Tata Steel presenteert Regionale Staalagenda

Dook van den Boer, directeur Tata Steel in IJmuiden, heeft deze week de Regionale Staalagenda overhandigd aan de burgemeesters van Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Deze agenda beschrijft de ambities van het staalbedrijf in de context van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

“Tata Steel streeft ernaar verbindingen te creëren tussen ondernemingen, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om zo de regionale economie gezamenlijk een duurzame impuls te geven, het vestigingsklimaat te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten”, aldus Van den Boer. “Dat doen wij vanuit de IJmond, maar in een groter gebied dat zich uitstrekt tot Amsterdam, Alkmaar en Schiphol. Het delen en bundelen van kennis en ervaring kan de economie in dit gebied een forse impuls geven. Daarvan profiteren alle partijen, inclusief de inwoners van deze regio.” De Regionale Staalagenda is opgebouwd rond drie pijlers: mensen, vernieuwen en verduurzamen.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Tata Steel en de maakindustrie staan centraal in de regio. Tata Steel leidt het nieuwste cluster Maakindustrie van de Amsterdam Economic Board in de Metropoolregio Amsterdam. Een sterke maakindustrie zorgt voor werkgelegenheid en vormt de economische motor van de regio. Daarvoor is het noodzakelijk om voldoende gekwalificeerd technisch personeel op te leiden. Tata Steel geeft daar al sinds 1939 invulling aan via haar eigen bedrijfsschool. Daarnaast werkt het staalbedrijf samen met onderwijsinstellingen op alle niveaus, van basisschool tot universiteit. Het doel is ervoor te zorgen dat meer jongeren voor techniek kiezen en de regio over voldoende kennispotentieel beschikt om te innoveren en het concurrentievermogen te versterken.

Innovatie
Innovatie speelt een cruciale rol in het versterken en vergroten van de economische slagkracht van de maakindustrie. Met een sterke R&D-afdeling beschikt Tata Steel over de hightech kennis die nodig is om processen en producten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een duurzame economie. Denk aan HIsarna, het proefproject om op een nieuwe manier ruwijzer te maken, met 20% minder CO2-uitstoot of aan diverse staalbouwproducten waarmee tot 75% van het energieverbruik in gebouwen kan worden bespaard. Allemaal ‘made in IJmuiden’. Tata Steel streeft daarbij naar samenwerking met andere bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Zowel grote en kleine individuele bedrijven als de regio als geheel profiteren van deze kruisbestuiving.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Tata Steel. Tata Steel streeft naar een goede balans tussen stabiele economische groei en een aantrekkelijke leefomgeving. Economische groei en duurzaamheid gaan vaak hand in hand. Zo wordt staal toegepast in windmolens en zorgen lichtere hogesterkte staalsoorten ervoor dat auto’s veiliger én zuiniger worden. Tata Steel in IJmuiden is erin geslaagd om de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van een ton staal met zo’n 30% te reduceren sinds 1990. Tata Steel in IJmuiden behoort tot de wereldwijde top 10 van staalbedrijven met een zo laag mogelijke uitstoot van CO2. Het bedrijf werkt ook aan het terugdringen van stof, geuren en geluid afkomstig van het fabrieksterrein om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te reduceren.

Binnen de duurzaamheidsinspanningen past ook de Doekfilterinstallatie van de Sinterfabriek bij Tata Steel, die vorige week officieel is geopend. Gedeputeerde Tjeerd Talsma (Provincie Noord-Holland), Douwe Buwalda (Dorpsraad Wijk aan Zee) en Dook van den Boer (directeur Tata Steel in IJmuiden) onthulden een plaquette op de wand van de installatie, met daarop hun namen en die van hun organisaties. Met deze milieu-installatie, die ruim een jaar eerder dan gepland volledig operationeel is, neemt de hoeveelheid fijn stof, dioxine en zware metalen in de uitstoot van de Sinterfabriek met minimaal 75% af ten opzichte van de vorige milieu-installaties.

Tata Steel streeft ernaar om de impact van de bedrijfsprocessen op de omgeving te minimaliseren. Zo werken we continu aan het schoner, stiller en energiezuiniger maken van onze processen en zetten we ons met het HIsarna-project in voor het ontwikkelen van een nieuw hoogovenproces. Als dat succesvol is, kun je over tien tot twintig jaar staal maken met 20% minder CO2-uitstoot”, aldus Van den Boer.

Mede dankzij de realisatie van de eerste onderdelen van de Doekfilterinstallatie in 2011 en 2012 nam de totale uitstoot van fijn stof vanaf het terrein van Tata Steel in 2011 al met 7% af ten opzichte van het jaar ervoor en in 2012 met nog eens 16% ten opzichte van 2011. Dankzij de volledige ingebruikname van de installatie zal die uitstoot de komende jaren nog verder dalen.

Lees hier de Regionale Staalagenda

Zie hier een illustratie van de werking van de doekfilterinstallatie

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Plaatbewerking

247TailorSteel start productie in Oud Gastel

28-03 De officiële opening is pas op 14 juni, maar CEO Carl Berlo kijkt er…

Plaatbewerking

Specialist in ‘metalen met gaten’ versterkt productie

27-03 Holwerda heeft een werktuigbouwkundige achtergrond en meer dan 25 jaar ervaring in het laten…

Plaatbewerking

Trumpf smart factories voor drie VDL-bedrijven

27-03 Hiermee is de samenwerking tussen beide concerns, die al meer dan 40 jaar bestaat,…

Verspanen

DMG Mori kwaliteitszegel voor hyper MILL

27-03 Daar kunnen klanten ook gereedschappen, spaninrichtingen en andere door DMG Mori aanbevolen producten tegen…

Verspanen

Koelsmeermiddel voor ASML Grade 2

27-03 De Bechem Avantin 400 serie is vrij van boorzuur en formaldehyde en mengbaar met…

Verspanen

Clean Event: krijg grip op industriële reinheid

27-03 Het evenement verbindt professionals uit de gehele keten rondom industriële reinheid om samen de…

Bedrijf en Economie

Wilvo neemt V.d. Elsen over

27-03 De overname (de vierde na GFM in 2020, Iteq in 2021 en Van Den…

Toeleveren

VDL Groep groeit stevig door

27-03 Ondanks onzekere geopolitieke omstandigheden en externe uitdagingen als gevolg van tekorten (medewerkers en materialen)…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen