Uniformiteit van kwaliteitseisen aan elektrolassen

De laatste jaren neemt de zorg over de kwaliteit van elektrolassen voor PE leidingsystemen toe. Er is sprake van een ongewenst hoog afkeurpercentage en niet alle fouten zijn verklaarbaar. Belanghebbenden hebben aangegeven dat het proces van ontwerp, aanleg, beheer en kwaliteitsborging van elektrolasverbindingen een zorgpunt blijft. Op verzoek van Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland en het Staatstoezicht op de Mijnen organiseert NEN op 20 september een kick-off bijeenkomst om hierover afspraken te maken.

Hoewel enkele partijen op individuele basis de kwaliteit van PE elektrolasverbindingen trachten te verbeteren, vraagt de problematiek om landelijke, uniforme maatregelen. NEN wil onderzoeken of het mogelijk is om een normatief document op te stellen voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en de kwaliteitsborging van elektrolasverbindigen voor PE leidingsystemen.

Doel bijeenkomst
Tijdens deze ochtend wordt samen met de marktpartijen onderzocht hoe groot het draagvlak is voor het opstellen van een NTA. Dit document moet de kwaliteit van elektrolassen op een hoog niveau borgen. Specifieke doelen van de ‘kick off’ zijn om het volgende vast te stellen:
– Welke partijen willen meewerken aan de totstandkoming van een landelijk en uniformeel normdocument?
– Hoe wil de markt het proces om daartoe te komen vormgeven (procesplan)?
– Welk(e) document(en) is/zijn gewenst als uitkomst van dit proces (inhoud document(en), draagvlak marktpartijen en opstelling NTA het meest geschikt)?
– Wat is nodig in dit proces (activiteiten)?
– Wie gaat wat doen (rolverdeling)?
– Tijdsplanning
– Budget

Voor wie?
De kick off bijeenkomst is bedoeld voor gasnetbeheerders, waterleidingbeheerders, rioolbeheerders, aannemers, installatiebedrijven, onafhankelijke bureaus voor inspectie, techniek, keuring, training, certificering en consultancy, fabrikanten/leveranciers, opdrachtgevers, kennisinstituten, toezichthouders en andere partijen, die met elektrolassen te maken hebben.

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op 20 september van 9:30 tot 13:00 uur bij NEN in Delft. Belanghebbenden worden verzocht zich voor 6 september online aanmelden. De tweede week van september wordt een nader geconcretiseerde agenda met toelichting toegestuurd.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV