Vakbonden stoppen overleg CAO Metalektro

FNV Metaal heeft de CAO-onderhandelingen in de grootmetaal (metalektro) afgebroken. De vakbond heeft geen vertrouwen dat het in een volgende onderhandelingsronde beter gaat, en beraadt zich nu op verdere stappen.

Voorafgaand aan de vierde onderhandelingsronde overhandigde FNV Metaal werknemer en kaderlid Wiel Crins dinsdag 6200 ingezamelde petities voor een fatsoenlijke CAO aan FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. Ongeveer tweehonderdvijftig werknemers in de grootmetaal, vooral monteurs, lassers, elektrotechnici en metaalbewerkers, voerden actie.

Voorstel werkgevers
Ter voorbereiding van deze onderhandelingsdag inventariseerde een werkgroep welke onderwerpen uit het Techniekpact en het Sociaal akkoord door de sociale partners gezamenlijk zouden kunnen worden uitgewerkt. Na de verkenning van het Sociaal akkoord en het Techniekpact hebben werkgevers de bereidheid getoond om tot een akkoord over de nieuwe CAO te komen. Zij hebben aan het einde van de onderhandelingsdag een voorstel gedaan: bij een looptijd van 18 maanden (tot 1 januari 2015) een eenmalige uitkering in december 2013 van 0,5% en structurele loonsverhogingen van in totaal 1,5 % in 2014. De eenmalige uitkering moet de werkgever desgewenst kunnen omzetten in een vrije dag. Van de structurele verhogingen kan de werkgever in overleg met vakbonden afwijken. Om hier verder over te spreken, heeft FME de vakbonden uitgenodigd voor een vijfde onderhandelingsdag.

Verslechteringen
Hier zijn de bonden niet op ingegaan. Jos Brocken, bestuurder FNV Metaal: “De verslechteringen liggen nog steeds op tafel, zoals minder zeggenschap over werktijden, en werken wanneer het de werkgever uitkomt. Ze willen ADV-dagen kunnen afkopen en maatregelen om langer gezond door te kunnen werken afschaffen. Werknemers zien dit als een groot gebrek aan respect voor vaklieden. Ook steekt het dat hun werkgevers een fatsoenlijke loonontwikkeling overbodig vinden, er ligt nog steeds een nullijn voor een jaar lang. Dat is een enorme inlevering op koopkracht. En dat terwijl de economische perspectieven voor dit jaar goed zijn in de grootmetaal.”

Brocken wijst erop dat het met vorig jaar 3% omzetgroei en een groei van de export met 5% goed gaat in de grootmetaal. Ook dit jaar wordt zo’n 4,5% groei verwacht. “Dit zijn cijfers die de werkgevers zelf bevestigen”, aldus Brocken.

De werknemers in de grootmetaal willen een structurele loonsverhoging van 2,5% om de inflatie te compenseren, dat de lage jeugdlonen worden afgeschaft, een betere naleving van cao-afspraken flexarbeid: Gelijk werk? Gelijk loon! en de mogelijkheid van een 4-daagse werkweek.

Het is niet duidelijk hoe het vervolg van de onderhandelingen zal zijn. Dezentjé: “Ik ben teleurgesteld in de opstelling van FNV Bondgenoten. Ik bespeur geen begrip bij vakbonden voor de nieuwe economische realiteit. Wij hebben serieuze voorstellen gedaan. FNV Bondgenoten heeft nog vrijwel niets laten zien, terwijl ook werknemers gebaat zijn bij een nieuwe CAO.” FME zal zich beraden op de ontstane situatie en het vervolg van de onderhandelingen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Personeel en Opleiding

Staking breidt zich uit

09-02 Mustafa Kirac, bestuurder FNV Metaal: “In het kader van de verbreding gaan we in…

Bedrijf en Economie

Petitie voor goede cao 12.000 keer getekend

26-01 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie wezen op 14 oktober 2021, tijdens de…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen