Werkgevers willen afspraken over oudere werknemers in nieuwe cao

De werkgevers in de metaal willen in de nieuwe cao Metaal & Techniek afspraken maken over oudere werknemers. “Het verder ontwikkelen en implementeren van ouderenbeleid in de komende cao is voor ons van groot belang” zegt de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) in de voorstellenbrief die aan de vakbonden is gestuurd. De cao-onderhandelingen starten woensdag 8 maart.

Een bijzonder kenmerk van de werknemerspopulatie in de metaal is dat zij steeds meer vergrijst. Ruim 40% van de populatie is ouder dan 45 jaar. Met het opschuiven van de AOW-leeftijd zullen de ouder wordende werknemers langer moeten werken. Naar verwachting zal de 40-jarige moeten werken tot 70 jaar en 3 maanden en de 50-jarige tot 68 jaar en 9 maanden. “Een gevolg van ons ouder wordende werknemersbestand is dat de loonkosten autonoom stijgen. Dat heeft weer tot gevolg dat we na zullen moeten denken over de wijze waarop we onze oudere werknemers productief kunnen blijven inzetten”, aldus de FWT in de voorstellenbrief.

Relatie loonkosten-productiviteit
De werkgevers leggen de vraag op tafel op welke wijze de ouder wordende werknemer een bijdrage kan blijven leveren aan de ontwikkeling van de Metaal & Techniek bedrijfstakken.

Zij zijn van mening dat de huidige relatie tussen de loonkosten en de productiviteit naar leeftijd, samen met een afnemende baan-baan-mobiliteit op hogere leeftijd de kern van de problematiek rondom het inzetten van de oudere werknemer is. Werkgevers beoordelen de oudere werknemer als minder productief, zeker als dat afgezet wordt tegen de loonkosten. Dit tast de arbeidsmarktpositie van de oudere werknemer aan. Dit alles brengt wat werkgevers betreft met zich mee dat de verschillen in kosten tussen de generaties beperkt moeten worden, respectievelijk dat cao-regelingen minder leeftijdsafhankelijk worden.
Passende loonontwikkeling
Wat loon betreft gaan werkgevers voor een passende loonontwikkeling gedurende de looptijd van de cao. Wat passend is, hangt mede af van de overige afspraken die gemaakt kunnen worden. Dat geldt ook voor de looptijd van de nieuwe cao.
FNV Metaal heeft eerder al laten weten de onderhandelingen in te gaan met een looneis van 2,5%, uitgaande van een looptijd van één jaar. Als de nieuwe cao langer duurt, stijgt de looneis evenredig mee. Dus 5% bij een cao met een looptijd van twee jaar. CNV Vakmensen stelt een loonsverhoging van 3,75 procent voor gedurende de 18 maanden looptijd van de nieuwe cao. Die zou moeten gelden van 1 mei dit jaar tot 1 november 2018.

Scholing en ontwikkeling
Onderhandelaar Marco Hietkamp van CNV Vakmensen twijfelt niet waar het over moet gaan in de onderhandelingen: “De bedrijven hebben nú de kans zich toekomstbestendig te maken. De crisis is voorbij, de omzetten groeien. Nu moeten de werkgevers inzetten op hun belangrijkste kapitaal, het personeel. En het dreigend tekort daaraan voorkomen ze het best door vol in te zetten op scholing en ontwikkeling.”
Hietkamp stelt dat de omzetten weer groeien in de ondernemingen vallend onder de cao’s Metaal en Techniek – een verzamelnaam voor vijf cao’s. Volgens hem is het goed te merken dat de crisis voorbij is. Er dient zich nu een andere crisis aan volgens werkgevers. “Er is een enorm tekort aan personeel in de branche. Dat gaat om duizenden mensen die snel nodig zijn. Daarom moeten de werkgevers met deze cao vol inzetten op het aantrekkelijk maken van de sector. Met daarbij volop ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling. In deze cao willen we pleiten voor een individueel opleidingsbudget, de zogenoemde leerrekening. Een van de leerdoelen zou digitale vaardigheid kunnen zijn. Daar komt steeds meer accent te liggen in de branche.”

Vierde loopbaanfase
Deels met omscholing, maar ook met andere maatregelen wil de onderhandelaar van CNV Vakmensen de branche klaar maken voor, wat hij noemt, de vierde loopbaanfase. “En dat is zeker in de MKB-bedrijven een forse uitdaging. Langer doorwerken is meer dan ooit een thema in deze sector, als je de personeelstekorten in ogenschouw neemt. Oudere werknemers faciliteren met lichter werk, bijvoorbeeld gekoppeld aan een opleidende rol naar nieuwe collega’s toe, kan dan het recept zijn. Daarmee vang je veel vliegen in één klap. Maar dan moeten werkgevers wel bereid zijn dat aantrekkelijk te maken voor die werknemers”, aldus Hietkamp.

De huidige cao’s in de Metaal & Techniek lopen af op 30 april. De onderhandelingen over de nieuwe cao’s beginnen op 8 maart en worden voortgezet op 15 en 29 maart. Een reservedatum is gepland op 12 april.

CAO Voorstellenbrief-FWT-CAO-2017

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Voorbereiding cao-onderhandelingen in volle gang

27-11 Koninklijke Metaalunie houdt deze maand voor haar leden een reeks bijeenkomsten over cao-onderwerpen. Na…

Bedrijf en Economie

Loonkosten bedrijfsleven stijgen met ongeveer 17 miljard euro

16-05 De loongroei – die dit jaar waarschijnlijk 5,3 procent bedraagt – wordt aangejaagd door…

Personeel en Opleiding

Ook FNV stemt in met nieuwe cao Metalektro

07-11 Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor…

Personeel en Opleiding

FME-leden stemmen in met cao-akkoord

17-10 In de ledenvergadering (ALV) op 13 oktober stemde een meerderheid voor het aangaan van…

Personeel en Opleiding

Werknemers Metalektro gaan er 11% op vooruit

22-09 Bij goedkeuring door de leden gaat het akkoord gelden voor 150.000 werknemers die onder…

Personeel en Opleiding

CAO voor Metaalbewerkingsbedrijf definitief

13-06 De volledige cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf is hier te downloaden in pdf formaat. Salaristabellen De…

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Metaalnieuws inBeeld

19/10/2023

Besten Machines prominent aanwezig op de METAVAK 2023

17/10/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Personeelstekort, automatisering en digitalisering

10/07/2023

Galvano Metaal VrijMiPodcast - Nieuw pand: Wat zijn de toekomstplannen?

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?