Staalprijzen stabiel, onzekerheid loert

0

De Europese fabrieken houden zich strak aan het prijsregime dat ze voor het tweede kwartaal 2018 voor ogen hadden. Langere levertijden, een goede vraag en weinig hinder van lage importprijzen zijn de argumenten om de prijzen hoog te houden zo niet te verhogen. Marktprijzen voor warmgewalste coils liggen tussen €570-590 (basis).

Toch zijn er factoren, die verschillende afnemers er nog van weerhouden deze hoge prijzen te betalen, zo stelt de Nijmeegse staalleverancier Noviostaal in haar maandelijkse nieuwsbrief. Op de eerste plaats is er het vermoeden dat voorraden bij de grote verbruikers en servicecenters op redelijk hoog peil zijn. Dan is er ook nog het dreigende handelsconflict tussen China en de VS. Ook is het nog onzeker hoe de onderhandelingen tussen de EU en de VS over de door President Trump voorgestelde importheffingen zullen gaan aflopen. Daar moet vóór 1 mei  een akkoord voor worden bereikt.

Onduidelijkheid Europese staalindustrie
Daarnaast bestaat er grote onduidelijkheid over de toekomstige samenstelling van de Europese staalindustrie. De fusie van ThyssenKrupp Steel Europe (TKSE) met Tata Steel (Tata) lijkt definitief te zijn, alhoewel de Duitse vakbond onlangs nieuwe bezwaren gemaakt heeft vanwege de mogelijke uitzonderingspositie van Tata IJmuiden in de nieuwe setting. ArcelorMittal (AM) lijkt vastbesloten te zijn het Italiaanse ILVA over te nemen. Onder druk van de EU-Commissie, dat vreest dat AM door die overname een te dominante positie gaat krijgen, is zij bereid meerdere fabrieken binnen de EU te verkopen. De voorstellen van AM hiervoor treffen vooral landen in Oost-Europa. Onder andere Roemenië en Tsjechië hebben op die plannen overigens negatief gereageerd, bang als men is voor verlies van werkgelegenheid.

Nieuwe namen?
Het afstoten van die fabrieken door AM kan echter juist een uitnodiging zijn voor staalmakers uit andere werelddelen, zoals Aziatische, om de EU als producent binnen te gaan. Met andere woorden: er komen wellicht nieuwe namen bij, dus meer concurrentie op de EU-markt waarvan de afnemers kunnen profiteren. De besluiten over de overname van ILVA door AM en de fusie van TKSE met Tata worden nog deze lente verwacht.

Noviostaal: “Die onzekerheden c.q. onduidelijkheden in combinatie met hoge prijzen hebben er toe geleid, dat – zoals wij van diverse fabrieken vernamen – nieuwe aankopen erg terughoudend worden gedaan. Desondanks geloven wij niet dat er een wezenlijke prijsverandering op komst is en dat er daarom binnenkort weer nieuwe bestellingen geplaatst gaan worden, om voorraden aan te vullen.”

Verwachte staalvraag
Onlangs heeft de World Steel Association (WSA) cijfers gepubliceerd over de verwachte groei van de vraag naar staal in 2018 en komende jaren. Voor Europa voorspelt de WSA in 2018 een toename van 2% en voor Noord-Amerika 3%. Voor China echter wordt een nulgroei gemeld en voor 2019 zelfs een daling van 2% naar 722 miljoen ton. Dat betekent dat China met een nog forsere overcapaciteit van haar ruwstaalproductie te maken krijgt. Maar de Chinese regering heeft ook aangekondigd meer fabrieken te gaan sluiten en zogenaamde spookbedrijven, bedrijven die officieel niet bestaan, maar intussen wel staal produceren en verkopen, te gaan elimineren.