Akkoord over uitstel loonsverhoging in MKB-metaal

0

Bedrijven die vallen onder de cao Metaal en Techniek mogen de loonsverhoging van 1 juli (3,5%) uitstellen tot 1 december indien hun omzet als direct gevolg van de coronacrisis is gedaald. Dit zijn werkgevers en vakbonden na moeizaam overleg overeengekomen. Bij Metaalunie heerst ongenoegen over de houding van de vakbonden.

Bedrijven die door corona geraakt worden, kunnen dispensatie aanvragen om de loonsverhoging om te zetten naar 29 vakantie-uren. Vervolgens wordt vanaf 1 december 2020 de loonsverhoging in geld uitbetaald.

Uitstel, geen afstel

“Binnen de cao Metaal en Techniek is altijd al dispensatie mogelijk voor bedrijven (dat is wettelijk verplicht), maar wij kijken daar als vakbond altijd zeer kritisch naar en de cao bevat daar ook een aantal duidelijke spelregels voor”, zegt FNV Metaal. “Door de uitzonderlijke situatie van de coronacrisis hebben we daar nu een tijdelijke, aangepaste afspraak over gemaakt met als doel zoveel mogelijk banen te behouden.” De bond zegt er nadrukkelijk bij dat het gaat om een tijdelijke dispensatie en dat er geen sprake is van het schrappen van een loonsverhoging, maar uitstel.

Strikte voorwaarden

Ook hebben de vakbonden strikte voorwaarden aan het uitstel gesteld: het moet cijfermatig goed zijn onderbouwd, de omzetdaling moet door de coronacrisis komen en de dispensatie moet nodig zijn met het oog op behoud werkgelegenheid. Tevens moet meer dan de helft van de werknemers van het betreffende bedrijf instemmen en moeten de lokale vakbondsvertegenwoordigers dit verzoek ondersteunen.

Teleurstellend

De afspraak is tot stand gekomen na moeizaam en langdurig overleg tussen de Federatie Werkgeversorganisaties Metaal en Techniek (FWT), waar Metaalunie deel van uitmaakt, en de vakbeweging. Metaalunie is maar matig tevreden met het resultaat. “Het is teleurstellend dat dit resultaat het hoogst bereikbare blijkt te zijn na overleg met de vakbonden”, stelt Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen. “We hebben heel hard geknokt om in deze uitzonderlijke tijden de gevraagde solidariteit te krijgen, maar daar zijn wel twee partijen voor nodig met een constructieve houding.”

Tijdelijk wat lucht

Volgens Kaanen hebben de vakbonden niet voldoende mee geveerd en dat geeft veel ongenoegen. Kaanen: ”Helaas blijkt het onmogelijk om de huidige cao open te breken en gemaakte afspraken aan te passen om meer te doen voor het behoud van bedrijven en werkgelegenheid. In het zakendoen verwacht je van jouw contractspartij dat die meedenkt in dit soort extreme tijden.” Volgens Kaanen geven de nu gemaakte afspraken de bedrijven wel tijdelijk wat lucht. “We houden de komende maanden de vinger aan de pols. Afhankelijk van de economische situatie gaan we zo nodig opnieuw naar de lopende cao-afspraken kijken”, aldus de Metaalunievoorzitter.

Lees hier de nieuwbrief van FNV Metaal aan de leden

Lees hier mailing van Metaalunie aan de leden