Staalproducenten snakken naar herstel auto-industrie

0
457

De productie van auto’s is goed voor zo’n 18% van de totale staalafname in de EU. Gezien de malaise in de auto-industrie is het volgens Noviostaal dus logisch dat verschillende staalfabrieken, servicecenters en handelaren hun afzet in die branche fors hebben zien dalen. Toch ziet Noviostaal de vraag naar staal later dit jaar weer toenemen.

Noviostaal berichtte al eerder in haar maandelijkse nieuwsbrief over de stagnerende verkopen van automobielen binnen de Europese markt. Niet alleen binnen de EU speelt dit, want ook de export naar China nam af. De omschakeling van wagens met fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven motoren kost tijd, maar ook het andere alternatief, namelijk op waterstof rijden, heeft vele potentiële kopers doen aarzelen.

Brexit
De grootste oorzaak ligt echter bij ‘dieselgate’ en de daaruit voortgevloeide zwaardere regels voor de emissietesten. Bijvoorbeeld de verkoop van auto’s in Italië daalde in de eerste 4 maanden van 2019 met maar liefst 19%. In het Verenigd Koninkrijk (VK) is de malaise in de autobranche echter nog veel groter en diverse fabrieken hebben, mede in samenhang met de mogelijke Brexit, hun productie verlaagd of gaan die naar buiten het VK verplaatsen. Voor de Europese continentale automakers is een harde Brexit ook een probleem, aangezien het VK vooral voor de Duitse industrie een belangrijke afzetmarkt is.

Importheffingen VS
Buiten dit alles hangt voor de Europese auto-industrie ook nog de dreiging van importheffingen door de VS in de lucht. Voorlopig zijn die weliswaar nog uitgesteld, maar de langdurige onzekerheid erover heeft ook haar invloed. Omdat de productie van auto’s dus goed is voor zo’n 18% van de totale staalafname binnen de EU, hebben verschillende staalfabrieken, servicecenters en handelaren hun afzet in die branche dus fors zien dalen. Een Europees staalservicecenter berichtte aan Noviostaal de omzet aan ‘automobiel’ met circa 15% te hebben zien afnemen gedurende de afgelopen 6 maanden. Staalfabrieken als ArcelorMittal en US Steel hebben in mei en juni al besloten tot productiebeperkingen en in diverse EU- landen zoals Italië is de verwachting dat nog meer fabrieken de staalproductie tijdelijk zullen beperken. “De afnemende groei, de teleurstellende exportcijfers van Duitsland en de hiervoor genoemde productiereducties hebben kennelijk ook de Europese Commissie aan het denken gezet. In de afgelopen 10 jaar is de EU van staalexporteur veranderd in een netto staalimporteur”, aldus Noviostaal in haar Staaljournaal.

Herstel automobielsector
Naar verwachting zal de EU-Commissie dan ook de bestaande regeling gaan verfijnen en – nog belangrijker – verscherpen. Merkbaar zal dat echter pas in het 4e kwartaal van dit jaar zijn, omdat niet alleen de EU-Commissie, maar ook alle lidstaten hierover moeten beslissen, wat naar verwachting in september zal zijn. Omdat gevoegd bij deze mogelijke aanpassing ook de overheersende mening is, dat de automobielsector in het 2e halfjaar een herstel zal laten zien en voor de verkoop in 2020 de prognose een groei van ruim 3% laat zien, lijkt de verwachting gerechtigd, dat de vraag naar staal in de loop van 2019 zal toenemen. De Europese fabrieken, die ook een wijziging van de importheffingen wensen, snakken er naar hun prijzen naar boven kunnen corrigeren, want grondstofprijzen, bijvoorbeeld ijzererts boven de $100 per ton, zijn behoorlijk gestegen, terwijl gedurende het voorjaar van 2019 de verkoopprijzen een dalende trend lieten zien. De marges voor de staalmakers staan dan ook al maanden onder druk. ArcelorMittal meldde al een verhoging van € 30 per ton te willen doorvoeren en andere fabrieken volgden. “Inderdaad merken wij op de spotmarkt al een opwaartse trend, zij het een lichte”, aldus Noviostaal.