Werkgevers en vakbonden nog lijnrecht tegenover elkaar

0

De vakbonden en de werkgevers staan nog ver uit elkaar als het gaat om de cao Metaal & Techniek. Op 23 april kwamen beide partijen bij elkaar voor de 2e dag van de cao onderhandelingen, die onder meer in het teken stond van economische verwachtingen.

Een loonsverhoging van 5% en een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’ voor de lagere inkomens zodat zij er extra op vooruit gaan. Dat is de inzet van FNV Metaal bij de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal & Techniek. Andere onderwerpen voor de cao zijn een betere balans tussen werk en privé, voortzetting en verbetering van het generatiepact, afschaffing van jeugdschalen en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid.

Tijdens de tweede dag van de onderhandelingen werd uitgebreid stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden. Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen voldoet, maar vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven. Tevens hebben de werkgevers de conclusie getrokken dat de cao op vele vlakken afgerond is, omdat zij vinden dat vele zaken op bedrijfsniveau geregeld kunnen worden waardoor maatwerk mogelijk is.

Uit de reactie van FNV Metaal blijkt dat een cao akkoord nog ver weg. In een online pamflet zegt de vakbond dat goede arbeidsvoorwaarden voor jong en oud belangrijk zijn, maar dat de werkgevers er een heel andere kijk op hebben en juist verslechteringen voorstellen. Volgens FNV Metaal liggen de werkgevers en de bonden op de punten looneis, vroegpensioen premie, vaste contracten, generatiepact, seniorendagen en duurzame inzetbaarheid nog ver uit elkaar. Landelijk vakbondsbestuurder Jacqie van Stigt geeft namens de vakbond FNV Metaal middels een video een reactie op de onderhandelingen.

De cao Metaal & Techniek is een van de grootste cao’s van Nederland. De cao geldt voor ruim 300.000 medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. De volgende onderhandelingsronde is op 8 mei.