Vakbonden stoppen overleg CAO Metalektro

FNV Metaal heeft de CAO-onderhandelingen in de grootmetaal (metalektro) afgebroken. De vakbond heeft geen vertrouwen dat het in een volgende onderhandelingsronde beter gaat, en beraadt zich nu op verdere stappen.

Voorafgaand aan de vierde onderhandelingsronde overhandigde FNV Metaal werknemer en kaderlid Wiel Crins dinsdag 6200 ingezamelde petities voor een fatsoenlijke CAO aan FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Ongeveer tweehonderdvijftig werknemers in de grootmetaal, vooral monteurs, lassers, elektrotechnici en metaalbewerkers, voerden actie.

Voorstel werkgevers
Ter voorbereiding van deze onderhandelingsdag inventariseerde een werkgroep welke onderwerpen uit het Techniekpact en het Sociaal akkoord door de sociale partners gezamenlijk zouden kunnen worden uitgewerkt. Na de verkenning van het Sociaal akkoord en het Techniekpact hebben werkgevers de bereidheid getoond om tot een akkoord over de nieuwe CAO te komen. Zij hebben aan het einde van de onderhandelingsdag een voorstel gedaan: bij een looptijd van 18 maanden (tot 1 januari 2015) een eenmalige uitkering in december 2013 van 0,5% en structurele loonsverhogingen van in totaal 1,5 % in 2014. De eenmalige uitkering moet de werkgever desgewenst kunnen omzetten in een vrije dag. Van de structurele verhogingen kan de werkgever in overleg met vakbonden afwijken. Om hier verder over te spreken, heeft FME de vakbonden uitgenodigd voor een vijfde onderhandelingsdag.

Verslechteringen
Hier zijn de bonden niet op ingegaan. Jos Brocken, bestuurder FNV Metaal: “De verslechteringen liggen nog steeds op tafel, zoals minder zeggenschap over werktijden, en werken wanneer het de werkgever uitkomt. Ze willen ADV-dagen kunnen afkopen en maatregelen om langer gezond door te kunnen werken afschaffen. Werknemers zien dit als een groot gebrek aan respect voor vaklieden. Ook steekt het dat hun werkgevers een fatsoenlijke loonontwikkeling overbodig vinden, er ligt nog steeds een nullijn voor een jaar lang. Dat is een enorme inlevering op koopkracht. En dat terwijl de economische perspectieven voor dit jaar goed zijn in de grootmetaal.”

Brocken wijst erop dat het met vorig jaar 3% omzetgroei en een groei van de export met 5% goed gaat in de grootmetaal. Ook dit jaar wordt zo’n 4,5% groei verwacht. “Dit zijn cijfers die de werkgevers zelf bevestigen”, aldus Brocken.

De werknemers in de grootmetaal willen een structurele loonsverhoging van 2,5% om de inflatie te compenseren, dat de lage jeugdlonen worden afgeschaft, een betere naleving van cao-afspraken flexarbeid: Gelijk werk? Gelijk loon! en de mogelijkheid van een 4-daagse werkweek.

Het is niet duidelijk hoe het vervolg van de onderhandelingen zal zijn. Dezentjé: “Ik ben teleurgesteld in de opstelling van FNV Bondgenoten. Ik bespeur geen begrip bij vakbonden voor de nieuwe economische realiteit. Wij hebben serieuze voorstellen gedaan. FNV Bondgenoten heeft nog vrijwel niets laten zien, terwijl ook werknemers gebaat zijn bij een nieuwe CAO.” FME zal zich beraden op de ontstane situatie en het vervolg van de onderhandelingen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

29-03 Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over…

Personeel en Opleiding

Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

18-03 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV