Veel industriële bedrijven blijven worstelen met doorberekenen hogere kosten

In hoeverre ondernemers in de industrie gestegen kosten kunnen doorberekenen aan hun klanten verschilt sterk.

Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen.

5,5 procent van de industriële bedrijven zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, en 47,2 procent voor een groot deel. 44,1 procent kan dat voor een klein deel, en 2,3 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan. 1 procent van de industriële bedrijven heeft geen kostenstijgingen.

Niet-financiële bedrijven

Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW. De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2023 verzameld bij niet-financiële bedrijven met minimaal 5 werkzame personen.

Energie en grondstoffen

Ondernemers hadden zowel in 2022 als in 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen. Vergeleken met begin vorig jaar gaf een groter deel van de ondernemers aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen. Zowel het percentage dat geheel niet kon doorberekenen als het percentage dat volledig kon doorberekenen is gedaald.

Ondernemers binnen de verhuur en handel van onroerend goed geven met bijna 23 procent het vaakst aan dat de gestegen kosten niet doorberekend kunnen worden. Dit is wel lager dan een jaar eerder, toen het aandeel in deze bedrijfstak boven de 50 procent lag. Ook binnen de landbouw, bosbouw en visserij zeggen relatief veel ondernemers verhoogde kosten niet door te kunnen berekenen. Binnen de industrie was dit percentage met ruim 2 procent het laagst.

Meest zorgelijke ontwikkeling

Voor het komende jaar geeft ruim 56 procent van de ondernemers aan dat prijsstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling vormen voor hun bedrijf. Binnen de handel gaven ondernemers met ruim 66 procent dit het vaakst aan, binnen de horeca met ruim 31 procent het minst vaak.

Positief bedrijfsresultaat

Iets meer dan 71 procent van de ondernemers denkt een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2022. Dat is bijna evenveel als een jaar geleden, toen bijna 71 procent van de ondernemers dit dacht voor 2021. In de industrie is het verschil iets groter: 72,7 procent denkt een positief resultaat te hebben geboekt in 2022. Een jaar eerder was dat nog 75,1 procent. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) denken ondernemers iets vaker een verlies of geen noemenswaardige winst te hebben gemaakt voor 2022 dan binnen het grootbedrijf.

Ondernemers in de bouw gaven het vaakst aan winstgevend te zijn geweest in 2022, iets meer dan 82 procent. Ook voor 2021 had de bouw naar verhouding de meeste bedrijven die dachten winst gemaakt te hebben. Het percentage lag toen iets hoger dan voor 2022. Bij zes van de dertien onderscheiden bedrijfstakken is het percentage bedrijven dat winstgevend was voor 2022 lager dan voor 2021.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nederlandse producenten positiever dan collega’s elders in EU

20-03 Van de belangrijkste Europese handelspartners lag alleen het vertrouwen in Duitsland hoger dan in…

Bedrijf en Economie

Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

27-02 Dat komt doordat ondernemers wat minder negatief waren over hun voorraden gereed product. Het…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie in vierde kwartaal 13 procent hoger

20-02 Industriële producenten verwachten in het eerste kwartaal van 2023 een hogere omzet te behalen.…

Bedrijf en Economie

Productie industrie iets hoger in december

13-02 Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie van de industrie vorig jaar…

Bedrijf en Economie

Stijging afzetprijzen industrie verder afgevlakt

30-01 De stijging van de afzetprijzen van de industrie is sinds juli 2021 ongekend groot.…

Personeel en Opleiding

Relatief veel ongevallen met verzuim in technische beroepen

18-01 Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3 procent. Dat meldt het CBS op…

Bedrijf en Economie

Productie industrie in november fractie gekrompen

11-01 De helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in november minder dan in…

Bedrijf en Economie

Productie industrie ruim 3% gegroeid in oktober

12-12 De helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in oktober meer dan in…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen