Arc-Eye CSS Adaptive Welding maakt van lasrobot een echte lasser

0

Valk Welding heeft een plug-in ontwikkeld voor de Arce-Eye laser camera waarbij de lasrobot de lasparameters real-time tijdens het lassen kan aanpassen. Dit maakt van de lasrobot een ‘lasser’ die zich continu aanpast aan de reële situatie.

Een gewone lasrobot doet gewoon wat hem aangeleerd is en gaat zoals een lasser niet zelf kijken naar de reële situatie. Rusten we de robot uit met een naadvolgsysteem zoals de Arc-Eye CSS laser camera, dan kan de robot perfect de positieafwijkingen van de lasnaad detecteren en real-time het traject van de robot bijsturen. Dit doet een handlasser ook.

Echter in de praktijk is het vaak niet alleen dat de positie van de lasnaad die afwijkt, ook kan de geometrie van de lasnaad afwijken. Dit kan komen door een variërende vooropening, een afwijkende lasnaadvoorbereiding, een vervorming door het lasproces zelf. Een kleine afwijking kan hier snel leiden tot een volumeafwijking van 40% tot 80%. Dit betekent dus dat er veel meer lasmateriaal nodig is en waarschijnlijk ook een andere manier van lassen. Een handlasser doet dit spontaan, een lasrobot echter niet.

Lasparameters real time aanpassen

Dat wordt anders met de nieuwe plug-in. Verder bouwend op het groeiende succes van de Arc-Eye CSS laser camera heeft Valk Welding een unieke plug-in ontwikkeld voor deze camera waarbij de lasrobot de lasparameters real time tijdens het lassen kan aanpassen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de lasstroom, de lasspanning, de lassnelheid en de pendelbeweging. Hiermee wordt de lasrobot een lasser die zich continu aanpast aan de reële situatie. In de toekomst zal ook de robot een lasnaad op voorhand kunnen scannen om het juiste vulpatroon te bepalen (de lasvolgorde bij een meerlagenlas). Deze technologie is in ontwikkeling.

Slechts enkele proeflassen

Uniek is ook dat het aanleren van de juiste beslissingen intuïtief kan gebeuren aan de hand van slechts enkele proeflassen. Op deze manier kan iedereen zijn eigen robot aanleren hoe hij moet reageren op afwijkingen. De gebruiker bepaalt zelf hoe hij wil lassen, alleen het lassen zelf gebeurt door de robot.

Deze nieuwe ontwikkeling is backwards compatibel op elke bestaande installatie met een Arc-Eye CSS camera. In totaal zijn er al circa 150 robots met deze toptechnologie uitgerust en neemt het aantal alleen maar toe. De Arc-Eye CSS Adaptive Welding plug-in is net als de andere softwareontwikkelingen van Valk Welding volledig in eigen beheer ontwikkeld en wordt ook door eigen medewerkers in de toekomst ondersteund.