Brexit-seminar voor MKB in technologische industrie

0

Hoe raakt Brexit de industrie? Speciaal voor MKB-bedrijven uit de technologische industrie wordt op 30 januari een seminar over dit thema gehouden. Deelname is gratis maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Het seminar, dat gehouden wordt in het KPMG-kantoor in Eindhoven, is een gezamenlijk event van KPMG Meijburg & Co, VNO-NCW Brabant-Zeeland, de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) en FME. Zij organiseren dit seminar omdat de Brexit-datum van 29 maart 2019 met rasse schreden naderbij komt. Daarbij is er enorm veel onzekerheid onder ondernemers en neemt de kans op een keiharde Brexit (no-deal) alleen maar toe. De technologische industrie heeft bovendien nog altijd niet goed in beeld welke risico’s ze lopen in hun ketens en hoe verweven die zijn met het Verenigd Koninkrijk (direct of indirect).

Programma
Sigrid Kaag, minister Buitenlandse Handel, trapt de bijeenkomst af met een keynote speech over de laatste stand van zaken in de Brexit-onderhandelingen, de situatie in het VK en haar visie op de industrie. Daarna volgt een interview met topmannen van het grootbedrijf. Hoe bereiden zij zich voor? Welke lessen zien zij voor anderen? Ook Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, en Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME, worden geïnterviewd. Ulbe Bijlsma, CEO Stertil, geeft vervolgens een korte toespraak over hoe zijn MKB-bedrijf zich goed heeft voorbereid op de Brexit. Tevens is er een uitgebreid vraaggesprek over de praktische do’s en don’ts. Dit wordt verzorgd door KPMG Meijburg & Co en NBCC.

Aanmelden kan hier.

Onderaan het aanmeldformulier staan drie Brexit-vragen. Deelnemers worden verzocht deze te beantwoorden, zodat de organisatoren zich een goed beeld kunnen vormen van de voorbereidingen op Brexit. Ook ondernemers die niet deelnemen kunnen deze vragen beantwoorden. Hoe meer bedrijven de vragen beantwoorden, hoe waardevoller de resultaten, en hoe beter de betrokken partijen bedrijven de komende maanden kunnen helpen.