Vier actuele thema’s en extra aandacht voor lijm

0

Procesoptimalisatie, continuïteit van de bedrijfsvoering, carrièreperspectieven en veilig werken. Dat zijn de vier hoofdthema’s van de vakbeurs NIL Verbindingsweek, die voor de vierde keer tegelijk met METAVAK wordt gehouden in Evenementenhal Gorinchem
Met NIL Verbindingsweek geeft het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) vakprofessionals de gelegenheid zich te laten bijpraten over de laatste ontwikkelingen in de las- en lijmwereld.

Om het productieproces te optimaliseren worden bij het thema Procesoptimalisatie toepassingen en technieken getoond om steeds schoner, sneller en efficiënter te werken. Het thema Continuïteit van de bedrijfsvoering biedt bezoekers kennis en vaardigheden aan om de bedrijfsvoering ‘future-proof’ te maken. Aansluitend kan men bij het thema Carrièreperspectieven kennis en vaardigheden vergaren om het (toekomstige) personeel ‘toekomstbestendig’ te maken. Veilig werken is het thema waar bezoekers toepassingen vinden om werkomstandigheden veiliger te maken.

Lijmtechniek
Dit jaar schenkt de beursorganisatie extra aandacht aan lijmtechniek. Lassers en constructeurs raken steeds meer geïnteresseerd in lijm als verbindingsmiddel. Lijmen is geen nieuwe verbindingstechniek, maar wel een techniek die zich steeds meer ontwikkelt en steeds vaker wordt toegepast. Milieu, lichtere materialen, verschillende materialen, maar ook het lijmproces en de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden maken lijmverbindingen tot een volwaardige en voorspelbare verbinding. Ook het NIL, de initiator achter NIL Verbindingsweek, heeft lijmen als volwaardige verbindingstechniek naast lassen in haar activiteiten opgenomen. Daarom is er dit jaar extra aandacht voor lijmtechniek met de introductie van het Demoplein Lijmtechniek. “Gezien de actualiteiten van het verbinden wordt tijdens NIL Verbindingsweek de lijmtechniek heel bewust belicht”, legt Imre Németh, directeur van NIL, uit. “Bij een groeiend aantal bedrijven wordt steeds vaker lijmverbindingen toegepast waarmee wordt nagestreefd competitiever te kunnen opereren in de markt. Met de opkomst van deze lijmverbindingen worden ook hogere eisen gesteld aan de voorbereiding en uitvoering van de lijmverbinding als het lijmpersoneel.”
Op het demoplein kunnen constructeurs, lassers en andere bezoekers de verbindingstechniek lijmen als aanvulling op of misschien in bepaalde situaties als vervanging van lasverbindingen ervaren. Op het plein demonstreren lijmproducenten en adviseurs de toepassing van lijmproducten. Onder andere Lubribond, 2Bond en BNS Industrial zijn op het Demoplein Lijmtechniek te vinden.

Lassymposium behandelt actuele verbindingsvraagstukken
Wat verandert er in lastechnisch opzicht in de nieuwe EN 1090-2? Wanneer wordt lijmen een goed alternatief voor lassen? Waar liggen de raakvlakken tussen 3D-printen en lassen? Wie antwoord wil op deze vragen, bezoekt het NIL/BIL Lassymposium 2018. Op 30 en 31 oktober organiseert het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) opnieuw dit grote lassymposium. Het vindt plaats in Evenementenhal Gorinchem, gelijktijdig met de NIL Verbindingsweek. Voor de twee symposiumdagen zijn 25 lezingen geselecteerd die in twee parallelle programma’s worden gepresenteerd. Bij de selectie van de lezingen is vooral gekeken naar actuele onderwerpen in het vakgebied van het verbinden van materialen. De meeste lezingen hebben betrekking op het lassen, maar ook solderen en lijmen komen aan de orde. Een volledige sessie is gewijd aan het lijmen en is bedoeld voor diegenen die regelmatig belast zijn met industriële verbindingsvraagstukken.

NIL
Voor de twee symposiumdagen zijn 25 lezingen geselecteerd die in twee parallelle programma’s worden gepresenteerd.

3D-printen
Om de actualiteit te benadrukken wordt de plenaire lezing verzorgd door Kris Binon, algemeen directeur van Flam3D. Hij zal zijn visie geven op de ontwikkelingen in Additive Manufacturing, een snel groeiende productietechnologie gekenmerkt door grote flexibiliteit in de productie. Hierna zal in een sessie ingegaan worden op de ontwikkeling van toevoegmaterialen, apparatuur en toepassingen van het 3D-printen.

Ontwikkelingen lasprocessen
Traditioneel wordt op dit symposium ook gekeken naar de ontwikkelingen die er zijn in de lasprocessen. Het onderpoederdek-proces uitgevoerd met wisselstroom, het lassen van aluminium met het TIG-pluspool-proces en het wrijvingspuntlassen van dit lichtmetaal komen aan de orde. Meer van metallurgische aard zullen de lezingen zijn over toevoegmaterialen en het lassen van (ultra) hoge rekgrensstaalsoorten en dual-phase-steels. De samenstelling van het toevoegmateriaal heeft ook invloed op het ontstaan van lasrook. Dit zal in de sessie over arbeidsomstandigheden uit de doeken worden gedaan. Hierbij is er ook aandacht voor Europese activiteiten op het gebied van de lasrookbeheersing. Tenslotte zullen verschillende ontwikkelingen op het gebied van DO- en NDO-technieken in een sessie over onderzoek van lasverbindingen besproken worden.

Docentenmiddag
Op de eerste symposiumdag, 30 oktober, wordt er speciaal voor lasdocenten weer een docentenmiddag georganiseerd. Thema van de middag zal zijn: ‘Lasinstructie, pure topsport!’. Hierin zullen de vele aspecten van het vakmanschap van de lasdocent worden belicht en besproken. Ook komt het virtueel lassen aan bod en is het mogelijk met docenten en examinatoren in gesprek te gaan over de ‘best practice’ bij het lassen van examenwerkstukken.

Lasnormen
Tijdens de tweede dag wordt het symposium afgesloten met een plenaire sessie over actuele normen. Hierin zal het lassen in de net verschenen EN 1090-2:2018 centraal staan, maar ook de meer algemene lastechnische begrippen zoals ‘boogenergie’ en de ‘standaardlasmethode’ komen aanbod. Op beide dagen kunnen de deelnemers na het lassymposium de NIL Verbindingsweek bezoeken. Het programma en het aanmeldformulier voor het lassymposium en de docentenmiddag zijn te vinden op de website van het NIL.