Afname omzet holt liquiditeitspositie uit

De verspanende en de metaalwarenbedrijven hebben te kampen met de grootste omzetdaling ten gevolge van het coronavirus. De aan de bouw toeleverende bedrijven en onderhoudsbedrijven hebben gemiddeld een kleinere omzetterugval. Een op de vijf bedrijven geeft aan nog geen problemen te ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Dit blijkt uit het vierde onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven. In week 21 is een korte vragenlijst aan Metaalunieleden voorgelegd. Op basis van de respons van de deelnemers zal de gemiddelde omzet in het tweede kwartaal van dit jaar 21% lager liggen dan in het tweede kwartaal van 2019. Ook voor het derde kwartaal wordt ten opzichte van dezelfde periode in 2019 gemiddeld 21% omzetdaling verwacht.

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête heeft inmiddels een beroep gedaan op de NOW. Als gevolg hiervan heeft geen van de respondenten afscheid genomen van vast personeel. De afnemende liquiditeitspositie wordt voor steeds meer bedrijven een probleem, een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar een liquiditeitstekort.

Het aandeel ondernemers dat problemen ondervindt van de coronacrisis is in de afgelopen maand iets afgenomen. Het aandeel bedrijven dat geen problemen ondervindt, is in een maand tijd toegenomen van 14 naar 21%. Van de exporterende bedrijven geeft 82% aan problemen te ondervinden door de crisis, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten 76% is. Het verschil tussen exporterende en niet-exporterende bedrijven is daarmee kleiner geworden dan in voorliggende periodes (90–70%).

Grootste problemen

Steeds meer bedrijven ervaren de afnemende orderportefeuille als probleem. Driekwart van de bedrijven heeft daar nu mee te maken. Voor de komende maand neemt dit aantal toe tot meer dan vier op vijf bedrijven. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte.

Maatregelen

De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. Een maand geleden gaf 30% van de bedrijven aan deze te hebben aangevraagd: in week 21 is dit opgelopen tot bijna de helft van de bedrijven. Nog eens 31% van de bedrijven verwacht dat zij dit binnenkort ook zal gaan doen.

Twee andere maatregelen die veel worden genomen, zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen. In de afgelopen twee maanden is bij een derde van de bedrijven de flexibele schil afgebouwd. Nog eens 27% van de respondenten verwacht dit de komende maand te moeten doen. Ongeveer een derde van de bedrijven heeft tot op heden gebruik gemaakt van het uitstel van betaling van belastingen. Nog eens 18% verwacht hier de komende maand gebruik van te gaan maken.

Een maand geleden verwachtte 4% van de respondenten in de daaropvolgende periode vaste medewerkers te moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. In tegenstelling tot die verwachting, zijn er bij de bedrijven tot op heden geen vaste medewerkers ontslagen. Toch denkt 15 % van de bedrijven dit de komende maand te zullen moeten doen.

Ontwikkeling omzet Q2 en Q3

In tegenstelling tot de vorige onderzoeken is in deze vierde editie de vraag gesteld hoe de omzet van het bedrijf zich ontwikkelt ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor het hele tweede kwartaal geeft 71% van de respondenten aan dat de omzet afneemt, terwijl deze bij 5% toeneemt. De gemiddelde afname van de omzet bij de bedrijven die met een omzetafname te maken hebben is 29%. Bij de bedrijven waarbij de omzet is toegenomen, is de toename gemiddeld 20% ten opzichte van 2019. Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 21% ten opzichte van 2019. Voor het derde kwartaal van 2020 verwacht 75% van de bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 21%.

Afnemende liquiditeitspositie

Ook nieuw in dit vierde onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het MKB-metaal is een vraag over de liquiditeitspositie van bedrijven. Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoordt 62% van de deelnemers dat zij dit niet verwachten. 38% verwacht binnen het jaar liquiditeitsproblemen te krijgen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Ook Metaalunie stemt in met nieuwe cao

15-04 Vakbonden en andere werkgeversorganisaties bereikten eerder deze maand al een cao-akkoord, maar Metaalunie had…

Bedrijf en Economie

Akkoord over cao Metaal en Techniek, maar (nog) zonder Metaalunie

08-04 Hierdoor dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden-…

Materialen

Metaalunie wil antidumpingheffing op staal snel van tafel

21-03 Orgalime geloofde al niet dat antidumpingheffingen de juiste manier waren om Europese bedrijven te…

Bedrijf en Economie

Ruim helft metaal-werkgevers moet definitieve berekening 2e NOW-periode nog aanvragen

07-03 Zij hebben nog tot en met donderdag 31 maart om hun definitieve omzetverlies door…

Bedrijf en Economie

Adriaan Vonk nieuwe directeur Dienstverlening en Branches Metaalunie

16-02 “Metaalunie representeert dé maakindustrie, met leden die samen ‘Nederland maken’! Een prachtige branche om…

Bedrijf en Economie

Metaalunie blij met uitgestoken hand naar MKB

17-12 Er wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en klimaat en het kabinet erkent het belang…

Bedrijf en Economie

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2022 uitgesteld

10-12 De reden voor het uitstel is de aanhoudend onzekere situatie omtrent corona. Het is…

Bedrijf en Economie

‘Druk op innovatie wordt alleen maar groter’

08-12 De voorman van het MKB-metaal zegt dit in een gesprek ter gelegenheid van het…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X