BIK-korting stimuleert machine-investeringen

Met de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) stimuleert het kabinet bedrijven om investeringen te doen. Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat zij ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines.

BIK-korting stimuleert machine-investeringen

Het parlement heeft eind vorig jaar al goedkeuring verleend aan het Belastingplan 2021, waarin de BIK was opgenomen. Een volgende stap is groen licht van de Europese Commissie. Bij definitieve duidelijkheid over de vormgeving van de regeling gaat de RVO de BIK uitvoeren in samenwerking met de Belastingdienst.

Juist voor MKB

De BIK is bestemd voor bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen. Zij moeten een BIK-verklaring aanvragen bij RVO en kunnen de daarin opgenomen investeringskorting in de loonaangifte toepassen op de af te dragen loonheffing.

De regeling is zo vormgegeven dat ook het MKB er gebruik van kan maken. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen. Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal € 4 miljard, voor de jaren 2021 en 2022. Eind 2021 wordt ingeschat in hoeverre het budget van € 2 miljard voor 2021 zal zijn benut.

Het gaat om investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500. Het totale bedrag aan investeringen bedraagt minimaal € 20.000 per aanvraag. Voor investeringen tot en met € 5 miljoen krijgt de onderneming per kalenderjaar een korting van 3,9% van het investeringsbedrag. Voor grotere investeringen is de korting 1,8% voor het deel boven de € 5 miljoen. Afhankelijk van het nog beschikbare budget kunnen de percentages per 2022 hoger of lager uitvallen.

Als de Europese Commissie goedkeuring geeft om als ‘fiscale eenheid’ gebruik te maken van de BIK, is dit met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. Mocht deze goedkeuring om gebruik te maken van dit specifieke onderdeel niet komen, dan worden de percentages van de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verhoogd. Bij grote investeringen in een jaar bedraagt de korting tot € 5 miljoen in dat geval 5%, daarboven 2,08%.

Groene investeringen

De regeling geldt voor investeringen in 2021 of 2022. Om van de regeling te kunnen profiteren moet een bedrijf de investeringsbeslissing hebben genomen op of na 1 oktober 2020. De volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022, daarnaast moet er sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel dat binnen 6 maanden in gebruik wordt genomen.

Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het MKB kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.

Op dit moment kan RVO niet meer informatie geven: de inhoud van de ministeriële regeling is nog niet vastgesteld en goedkeuring van de Europese Commissie is nog niet verkregen. Zodra de regeling definitief vorm heeft gekregen zijn alle voorwaarden te lezen op de website van RVO. De start van de aanvraagperiode is gepland vanaf 1 september 2021. Aanvragen kan maximaal vier keer per jaar (1 x per kwartaal).

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie: uitgelekte begrotingsplannen gunstig voor MKB-metaal

28-08 Metaalunievoorzitter Fried Kaanen noemt de begrotingsplannen van het kabinet, die in grote lijnen al…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X