Toeleveranciers ontwikkelen samen slimme oplossingen

Doorlooptijden verkorten, leverbetrouwbaarheid verhogen, voorcalculaties verbeteren, automatisch de maakbaarheid controleren. Dit zijn allemaal thema’s waarmee toeleveranciers zich bezighouden om hun kostenniveaus te verlagen en hun flexibiliteit te vergoten. NEVAT gaat dit jaar samen met haar leden intensief met deze thema’s aan de slag en zet daarbij volledig in op het programma De Fabriek van de Toekomst.

Branchemanager Anne-Jaap Deinum van NEVAT.

“Als 2020 met het coronavirus ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat we samen met elkaar naar voren moeten kijken en dat we innovatie nodig hebben in onze processen”, zegt branchemanager Anne-Jaap Deinum van NEVAT. De branchevereniging voor toeleveranciers is ervan overtuigd dat de productiebedrijven in Nederland zich moeten omvormen tot wendbare en hoogtechnologische organisaties, zodat er een duurzame toekomst in het verschiet ligt voor onze maakindustrie.

Acht transities

NEVAT omarmt daarom de Fabriek van de Toekomst (Fokus). Dit is een groot Europees programma om de kleine en middelgrote industrie te stimuleren en te helpen bij het innoveren op het gebied van digitalisering en smart industry. Het programma gaat daarbij uit van acht transities, die allemaal nodig zijn om van een ‘normaal’ productiebedrijf te veranderen in een slimme fabriek. Dit jaar wil NEVAT de vertaalslag maken van het algemene Fabriek van de Toekomst project naar de praktijk. Samenwerking tussen leden staat hierbij centraal.

Want vooral op het gebied van smart industry zijn er zo oneindig veel informatie, projecten en verhalen beschikbaar, dat het voor één toeleverancier bijna ondoenlijk is om uit te zoeken hoe je dat allemaal toepast op je eigen organisatie en waar je moet beginnen. “Juist daar biedt NEVAT meerwaarde”, zegt Deinum. “Wij brengen bedrijven bij elkaar die bezig zijn met dezelfde vraagstukken en ongeveer op hetzelfde niveau opereren. In expertgroepen gaan ze er samen mee aan de slag.”

Expertgroepen

Binnen de sectorgroep GPI (Groep Plaatverwerkende Industrie) van NEVAT is daar al een begin mee gemaakt. Dat begon met een verzoek van een GPI-lid, die wel eens in een groep met collega-bedrijven wilde praten over issues op het gebied van digitalisering en automatisering. GPI-branchemanager Edwin Dekker koppelde daarop zeven bedrijven aan elkaar en die zijn al meerdere keren bij elkaar gekomen. “Door hier in een kleine groep over te praten, kom je tot nieuwe inzichten. Zo kwamen we erachter dat het bij automatiseren en digitaliseren op drie dingen neerkomt: mensen, processen en koppelingen.”

Al snel volgden ook andere bedrijven die onderdeel wilden uitmaken van een expertgroep. Nu draaien binnen GPI vier groepen van vijf tot zeven leden. Ze kennen allemaal een eigen thema: voorcalculatie, automatische maakbaarheid controleren en detailplanning. Ook is een groep gestart die praat over wat er allemaal al ontwikkeld is op het gebied van doorlooptijden. Daarbij onderzoeken ze hoe je de doorlooptijden met 25% kunt verbeteren.

Concrete oplossingen

Maar niet alleen de plaatverwerkers zijn gestart met expertgroepen. Ook de verspaners en de system developers zijn op weg. Zo is NEVAT met de verspaners bezig om aan de hand van het thema ‘schoon produceren’ expertgroepen te ontwikkelen met een aantal spelers binnen de keten. Anne-Jaap Deinum: “Ons doel is dat er op alle acht transitiegebieden van de Fabriek van de Toekomst expertgroepen actief zijn, die zich bezighouden met innovatieprojecten met een duidelijk start- en eindmoment en zich eventueel bij laten staan door een adviseur. Deze projecten moeten resulteren in een aantal concrete oplossingen die de deelnemers kunnen implementeren. Zo komen ze samen op een laagdrempelige manier tot innovatie en kostenbesparingen in hun productieprocessen.”

