Staalprijzen: trend lijkt stijgend

0

De gesprekken tussen de staalmakers en de automobielindustrie zijn in volle gang, waarbij de eerstgenoemden een prima onderhandelingspositie hebben verkregen. Immers concurrentie van buiten de EU is er wel, maar het te verkrijgen importmateriaal wordt aangeboden op een prijsniveau ongeveer gelijk aan die binnen de Unie.

“De importheffingen die de EU in de loop der tijd heeft ingevoerd lijken daarmee de gewenste effecten bereikt te hebben, namelijk een consistent rustige marktsituatie en eerlijker concurrentieverhoudingen”, zegt Noviostaal in de november-editie van haar Staaljournaal.

Nieuwe landen
Noviostaal merkt daarbij op dat de samenstelling van importeurs behoorlijk aan het veranderen is. De herstructureringsmaatregelen die de Chinese overheid heeft ingevoerd ten behoeve van de afbouw van productiecapaciteiten heeft geleid tot een sterke daling van staalexport naar Europa en andere continenten. De afname van de export wordt nog eens bevorderd want om milieuredenen zal in de periode medio november tot en met maart 2018 nog eens circa 45 miljoen staal minder worden geproduceerd. De ruimte die Chinese exporteurs open laten vallen wordt door andere landen echter opgevuld. India, Iran, Zuid-Korea, Turkije en Brazilië waren als exporteur naar Europa al actief, maar daar hebben zich nu ook landen als Indonesië en Vietnam bij aangesloten.

Fusieperikelen
In de markt wordt natuurlijk positief gereageerd over de gewijzigde Chinese exportpolitiek. Maar diezelfde markt maakt zich nu juist weer zorgen over enerzijds de mogelijke fusie van ThyssenKrupp met Tata Steel en anderzijds de eventuele joint venture van ILVA met ArcelorMittal (AM) respectievelijk arcegaglia (MG). Deze zorgen zijn niet onbegrijpelijk want die twee concerns tezamen zouden volgens diverse niet fabriek gebonden staaldistributeurs een te dominante positie kunnen krijgen, waardoor de speelruimte op wat een open markt behoort te zijn danig beperkt zou gaan worden. Ook de EUCommissie realiseert zich intussen kennelijk de gevolgen hiervan, want die gaat alsnog een onderzoek instellen naar de overname van ILVA door AM met MG.

Reductie productiecapaciteit
Los daarvan merkt Noviostaal op dat de vorming van beide conglomeraten tegelijkertijd geen oplossing biedt voor wat velen noodzakelijk achten, namelijk een verdere reductie van de bestaande productiecapaciteit. Uit cijfers verstrekt door Eurofer blijkt namelijk dat in de EU in 2016 een hoeveelheid van gewalst staal circa 162 miljoen ton werd geproduceerd, terwijl de bestaande ruwstaalproductiecapaciteit circa 216 miljoen ton is. De nieuwe joint venture zou zelfs, indien de overname van ILVA doorgaat, juist weer meer gaan produceren, voornamelijk voor de Italiaanse markt, zo zegt men. ILVA beweert grote marktaandelen op haar thuismarkt te hebben verloren ten faveure van andere Europese collega-fabrikanten. Maar het verdrijven van andere EUleveranciers bij Italiaanse afnemers betekent inschikken op de overige markten binnen Europa. De vraag is dan ook welke meerwaarde de overname van ILVA door AM/MG, buiten het behoud van de werkgelegenheid, voor de markt hebben zal.

Prijsstijgingen eerste kwartaal 2018
Het blijft afwachten hoe de EU zal beslissen. In de afgelopen weken zijn de staalprijzen in het algemeen constant gebleven. Op basis van de huidige marktsituatie gaan veel insiders er van uit dat de prijzen op de Europese markt voor het eerste kwartaal en wellicht zelfs het eerste halfjaar 2018 ongewijzigd zullen blijven dan wel licht zullen stijgen, dat wil zeggen voor warmgewalste coils circa € 20-30 per ton. Een sterkere stijging wordt wel verwacht bij verzinkte coils. Dit niet alleen wegens tijdelijke productieverlaging bij Tata Steel, maar ook gezien de aangetrokken vraag. Noviostaal hoort zelfs geluiden dat een enkele fabriek al denkt aan een basisprijs voor verzinkte coils van € 730 per ton. De prijzen voor koudgewalste rollen zouden stabiliseren en dat zou ook gelden voor importmateriaal.