Veel industriële bedrijven blijven worstelen met doorberekenen hogere kosten

In hoeverre ondernemers in de industrie gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk.

Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen.

5,5 procent van de industriële bedrijven zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en 47,2 procent voor een groot deel. 44,1 procent kan dat voor een klein deel, en 2,3 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan. 1 procent van de industriële bedrijven heeft geen kostenstijgingen.

Niet-financiële bedrijven

Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2023 verzameld bij niet-financiële bedrijven met minimaal 5 werkzame personen.

Energie en grondstoffen

Ondernemers hadden zowel in 2022 als in 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen. Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen. Zowel het percentage dat geheel niet kon doorberekenen als het percentage dat volledig kon doorberekenen is gedaald.

Ondernemers binnen de verhuur en handel van onroerend goed geven met bijna 23 procent het vaakst aan dat de gestegen kosten niet doorberekend kunnen worden. Dit is wel lager dan een jaar eerder, toen het aandeel in deze bedrijfstak boven de 50 procent lag. Ook binnen de landbouw, bosbouw en visserij zeggen relatief veel ondernemers verhoogde kosten niet door te kunnen berekenen. Binnen de industrie was dit percentage met ruim 2 procent het laagst.

Meest zorgelijke ontwikkeling

Voor het komende jaar geeft ruim 56 procent van de ondernemers aan dat prijsstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling vormen voor hun bedrijf. Binnen de handel gaven ondernemers met ruim 66 procent dit het vaakst aan, binnen de horeca met ruim 31 procent het minst vaak.

Positief bedrijfsresultaat

Iets meer dan 71 procent van de ondernemers denkt een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2022. Dat is bijna evenveel als een jaar geleden, toen bijna 71 procent van de ondernemers dit dacht voor 2021. In de industrie is het verschil iets groter: 72,7 procent denkt een positief resultaat te hebben geboekt in 2022. Een jaar eerder was dat nog 75,1 procent. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) denken ondernemers iets vaker een verlies of geen noemenswaardige winst te hebben gemaakt voor 2022 dan binnen het grootbedrijf.

Ondernemers in de bouw gaven het vaakst aan winstgevend te zijn geweest in 2022, iets meer dan 82 procent. Ook voor 2021 had de bouw naar verhouding de meeste bedrijven die dachten winst gemaakt te hebben. Het percentage lag toen iets hoger dan voor 2022. Bij zes van de dertien onderscheiden bedrijfstakken is het percentage bedrijven dat winstgevend was voor 2022 lager dan voor 2021.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Industrie verwacht 30 procent meer te investeren

05-06 Deze hoge verwachting heeft deels te maken met investeringen die al in 2023 in…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie lager; groei machine-industrie

24-05 De industriële omzet is nu vier kwartalen op rij afgenomen. De omzet in het…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen producenten industrie verbetert

29-04 Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille.…

Personeel en Opleiding

Vergrijzing pijnlijk voelbaar in technische branche

29-04 Dit blijkt uit de achtste editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC. Hiervoor…

Bedrijf en Economie

Industrie minder positief over investeringen

15-04 Ondanks de verslechtering van de verwachtingen is de groep ondernemers die een stijging van…

Bedrijf en Economie

Productie industrie ruim 2 procent lager in februari

10-04 Ruim de helft van de bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari minder dan…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie wat negatiever in maart

27-03 Het producentenvertrouwen lag in maart onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van…

Bedrijf en Economie

Verdiensten aan machine-export meer dan verdubbeld sinds 2015

21-02 Zo is bijvoorbeeld de export van chipmachines naar China, Taiwan en Zuid-Korea sterk gegroeid…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV