Cao-overleg mislukt; bonden bereiden ultimatum voor

0

Ook in de extra ingelaste onderhandelingsronde is er geen cao-akkoord voor de ruim 300.000 werknemers in de metaal en techniek bereikt. FNV Metaal vindt het eindbod van de werkgevers onvoldoende en bereidt een ultimatum en verdere stappen voor. De werkgevers menen dat er sprake is van een eindbod met een fatsoenlijke loonsverhoging en noemen het teleurstellend dat de bonden opnieuw niet bereid waren tot concessies.

In hun eindbod stellen de werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), een loonsverhoging voor van 3% op 1 september 2019, 2% op 1 mei 2020 en 1% op 1 januari 2021. Ze hebben de vakbonden tot 12 juni gelegenheid gegeven te reageren op dit laatste bod. De voorgestelde looptijd van de cao is 24 maanden.

Hand op de knip
Volgens FNV Metaal ligt het eindbod ver onder de gestelde looneis van 5%. Ook wordt het generatiepact volgens de bond geen recht, maar zijn werknemers aan de welwillendheid van hun werkgever overgeleverd om minder te werken om zo gezond het pensioen te halen. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: “We hebben er echt alles aan gedaan om een goede cao af te spreken, waardoor de sector weer aantrekkelijk wordt. Maar de werkgevers houden de hand op de knip en er zit nauwelijks koopkrachtvooruitgang in de voorstellen. Ongelofelijk in een sector met een schreeuwend tekort aan vakkrachten.”

Oudere werknemers ontzien
De onderhandelaars van de FPT merken op dat hun eindbod naast een fatsoenlijke loonsverhoging meer voorstellen omvat. Zo zijn er wel degelijk diverse maatregelen opgenomen om oudere werknemers te ontzien en duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie te bevorderen. De werkgevers hebben de intentie om 3.000 werknemers die nu nog een flexibel contract hebben aan een vaste baan helpen. De proef met het Generatiepact op vrijwillige basis willen ze voortzetten, waardoor oudere werknemers de kans om geleidelijk minder te gaan werken.

Seniorendagen
Het recht op seniorendagen blijft in het eindbod van de werkgevers bestaan. Nu werknemers langer vitaal blijven stellen ze voor om de seniorendagen niet te laten ingaan op de leeftijd van 53 jaar, maar op de leeftijd van 56 jaar, met een overgangsregeling voor de huidige werknemers in deze leeftijdsgroep. Werkgevers willen in samenwerking met opleidingsfondsen ouderen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. “Een noodzakelijke ontwikkeling, omdat de sector Metaal en Techniek in hoog tempo digitaliseert.”

Persoonlijk opleidingsbudget
Als het aan de werkgevers ligt, komen er 1.000 vouchers van 1.500 euro beschikbaar die werknemers kunnen inzetten als persoonlijk opleidingsbudget. Om uitzendkrachten te behouden voor de sector, kunnen ook zij gebruik maken van een deel van de vouchers.
De werkgevers zeggen sociale en organisatorische innovatie belangrijk te vinden. In het eindbod is daarom een voorstel opgenomen om de cao-partijen samen met de opleidingsfondsen de gevolgen van de technologische ontwikkeling op het gebied van arbeid, opleiding en werkgelegenheid te laten bestuderen.

Teleurstellend
Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal, noemt dit allemaal teleurstellend. De bonden hebben ingezet op een betere balans tussen werk en privé, afschaffing van jeugdschalen en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. Ook moet de VPL-premie (premie voor vroegpensioen en levensloop) beschikbaar blijven voor de pensioenregelingen. “Ook daar zijn geen harde garanties voor gegeven”, aldus Bolster. “En daar komt nog eens het verslechteringsvoorstel bij om seniorendagen drie jaar later in te laten gaan, namelijk naar 56 jaar. Alles bij elkaar teleurstellend.”

De cao geldt voor ruim 300.000 medewerkers uit de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid. De huidige cao is onlangs afgelopen.