Whitepaper: crisis omzetten naar nieuwe kansen voor de industrie

0

Hoe kan de huidige crisis omgezet worden naar nieuwe kansen voor de Nederlandse industrie? Het Team Smart Industry schetst hiervoor enkele lijnen in een Whitepaper.

Hoe ziet de Nederlandse maakindustrie eruit als de crisis voorbij is? In het nieuwe normaal zijn robuustere ketens nodig met meer digitale koppelingen en flexibele productie. Voor de langere termijn moeten de industrie en de samenleving CO2-neutraler worden. In dit whitepaper wordt vanuit diverse perspectieven een visie gegeven wordt geschetst hoe de huidige crisis omgezet kan worden naar nieuwe kansen. Daarmee wordt duidelijk wat ondernemers nu al kunnen doen.

Nieuw fundament onder de maakindustrie

“Wanneer het lukt om samen te realiseren wat in dit document wordt beschreven, dan creëren we pas écht een nieuwe werkelijkheid met een flinke boost voor de economie: een hightech en circulaire industrie met robuuste en zeer flexibele ketens verbonden met een internationaal netwerk van smart factories in Europese regionale ecosystemen, waarin we nog intensiever, maar ook inclusiever samenwerken”, zegt Ineke Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter Team Smart Industry, in haar voorwoord bij deze whitepaper. “Betrouwbare, vrijwel autonome, digitale ketens die we met slimme datatechnologie veilig kunnen simuleren en die transparant zijn voor alle partijen. Samen met kunstmatige intelligentie vormen ze het nieuwe fundament onder de maakindustrie van de toekomst, ons nieuwe exportproduct dat bij een volgende crisis ons niet alleen minder kwetsbaar zal maken, maar ook borg staat voor voldoende welvaart en een samenleving met een interessant toekomstperspectief.”