Visie op toekomst industrie O-Nederland

BOOST heeft samen met haar partners een visie ontwikkeld op de toekomst van de industrie in Oost-Nederland. Deze is samengevat in het Industriekompas Oost-Nederland.

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel, neemt het Industriekompas in ontvangst uit handen van Arjan Ester, voorzitter kopgroep BOOST Smart Industry,

Door de ontwikkeling van digitale technologieën en robotisering verandert de industrie in Oost-Nederland. Deze transformatie wordt aangejaagd door veranderende economische verhoudingen in de wereld, de klimaatproblematiek, de toenemende schaarste aan grondstoffen en de vergrijzing. Om klaar te zijn voor deze veranderingen heeft BOOST deze visie op de toekomst ontwikkeld.

Vliegwiel van productiekracht

Er is volgens BOOST een breed gedragen, ambitieuze en langjarige impuls nodig om de voorsprong die er nu is op het gebied van technologie en industriële kwaliteit te behouden. “Industriële innovatie en digitalisering worden het vliegwiel van onze productiekracht, de zuurstof van onze arbeidsmarkt en de graadmeter van ons concurrentievermogen. Daarbij komt dat de digitaliserings- en innovatiekracht van de maakindustrie als geen ander bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en circulair ondernemerschap.”

Bedrijven koesteren en voeden

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel, die het Industriekompas in ontvangst nam: “We hebben in Oost-Nederland een aantal prachtige bedrijven die landelijk én Europees als voorbeeld kunnen worden gezien, zoals Kaltenbach Gietart in Hengelo. Zij hebben in 2020 gebruik gemaakt van de BOOST Vitale Industrie Voucher om hun businessmodel te herzien en door structurele veranderingen door te voeren kon de vestiging Gietert in Hengelo haar bestaansrecht verstevigen. Die bedrijven moeten we koesteren en voeden. BOOST is de toekomstvisie en biedt met het kompas dat ontwikkeld is een prachtig middel om die concurrentiepositie vast te houden en te versterken. En om als voorbeeld te dienen voor alle andere bedrijven die voor grote opgaven staan.”

Vergroening

In 2030 zal de industrie in Nederland er heel anders uit zien dan vandaag de dag. In deze visie gaat BOOST er van uit dat we niet alleen een technologische revolutie tegemoet gaan, maar vooral ook een maatschappelijke. De verandering van arbeid en banen wordt daarbij de grote dominante factor. BOOST is een navigator voor het industriële MKB: het geeft informatie en richting. Dankzij een gedeelde ambitie en de samenwerkingen met een hands-on aanpak zal de Oost-Nederlandse industrie verder ontwikkelen, met aandacht voor productiviteitsverhoging en vergroening.

Lees hier het industriekompas

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Sociale innovatie zit bij AWL Techniek in het DNA

21-10 Mensen klaarmaken voor de toekomst en technologische veranderingen door middel van sociale innovatie, dat…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X