Vertrouwen producenten industrie verbetert

De producenten in de industrie waren in april minder negatief dan in maart. De trend is echter al negen maanden min of meer stabiel. Het vertrouwen ging van -4,8 in maart naar -3,6 in april, aldus het CBS.

De benutting van machines en installaties in de industrie nam voor het eerst in twee jaar toe.

Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille. Het producentenvertrouwen lag in april onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (10,4). In april 2020 werd de laagste waarde (-31,5) genoteerd.

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten waren in april positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze minder negatief over de orderpositie en over de voorraden gereed product. Een deelindicator was positief. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet.

Orderportefeuille

De andere twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht, was kleiner dan het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

In de meeste branches van de industrie verbeterde het vertrouwen. De producenten in de papier en grafische industrie waren het meest positief, de fabrikanten van de hout- en bouwmaterialenindustrie het meest negatief.

Bezettingsgraad neemt toe

De benutting van machines en installaties in de industrie nam voor het eerst in twee jaar toe. Bij aanvang van het tweede kwartaal van 2024 kwam de bezettingsgraad uit op 79,6 procent. Dat is was een kwartaal eerder 78,4 procent.

Productie industrie ruim 2 procent lager in februari

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie was in februari 2,3 procent lager dan in februari 2023. Ook in de voorgaande zeven maanden kromp de productie op jaarbasis. Ten opzichte van januari steeg de productie met 1,4 procent.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Vergrijzing pijnlijk voelbaar in technische branche

29-04 Dit blijkt uit de achtste editie van de TechBarometer van technisch opleider ROVC. Hiervoor…

Bedrijf en Economie

Industrie minder positief over investeringen

15-04 Ondanks de verslechtering van de verwachtingen is de groep ondernemers die een stijging van…

Bedrijf en Economie

Productie industrie ruim 2 procent lager in februari

10-04 Ruim de helft van de bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari minder dan…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie wat negatiever in maart

27-03 Het producentenvertrouwen lag in maart onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van…

Bedrijf en Economie

Verdiensten aan machine-export meer dan verdubbeld sinds 2015

21-02 Zo is bijvoorbeeld de export van chipmachines naar China, Taiwan en Zuid-Korea sterk gegroeid…

Bedrijf en Economie

Omzet industrie ruim 9 procent lager in vierde kwartaal

19-02 De buitenlandse industriële omzet nam in het vierde kwartaal iets sterker af dan de…

Bedrijf en Economie

Productie metaalproductenindustrie ruim 2 procent hoger in december

12-02 De metaalproductenindustrie stak hiermee positief af ten opzichte van de gehele industrie. Want de…

Bedrijf en Economie

Machine-industrie positiever over orderportefeuille

31-01 Het vertrouwen in de industrie ging van -5,7 in december 2023 naar -4,4 in…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV