24/7 verspanen vraagt om procesoptimalisatie

0

Meer spiluren en minder stilstand zijn al jaren centrale thema’s in het streven naar een hogere efficiency in de verspanende productie. Steeds meer draai- en freesbanken worden om die reden geautomatiseerd en daarmee 24/7 ingezet. Vaak blijkt in de praktijk dat aan de hoge verwachtingen niet kan worden voldaan omdat het proces tijdens onbemande periodes door interne oorzaken wordt verstoord.

Vastlopende spaanresten, oplopende temperatuur van het koelmiddel, sterk vervuilde koelemulsie en dergelijke zijn een aantal van die ‘time-killers’. Om zoveel mogelijk output uit een productiecel te halen is het van belang ook de procesomstandigheden kritisch te bekijken. Dormatec Environment Systems, gespecialiseerd in advisering en levering van hogedrukpompen, nevelfilters, olie- en emulsiefilters, koelwaterkoelers en oliescheiders, zal op de Technishow live demonstreren welke mogelijkheden het met deze systemen biedt om het verspaningsproces te optimaliseren en stilstand zoveel mogelijk te voorkomen. Dormatec kan daarmee een bijdrage leveren aan een beter en betrouwbaar verspaningsproces, minder stilstand en een gezonder werkmilieu.

Minder storingen
Dormatec heeft zich met haar kennis en expertise op dit gebied vergaand gespecialiseerd in advisering en levering van dergelijke systemen. Volgens directeur Manuel Schippers kan een bedrijfszeker en beheersbaar verspaningsproces niet zonder filtratie, koeling en afzuiging. “Sinds we die systemen leveren aan verspanende bedrijven zien klanten dat de vervuiling van zowel de koelvloeistof als de olie sterk afneemt en storingen als gevolg van verstopte leidingen, beschadigde pompen en zelfs het ziekteverzuim onder de werknemers sterk zijn terug gedrongen.”

Spaanbeheersing
Met inzet van hogedruk koelsystemen wordt de warmte direct op het snijvlak afgevoerd, waardoor spanen sneller afbreken. Korte krullen worden direct afgevoerd en kunnen niet meer om gereedschappen, materiaal of grijpers slaan,. Bovendien neemt de productkwaliteit toe, worden de cyclustijden korter en neemt de gereedschapsslijtage drastisch af. Hogedruk koelsystemen leveren in de praktijk dus een aanzienlijke rendements- en kwaliteitsverbetering op. Inzet van koelsystemen zorgt voor een constante temperatuur van het koelmiddel en voorkomt opwarming van het proces met als gevolg hogere nauwkeurigheid en maatvastheid.

Schoon koelmiddel
Vervuiling van het koelmiddel leidt op termijn tot het dichtslibben van interne koelleidingen en interne kanalen, maar ook gereedschappen en pompen dienen vrij te blijven van vervuiling. Filtratie van het koelmiddel is daarom in geautomatiseerde processen een must. Dormatec levert hiervoor de nodige (custommade) systemen.

Nevel- en rookfiltratie
Bij verspanende bewerkingen komen aërosolen vrij die een ongezond werkklimaat veroorzaken en het proces verstoren. Met inzet van nevel- en mistfilters kan dat worden voorkomen. Dormatec levert Air Cleaners die zorgen voor een effectieve afzuiging en filtratie van emulsienevel, olienevel, rook en hinderlijke geuren die vrijkomen bij draaibanken, freesbanken en bewerkingscentra. De filters zijn voorzien van een vier traps filtratie waarbij schadelijke emissies, stoffen en aërosolen op effectieve wijze (99,97%) uit de lucht worden verwijderd. Dormatec Air Cleaners zorgen ook voor verdere afvoer van warmte en dragen daarmee bij aan een stabieler proces.

Dormatec staat op de TechniShow in hal 9,stand B028.