Standaard machine-interface krijgt vorm

0

In een tijd van toenemende digitalisering is het van groot belang dat werktuigmachines van verschillende merken snel en eenvoudig met elkaar kunnen communiceren. De Duitse werktuigmachinefabrikanten hebben hiervoor vorige week op de AMB in Stuttgart het nieuwe merk umati voorgesteld.

De naam umati staat voor universal machine tool interface. Dit merk moet het vorig jaar op de EMO gestarte initiatief ‘Connectiviteit voor Industrie 4.0’ van de Duitse branchevereniging VDW nog beter zichtbaar maken. Naast de nieuwe naam werden op de AMB ook al de eerste toepassingen voor de toekomstige standard interface gedemonstreerd. “Deze toepassingen tonen aan dat ons connectiviteitsinitiatief inmiddels een stevige basis heeft”, aldus VDW-voorzitter Heinz-Jürgen Prokop.

De demo-toepassingen die in Stuttgart te zien waren, zijn gemaakt door een kernteam van acht producenten van werktuigmachines samen met de belangrijkste Duitse producenten van besturingen. Het afgelopen jaar hebben ze meer dan honderd parameters benoemd, die als basis dienen voor het realiseren van de gemeenschappelijke interface. Het team slaagde er bovendien in 21 ‘use cases’ voor de nieuwe, op het open communicatieprotocol OPC UA gebaseerde standaard interface voor werktuigmachines definiëren. “De deelnemende bedrijven integreerden allemaal een passend geconfigureerde OPC-server in hun machinebesturing en konden zich daarna binnen de kortste keren met hun respectievelijke communicatiepartner verbinden en data uitwisselen”, aldus Prokop. “Tot dusverre kostte het veel tijd en geld om machines van verschillende producenten in één productielijn met elkaar te laten communiceren.”

In Stuttgart waren de eerste aansluitingen op verschillende besturingen voor bijvoorbeeld verticale draaimachines, vertandingsfrees- en slijpmachines en een draai-frees bewerkingscentrum te zien. “We willen met deze toepassingen demonstreren dat met onze oplossing robuuste systemen kunnen worden gerealiseerd, waarin de uitwisseling van data met werktuigmachines functioneert” licht de VDW-voorzitter toe. “Bovendien willen we ook zelf zo vroeg mogelijk praktische ervaringen verzamelen en leren van de uitdagingen die daaruit ontstaan.”

Het project is gestart als een puur Duits initiatief, maar internationale samenwerking was van meet af aan het doel van de VDW. Gesprekken met de Amerikaanse zusterorganisatie AMT, vooral met betrekking tot hun zeer open interface MTConnect, zijn al gaande. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre delen daarvan in umati kunnen worden overgenomen of aanpassingen in beide standaards kunnen worden gerealiseerd. Ook Japan, China en Zuid-Korea tonen al interesse voor de nieuwe standaard. In Europa worden in Cecimo-verband de Europese machinefabrikanten meegenomen in de vorderingen.