CAO Metalektro: Eindbod werkgevers afgewezen

0

Na vier cao-onderhandelingsrondes in de Metalektro (grootmetaal) hebben de vakbonden woensdagochtend het eindbod van de werkgevers  voor een nieuwe cao afgewezen.  FNV Metaal cao-onderhandelaar Jos Brocken verwacht  nu binnenkort volop acties en stakingen.  “De afgelopen weken hebben we al veel actiebereidheid geproefd in de bedrijven.”

De eerste onderhandelaar van FME, Peter Bongaerts, is na een lange dag onderhandelen teleurgesteld in de opstelling van de bonden. Bongaerts: “Onze visies – hoe kunnen wij de cao zo aanpassen dat bedrijven en hun werknemers klaar zijn voor de toekomst – lopen ver uiteen. De bonden hebben onze voorstellen voor loondifferentiatie, wendbaarheid en ontziemaatregelen allemaal afgewezen. En zijn daarentegen met een lange lijst aan voorstellen gekomen, die de loonkosten van de bedrijven verhogen en de wendbaarheid beperken. Het is voor werkgevers en medewerkers echter wel belangrijk om nu een nieuwe cao te hebben. Daarom heeft FME vannacht een eindbod gedaan.” 

DOWNLOAD HIER HET EINDBOD VAN DE WERKGEVERS

FME is de onderhandelingen in gegaan met een breed gedragen mandaat voor vernieuwing. Dit na een uitvoerig onderzoek van onderzoeksbureau Panteia onder werkgevers en medewerkers en een uitgebreide ledenconsultatie.

Het eindbod  is gericht op loon, waarbij rekening is gehouden met de grote diversiteit in de sector en het geleidelijk aanpassen van de leeftijdsgrens voor ontziemaatregelen, van 55 jaar naar 57 jaar. Dat laatste in lijn met het verhogen van de AOW-leeftijd. FME heeft daarbij de bereidheid getoond om de eigen vernieuwingsagenda naar de toekomst te plaatsen. De werkgevers hebben aan de vakbonden voorgesteld om gezamenlijk onderzoek te doen met als doel: het verenigen van het belang van een wendbare organisatie en de zeggenschap van medewerkers.

De belangrijkste voorstellen van FME voor in de nieuwe cao:

Loonkosten
Werkgevers vinden een loonstijging redelijk. Wij hebben echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het kostenniveau in onze sector in de gaten te houden. FME legt daarom een loonbod neer van 3 % met een looptijd van 24 maanden, dit sluit aan bij het landelijke beeld. Niet ieder bedrijf kan de kostenstijging die bij deze loonstijging komt kijken aan. Voor deze bedrijven is het van belang dat ze in overleg met hun medewerkers (tijdelijk) kunnen afzien van deze cao-loonstijging. Het is belangrijk dat hierover goede afspraken worden gemaakt.

Ontziemaatregelen
Als het aan het kabinet ligt, wordt de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhoogd en ligt de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan in 2021 op 67 jaar. Inmiddels zijn we allemaal wel aan die leeftijd gewend en legt vrijwel iedereen zich erbij neer dat er langer gewerkt moet worden. FME vindt het daarom ook niet meer dan logisch om de leeftijd waarop ontziemaatregelen ingaan met gelijke tred te verhogen naar tien jaar voor die AOW-leeftijd.

Reactie FNV Metaal
FNV Metaal cao-onderhandelaar Jos Brocken stelt dat de werkgevers van het begin af aan vernieuwingsvoorstellen van de bonden steeds hebben afgewezen in het cao-overleg. “Werkgevers weigeren tegemoet te komen aan de wens van werknemers om meer zeggenschap te krijgen over hun werktijden en hun ontwikkeling. Werknemers willen ook maatregelen om gezond hun pensioen te kunnen halen. Ook weigeren zij gevolg te geven aan de afspraken in het Sociaal Akkoord. De werkgevers bieden bovendien een loonsverhoging die minder dan de helft is van onze looneis van 3 % per jaar, terwijl er in de meeste bedrijven veel geld wordt verdiend. En de perspectieven alleen nog maar beter worden. Het eindbod van de werkgevers is volstrekt onaanvaardbaar.”
Brocken verwacht nu acties en stakingen. Hij zegt: “Ook de 300.000 werknemers in de Metaal en Techniek, waarvoor de cao-onderhandelingen eind maart al zijn afgebroken, verdienen meer dan alle daar ingebrachte verslechteringsvoorstellen van de werkgevers. De afgelopen weken hebben we al veel actiebereidheid geproefd in de bedrijven. Ik verwacht binnenkort volop acties en stakingen.”