Brede digitale skills nodig om technologieën goed te begrijpen

0

Door technologische innovaties verandert werk en deze verandering gaat steeds sneller. Hierdoor sluit de onderwijspraktijk steeds minder goed aan op de vraag op de arbeidsmarkt. Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van Koninklijke Metaalunie en FME onderzoek  gedaan om deze aansluiting te verbeteren.

Uit het onderzoek komt een aantal ontwikkelingen naar voren over de skills die medewerkers op mbo-niveau nodig (gaan) hebben. “Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat we nog meer inspanningen moeten verrichten om bedrijven en scholen elkaar beter te laten vinden en toekomstgericht aan de gang te gaan”, concludeert Anne Marie Heij, beleidssecretaris Onderwijs Metaalunie.

Meer toezichthoudende rol

Veel bedrijven zijn hun productieprocessen aan het automatiseren en de informatiestromen aan het digitaliseren. In dit proces krijgt de medewerker een andere, meer toezichthoudende rol waar proceskennis en technisch inzicht belangrijker wordt. Een machine weet namelijk niet waarom iets goed of fout gaat, dat moet de mens bepalen.

Tegelijkertijd signaleert men de ontwikkeling waar optica, sensoren en software geïntegreerd wordt in producten en productieproces. Medewerkers moeten met deze technologieën om kunnen gaan. Hoe stel je ze af? Hoe kunnen ze het best toegepast worden in de machines en producten? En wat kan je met de data die gegenereerd wordt? Medewerkers moeten brede digitale skills beheersen om technologieën goed te kunnen begrijpen.

Door de hiervoor geschetste technologische ontwikkelingen wordt het voor bedrijven mogelijk om aan veel unieke klantvragen te voldoen. De klantvraag staat centraler in het proces en medewerkers komen vaker in contact met de klant. Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels) worden daardoor steeds belangrijker. “De gevolgen van technologische ontwikkelingen op de benodigde skills op mbo-niveau zijn met dit onderzoek zichtbaar geworden”, aldus Heij.

“Dit onderzoek biedt ons de handvatten om samen met het onderwijs aan de slag te gaan om beter in te spelen op de vragen van onze bedrijven, zowel voor het opleiden van jongeren, als voor het bij- en opscholen van de medewerkers in onze bedrijven.”

Lees hier de resultaten van het onderzoek