Bijeenkomst Digitaal koppelen van bedrijfsprocessen

0

Hoe kom je als productiebedrijf tot een juiste keuze van de software die je voor een optimale bedrijfsvoering nodig hebt en hoe laat je deze effectief met elkaar samenwerken? Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst ‘Digitaal koppelen van bedrijfsprocessen’, die Teqnow op 11 februari organiseert bij de Metaalunie in Nieuwegein.

Elk productiebedrijf is continu bezig om haar bedrijfsprocessen te optimaliseren. Voor elk bedrijfsproces is wel een ondersteunende softwareoplossing beschikbaar. Echter niet alles wat beschikbaar is, is ook zinvol om aan te schaffen. Teqnow wil tijdens deze bijeenkomst inzicht geven in verschillende oplossingsrichtingen, zodat de deelnemers zelf een gefundeerde keuze kunnen maken.

Tijdens deze bijeenkomst komen onder andere de volgende softwaremogelijkheden aan bod: ERP, MES en ESB (Enterprise Service Bus). Hoe zijn dergelijke systemen te koppelen met andere softwarepakketten (zoals CAD, CAM, PDM, productconfigurator en dergelijke). Welke systemen geven het gewenste inzicht in het functioneren van de bedrijfsprocessen? Naast een aantal sprekers komen er ook voorbeelden uit de praktijk aan bod. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedere ondernemer die bezig is om zich te oriënteren op verdere digitalisering van zijn bedrijfsprocessen. Het programma start om 13.30 uur.