NEVAT Talks: maandelijkse webinars

Naast de expertgroepen introduceert NEVAT dit jaar ook NEVAT Talks. Dit is een serie maandelijkse webinars. Elke tweede dinsdag van de maand komt een van de acht transities van de Fabriek van de Toekomst aan bod.

Het eerste webinar op 9 februari gaat over datadriven business modelling. Afgelopen zomer is in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam onder de NEVAT-leden onderzoek gedaan naar het ‘wat’ en ‘hoe’ van data- en AI-gedreven innovatie. Tijdens het webinar worden de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd gedeeld en de conclusies vertaald naar concrete aanbevelingen. Frans Feldberg, hoogleraar ‘data-driven business innovation’ aan de School of Business and Economics van de VU en Jochem Hoogesteijn, de onderzoeker die het onderzoek heeft uitgevoerd, zullen de resultaten toelichten, vragen beantwoorden en met de deelnemers in gesprek te gaan over het benutten van de kansen die data en artificial intelligence bieden.
Ook niet-NEVAT-leden kunnen deelnemen. Aanmelden kan via de website van NEVAT.

Acht transities naar de Fabriek van de Toekomst

Het project Fabriek van de Toekomst stimuleert de kleine en middelgrote industrie om te innoveren in productietechnologie en wil zo ondernemingen en ondernemers gereed maken voor een gezonde toekomst in de nieuwe industriële revolutie.

Om te evolueren naar een fabriek van de toekomst moet een bedrijf acht essentiële transformaties doormaken, die hand in hand gaan. Dit zijn de acht transities:

  1. Advanced Manufacturing; het inzetten van state-of-the-art productietoestellen.
  2. End-to-end Engineering; een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage.
  3. Digital Factory; operationele processen gedigitaliseerd en onderling verbonden via het internet.
  4. Human Capital; De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf.
  5. Networked Factory; Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners.
  6. Eco Factory; Duurzame productiesystemen (materialenkringloop sluiten en energieverbruik drastisch terug te dringen).
  7. Smart Manufacturing; Het ‘omtunen’ van productiesystemen naar meer flexibele, zelflerende, adaptieve systemen om te kunnen inspelen op een sterk veranderende marktvraag met als ultieme aanpak een productie met seriegrootte 1.
  8. Servitization; Servitization is het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel van maakbedrijven.

 

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

TechnishowNieuws

Vol gas richting TechniShow en ESEF Maakindustrie

08-08 Dat betekent onder meer dat onze nieuwsbrieven – die vanaf nu weer iedere dinsdag…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet 15.000e lid

05-07 Pierre Hagenaars, directeur van het Brabantse bedrijf, nam de bijbehorende plaquette in ontvangst. Hij…

Verspanen

KIVI en Mikrocentrum starten samenwerking

04-07 Mikrocentrum ondersteunt de hightech- en maakindustrie met opleiden, ontmoeten en ondernemen. Dit sluit mooi…

Bedrijf en Economie

Kabinet steekt 30 miljoen euro extra in digitalisering maakindustrie

29-06 Hierin wordt regionaal samengewerkt aan het toepassen van innovatieve technologieën als kunstmatige intelligentie, robotica,…

Automatisering

Netwerk voor data uitwisseling SCSN in zee met KPN

27-06 Data wordt steeds crucialer in de bedrijfsvoering. De uitdaging daarbij is niet alleen het…

Automatisering

Nieuw directieteam CAD & Company

20-06 CAD & Company ondersteunt en begeleidt implementatieprocessen, innovatie- en digitaliseringstrajecten, biedt trainingen en deelt…

Automatisering

Unieke schakel tussen industrie en onderwijs

20-06 Hij vervolgt: “In 2007 hebben mijn vader en ik samen besloten het familiebedrijf op…

Verspanen

Nieuwe generatie brengt verse knowhow in familiebedrijf

16-06 Om een antwoord op die vragen te krijgen spraken we met Maurits en David…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X