Staalprijzen stagneren, ontwikkeling ongewis

De verhoging van de staalprijzen stagneert op dit moment. De oorzaak hiervan moet volgens staalleverancier Noviostaal in Nijmegen worden gezocht in de aanhoudend achterblijvende vraag mede als gevolg van de lange winter en natuurlijk door de economische malaise in Europa.

De wens van de fabrieken was om het basisprijsniveau voor warmgewalste rollen vanaf 1 april op € 540,00 per ton te krijgen, maar vooralsnog ziet Noviostaal op dit moment geen signalen dat de prijzen zich in die richting bewegen. “Sterker nog we zien thans eerder een lichte afbrokkeling gaande.”

Een verandering naar een opwaartse koers kan echter snel gebeuren als gevolg van diverse stappen welke de verschillende staalfabrieken op dit moment voorbereiden, maar ook gestimuleerd worden door beperking van de productiecapaciteiten al dan niet gepland. Om met dat laatste te beginnen: Tata Steel IJmuiden informeerde medio maart haar klanten dat Hoogoven nr. 7 vanwege een regulier en ingepland onderhoud is stilgelegd, waardoor de ruwstaalproductie gedurende enkele weken beperkt zal zijn.

De geconfisceerde hoeveelheden (circa 1,7 miljoen ton) bij ILVA in Taranto (It) zijn ook nog niet vrijgegeven. Dan is er nog het gigantische kostenbesparingsplan dat ArcelorMittal onlangs publiceerde en dat t/m 2015 een bezuiniging moet opleveren van €3 miljard. De exacte inhoud van dit plan is nog niet bekend, maar gesproken wordt over een verbetering van de betrouwbaarheid cq productiviteit van haar hoogovens en reductie van de brandstofkosten. Men vermoedt echter dat het plan ook behelst het sluiten en/of afstoten van meer productiecapaciteiten en daarmee gepaard gaande afbouw van de personeelsomvang.

Inmiddels zoekt een andere staalfabriek ThyssenKrupp Steel (TKS) ook nog naar kopers voor haar productie-eenheden in Zuid- en Noord-Amerika. De animo daarvoor is echter schijnbaar niet zo groot. Naar verluidt toont slechts een partij, het Italiaans-Argentijnse bedrijf Ternium, werkelijk belangstelling voor de activiteiten in Brazilië en voor de activiteiten in de USA schijnt een consortium onder leiding van ArcelorMittal en het Japanse Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. interesse te hebben. Mogelijk heeft ook CSN uit Brazilië daarvoor interesse, maar daar hebben financiële bronnen weer twijfels over. In alle gevallen echter zal TKS een enorme investeringsafschrijving moeten doen. De Duitse staalgigant zal dan waarschijnlijk ook proberen het eigen vermogen middels uitgifte van aandelen te versterken en hoopt daarmee meer dan 1 miljard € binnen te halen. Dit zal echter een historische stap zijn in de geschiedenis van TKS, want het zal het belang van 25,3% dat de Krupp Stichting bezit in het concern, aanzienlijk doen dalen. Tot nog toe heeft die stichting zich verzet tegen uitgifte van nieuwe aandelen, maar gegeven de verzwakte financiële positie van TKS en omdat zij zelf kennelijk onvoldoende financiële middelen bezit, heeft zij haar bezwaar opgegeven. TKS zag de netto schuld oplopen van €3,6 miljard naar 5,8 en de equity ratio dalen van 23,8 naar 11,8%.

De financiële onrust rond Cyprus doet het vertrouwen in de euro geen goed en kan daardoor ook het economisch herstel in de Eurozone vertragen. Dat laatste zal mogelijk dan ook een dempend effect hebben op de staalprijzen. “Met andere woorden: de condities voor verbetering van het prijsniveau zijn momenteel niet gunstig te noemen”, aldus Noviostaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Onzekerheid heerst op staalmarkt

17-04 “Het zijn vooral deze twee tegengestelde feiten die de marktsituatie bepalen en de staalprijzen onder…

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Materialen

Staalprijzen verder in de lift?

17-01 De vraag naar staal in Europa is nog altijd zwak. Enigszins opmerkelijk is volgens…

Materialen

Staalprijzen: houdt de stijgende trend aan?

20-12 Het StaalJournaal constateert in haar laatste editie van dit jaar dat de EU-staalproducenten een…

Materialen

Staalprijzen op keerpunt

20-11 Dit jaar heeft China, ‘s werelds grootste staalproducent, een afname in haar productie laten…

Materialen

Vraag en aanbod op staalmarkt uit balans

18-10 De prijs van steenkool is fors gestegen, terwijl andere grondstoffen geen grote schommelingen vertonen.…

Materialen

Staalprijzen: malaise houdt aan

13-09 De ontwikkeling van de staalprijzen vertoont een grillig patroon. Als gevolg van de hogere…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV