Kansen voor Nederlandse robotica als er nú wordt geïnvesteerd

Holland Robotics heeft namens 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen de position paper ‘Kansen voor de Nederlandse robotica – Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’ gepresenteerd.

Het rapport werd aangeboden op het hoodkantoor van Lely in Maassluis door Alexander van der Lely, CEO Lely, aan Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het geldt als een belangrijk statement van de Nederlandse hightech industrie. Van der Lely: “Als we als Nederlandse industrie wereldwijd voorop willen blijven lopen met onze innovaties, dan moeten bedrijfsleven, opleidingen én overheid nauw blijven samenwerken om Nederland internationaal op de kaart te houden.”

Leeftink: “Goed dat er nu een sterk nationaal initiatief is, waarin de krachten van Nederlandse robotica worden gebundeld. Onze topsector HTSM levert belangrijke sleuteltechnologieën voor het roboticaprogramma. We gaan het EZK innovatie-instrumentarium zoals PPS-toeslag, het Smart Industrie Field lab programma en andere middelen voor toegepast onderzoek goed benutten om met Nederlandse robottechnologie bij te dragen aan grote maatschappelijke uitdagingen in zorg, voedselproductie en mobiliteit.” 

Koppositie innemen
Robotica kán de wereld niet alleen veranderen; robotica gáát de wereld veranderen. Nederland heeft alles in huis om op roboticagebied koploper te worden, maar om mee te spelen op het wereldtoneel moeten we nú investeren. Met de position paper wordt de noodzaak uiteen gezet te investeren in robotica.

Willem Endhoven, directeur High Tech NL: “We hebben als Holland Robotics een programma voorgesteld waarmee Nederland in 5 à 10 jaar een onderscheidende koppositie inneemt op het gebied van robotica in de maakindustrie, gezondheidszorg, agrarische sector, logistiek & transport en inspectie & onderhoud. Een koppositie waarmee business wordt gegenereerd, banen worden gecreëerd en de topsectoren zich verder ontwikkelen.”

Investeren in gezamenlijk ontwikkelprogramma
De Nederlandse industrie ziet deze kansen en is bereid te investeren in een gezamenlijk ontwikkelprogramma. Holland Robotics stelt een programma voor waarin industrie, eindgebruiker en onderzoeker samenkomen. Een aanpak waarin de topsectoren met de grootste kansen voor robotica centraal staan. Vijf kroonprojecten, gericht op vijf verschillende sectoren/applicatiedomeinen, maar met een breder toepasbare technologische basis zullen de wereldpers bereiken. Vijf roboticasystemen zullen Nederland positioneren.

Hiervoor is een ondersteunende basis nodig: een aanjaagprogramma dat de samenwerking versterkt en marktgeneratie versnelt, faciliteiten in (waar mogelijk reeds bestaande) fieldlabs, en een onderzoeksprogramma waarin gericht de kennisvragen worden beantwoord die bijdragen aan de kroonprojecten. Hiervoor is tot 2025 een investering nodig in de ordergrootte van € 100 miljoen. Dit zal een gezamenlijke investering moeten zijn, in evenredigheid door industrie en overheid samen opgebracht en ingezet in PPS-vorm.

Dennis Schipper, managing director Demcon: “Het unieke van dit initiatief is de brede samenwerking tussen wetenschap en industrie. En het feit dat de industrie – met hightechbedrijven als Demco, Lely, Philips, Vanderlande en VDL-ETG voorop – the lead heeft genomen en bereid is te investeren.”

“Met de position paper verzoeken we om een actieve bijdrage en betrokkenheid van de overheid in het R&D-programma. Met deze steun kunnen we het ontwikkelprogramma verder uitwerken tot ambitieuze R&D-projecten met financiële participatie van overheid en industrie voor de komende vijf jaar. De verwachting is dat bij gezamenlijk optreden de markt van de vijf applicatiedomeinen zal kunnen groeien van 372 mio (2018) naar 1577 mio (2025).”, vult Endhoven aan.

Ketensamenwerking
De aanpak bouwt voort op de sterktes die ons land sinds jaren heeft opgebouwd. Systeemdenken, ketensamenwerking, toepassingsgerichte innovatie. Drie sterktes waar Nederland, met een sterke hightechbasis en korte lijnen tussen kennisinstellingen en industrie, wereldwijd om gekend is en die de basis vormen voor (de aanpak van) Holland Robotics.

Maarten Steinbuch, scientific director van het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven: “De gezamenlijke Nederlandse roboticawetenschap ondersteunt de aanbieding van dit roboticarapport van harte, omdat wij een belangrijke bijdrage kunnen hebben in het versnellen van de innovatie op de eerdergenoemde beoogde robotica-applicatie gebieden. Het is de hoogste tijd voor nauwe samenwerking tussen wetenschap, industrie en overheid op het gebied van de robotica.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Automatisering

Wereldwijd stijgt vraag naar robotisering en automatisering

01-12 Na een moeilijke economische periode veroorzaakt door de enorme effecten van de coronacrisis, boekt…

Automatisering

Nieuw record industriële robots

08-11 In 2020 werden wereldwijd meer dan 380.000 nieuwe robots aangeschaft. Voor 2021 wordt uitgegaan…

Automatisering

Robotica oplossingen op Metaaldagen

14-09 BMO Automation introduceert de Iridium serie, een compacte alleskunner voor draai- en freesmachines. Deze…

Automatisering

Virtuele beurs Omron presenteert fabriek van de toekomst

23-11 Omron Industrial Automation Europe organiseert een virtuele beurs, waar klanten de nieuwste technologieën voor…

Automatisering

Een robot programmeren met je smartphone

13-09 Deelnemer aan de Technologiestraat op TIV Robotics Benelux laat zien hoe het integreren van…

Bedrijf en Economie

BCSEMI NL en High Tech NL bundelen krachten

04-09 BCSEMI NL en High Tech NL, twee platforms voor de technische industrie, integreren per…

Personeel en Opleiding

Toekomstbestendige machinerichtlijn in de maak

17-07 Eén van de onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie de komende jaren,…

Automatisering

Eén platform voor alle robotica opleidingen

30-01 Holland Robotics en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben het Opleidingsplatform robotica gelanceerd. Dit platform moet…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen