Staalprijzen sluipen omhoog

Sedert de jaarwisseling trekken de prijzen voor gewalst staal langzaam aan. Deze ontwikkeling wordt gevoed door de gestegen grondstofprijzen zoals voor ertsen en schroot. Vooral de ertsprijzen zitten sedert november behoorlijk in de lift, signaleert de Nijmeegse staalhandel Noviostaal in haar eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar.

De ontwikkeling in de tweede decade van de huidige maand echter toont een afvlakkende trend doordat met name China gedurende deze periode minder gekocht heeft. Insiders verwachten, dat de ertsprijzen voorlopig stabiel zullen blijven of wellicht zelfs nog iets zullen dalen totdat de Chinese fabrieken weer terugkeren op de markt. Dit zal echter naar alle waarschijnlijkheid pas gebeuren na het Chinese Nieuwjaar in februari.

De grote staalfabrikanten hebben echter ingespeeld op die ontwikkeling en hun prijzen daarvoor aangepast. ArcelorMittal berichtte op 14 januari dat zij de prijzen voor warmgewalste coils wil verhogen naar € 540 per ton. De fabriek speculeert er volgens Noviostaal daarmee erop, dat de gestegen behoefte aan staal zal aanhouden. Daarnaast heropent ArcelorMittal ook nog her en der in Europa diverse hoogovens en walslijnen, waarmee het inspeelt op de toegenomen verkopen.

Grote vraag bij deze ontwikkeling is echter of de capaciteitsuitbreiding door ArcelorMittal op het juiste moment komt. Traditioneel kopen verbruikers, handelaren en servicecenters in december meer materiaal om hun voorraden bij te vullen, maar in januari zakt die vraag meestal wat in vanwege de winterse weeromstandigheden. Schiet ArcelorMittal zichzelf daardoor niet in de voet door tegelijkertijd èn de prijzen te verhogen èn grotere productiecapaciteiten te benutten? In de EU bestaat een totale ruwstaalcapaciteit van circa 200 miljoen ton waarvan naar schatting 150-160 miljoen ton benut wordt. MEPS spreekt van circa 170 miljoen ton, andere bronnen noemen echter een tonnage van circa 140 miljoen ton. In 2012 is de totale afzet van gewalst staal binnen de EU met ruim 8,5% gedaald ten opzichte van 2011. Vergroting van de productiecapaciteit leidt dus tot meer staal op de markt, terwijl naar verwachting de vraag niet zal toenemen, maar eerder afnemen. Insiders verwachten zelfs een daling van 3-4% voor 2013. Daardoor zou de huidige opwaartse prijsdruk wat kunnen afzwakken. Meer dreiging voor de Europese fabrieken op wat langere termijn kan voort komen uit de vergroting van de ruwstaalcapaciteiten als gevolg van de bouw van diverse nieuwe hoogovens in Azië. In Korea bouwt Hyundai Steel Co een nieuwe hoogoven met een capaciteit van 4 miljoen ton, daarmee wordt haar totale productieomvang vergroot naar 24 miljoen ton. Posco, de grootste staalfabriek van Korea, heeft plannen om op maar liefst vijf verschillende locaties in Azië staalfabrieken te bouwen, die qua grootte variëren van 3 tot 20 miljoen ton elk. In China Is Wuhan Steel in 2012 begonnen met de bouw van een nieuwe staalfabriek ter grootte van circa 10 miljoen ton. Wetende dat de totale behoefte aan staal in China in 2012 al minder gestegen was dan verwacht en op termijn zal gaan afvlakken dreigt dus ook daar een grote overcapaciteit. De Chinese overheid overweegt dan ook een halt toe te roepen over de bouw van nieuwe staalfabrieken.

De eerdergenoemde capaciteitsvergroting echter zal menige Aziatische producent verleiden of dwingen om hun exporthoeveelheden naar andere continenten te vergroten. Gelukkig laat de VS in 2012 een groei in staalafzet van 8 % zien en wordt die markt mogelijk als een meer interessante afzetmarkt gezien dan de Europese. Ook Zuid-Amerika met de grote Braziliaanse markt kan door de Aziatische staalmakers als meer aantrekkelijk beschouwd worden. Al met al echter lijken de perspectieven voor een langdurige verhoging van de staalprijzen in Europa op termijn niet best, concludeert Noviostaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

Vraag en aanbod op staalmarkt uit balans

18-10 De prijs van steenkool is fors gestegen, terwijl andere grondstoffen geen grote schommelingen vertonen.…

Materialen

Staalprijzen: malaise houdt aan

13-09 De ontwikkeling van de staalprijzen vertoont een grillig patroon. Als gevolg van de hogere…

Materialen

Staalprijzen: kentering in zicht?

19-06 De staalproductie van China is in de periode januari-april fors gestegen en door de…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV