Aluminium in verkeerd daglicht

0

Voor de toepassing van aluminium is het van groot belang dat de materiaalgegevens, waaronder de milieugegevens, op een goede manier in de Nationale Milieudatabase zijn verwerkt. Gebleken is dat dit momenteel nog onvolledig is ingevuld.

Met als gevolg dat systemen die op basis van deze gegevens werken, zoals bijvoorbeeld DuboCalc, mogelijk op basis van onvolledige gegevens onjuiste conclusies trekken. Waarbij het materiaal aluminium is een verkeerd daglicht komt te staan. Om hier verandering in aan te brengen organiseert het Aluminium Centrum samen met Aluminium Metal Knowledge en Stichting Adviescentrum Metaal (SAM) een themabijeenkomst op 5 februari.
Hier zullen verschillende sprekers hun licht over het onderwerp ‘Duurzaam aluminium’ laten schijnen. Vanuit IVAM zal Harry van Ewijk ingaan op de inrichting van de Nationale MilieuDatabank (NMD) en de bepalingsmethodiek. Jeannette Levels-Vermeer van de Stichting Adviescentrum Metaal zal vertellen hoe productgegevens worden vastgelegd in Life Cycle Analysis (LCA). Rijkwaterstaat zal het aspect duurzaamheid in het aanbestedingsbeleid bespreken. Taco van den Broek van het NEN zal de duurzaamheid van aluminium samenvatten in normen. Daarnaast worden praktijkgevallen besproken waaruit het belang van goede productmilieugegevens blijkt.

Klik hier voor meer informatie en opgave voor deze bijeenkomst.

Opname in ROK
Verder heeft Rijkswaterstaat aangekondigd aluminium constructies in de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken (ROK) op te nemen. De ROK is een contractdocument met technische (constructieve) eisen voor infrastructurele werken die ontworpen en gebouwd worden in opdracht van Rijkswaterstaat. Ook lagere overheden verwijzen in contracten vaak naar de ROK. Het document bevat wijzigingen en verduidelijkingen ten opzichte van de Eurocodes en bestaat momenteel uit regels voor belastingen voor staal- en betonconstructies. Het is van grote toegevoegde waarde dat het document aangevuld wordt met regels voor aluminiumconstructies, zodat er duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat voor ontwerpers wanneer deze gebruik willen maken van aluminium in constructies. Bovendien geeft Rijkswaterstaat hiermee impliciet het belang van aluminium als constructiemateriaal aan.
Volgens het Aluminiumcentrum is er dan ook alle reden voor de aluminiumsector om mee te werken aan dit voorstel. Wie in het verleden tegen onduidelijkheden, niet ingevulde aspecten, fouten, of andere van belang zijnde onderwerpen in de Eurocode 9 (aluminiumconstructies) is aangelopen bij de toetsing van constructies, wordt gevraagd dit door te geven. Dan kan dit vervolgens worden meegenomen in het opstellen van het nieuwe tekstvoorstel. Reacties kunnen naar kousbroek@aluminiumcentrum.nl of j.maljaars@tue.