Vakbonden rekenen op taai cao-overleg

Werkgevers en werknemers starten op woensdag 13 maart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf. De bonden verwachten taaie onderhandelingen. “Als gevolg van de crisis zullen de voorstellen voor loonsverhoging en vervroegd uittreden hard bevochten moeten worden”, stelt FNV Bondgenoten.

Jacqie van Stigt en Jos Brocken, de landelijk onderhandelaars Metaal van FNV Bondgenoten, hebben hun zogeheten voorstellenbrief gestuurd aan de federatie werkgeversorganisaties Metaal en Techniek, waarin onder meer de Metaalunie en vereniging FME-CWM zijn vertegenwoordigd. Het motto van de brief is ‘Jouw vak is een goede cao waard’  Dit thema is gekozen omdat de onderhandelingen plaatsvinden in economisch onzekere tijden. “Vooral het consumentenvertrouwen is tot een nulpunt gedaald”, aldus Van Stigt en Brocken. “Dat heeft alles te maken met de bezuinigingen van het kabinet en het verlies aan koopkracht bij de burgers. Ondanks deze economische ontwikkelingen hebben we te maken met een structureel tekort aan technisch personeel.”

Koopkrachtbehoud
FNV zet in op drie belangrijke thema’s. Koopkrachtbehoud komt op de eerste plaats. “De bezuinigingen en de inflatie leiden ertoe dat werknemers nu al een aantal jaren op rij te maken hebben met verlies van koopkracht. Onze leden hebben behoud van koopkracht dan ook heel duidelijk op de eerste plaats gezet.”
Het tweede belangrijke thema is duurzame inzetbaarheid én de mogelijkheid om eerder te kunnen blijven stoppen met werken. In de vorige cao is een start gemaakt met duurzame inzetbaarheid. Nu komt het er volgens de FNV-onderhandelaars op aan om dit thema om te zetten naar concrete instrumenten, waardoor werknemers gezond en wel al werkend hun pensioenleeftijd kunnen halen. Een derde belangrijk thema is gelijk werk, gelijk loon voor alle werkenden in de sector, ongeacht het type contract waarop zij ingezet worden.

Werkgevers en werknemers onderhandelen momenteel ook over een nieuwe pensioenregeling. Hiervoor hebben de bonden reeds voorstellen ingediend. “Onze leden verwachten dat deze nieuwe regeling de zekerheid biedt om vervroegd uit te kunnen treden. Daarbij maken zij zich vanzelfsprekend zorgen over mogelijke versoberingen”, aldus Van Stigt en Brocken. “Voor zover onze voorstellen voor een nieuwe pensioenregeling niet of onvoldoende tot bevredigende resultaten leiden op de onderhandelingstafel over de nieuwe pensioenregeling, zullen deze aan de cao-tafel dienen te worden behandeld.”
De eerste onderhandelingsronde voor de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is op 13 maart. Daarna volgen op 27 maart  en 10 april de tweede en derde ronde. Zijn de partijen er dan nog niet uit, dan wordt er op 17 april verder onderhandeld.  De huidige cao loopt op 1 mei af.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

18-03 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV