Cao-overleg opgeschort; lonen grootste probleem

Werkgevers en werknemers zijn er niet in geslaagd om tijdens de laatste reguliere onderhandelingsronde tot een akkoord voor de nieuwe cao Metaal & Techniek te komen. Het verschil zit vooral op loon.

FNV Metaal noemt het openingsbod dat de werkgevers hebben gedaan beneden peil. De bond spreekt van een onoverbrugbaar verschil. (Illustratie: FNV Metaal).

 

Werkgevers bieden per 1 juli 2024 5% en per 1 februari 2025 1,25% over een periode van 15 maanden. Dit zit ver van de inzet van de bonden af. Die zijn de onderhandelingen ingegaan met een looneis van 10% per 1 april. De huidige cao Metaal & Techniek loopt af per 1 april 2024.

‘Loonvoorstel vakbonden niet acceptabel’

Cao-onderhandelaar Ron Follon van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT): “Voor werkgevers is het loonvoorstel van de vakbonden niet acceptabel. Ondernemers kunnen dit simpelweg niet dragen. We bieden een stevige loonstijging. Tegelijkertijd houden we rekening met de draagkracht van werkgevers die te maken hebben met een afkoelende economie.”

Ultieme poging op 9 april

FNV Metaal noemt het openingsbod dat de werkgevers hebben gedaan beneden peil. De bond spreekt van een onoverbrugbaar verschil, wat ertoe heeft geleid dat er op 28 maart, de laatste onderhandelingsdag die eigenlijk al een reserve-ronde was, niet verder meer onderhandeld kon worden. Zowel werkgevers als werknemers hebben vastgesteld dat zonder extra mandaat van de achterbannen verder onderhandelen geen zin heeft. Werkgevers gaan in beraad of ze nog ruimte kunnen vinden. Mocht er volgens de achterbannen voldoende ruimte zijn om de onderhandelingen te hervatten, dan komen de onderhandelende partijen weer bij elkaar op 9 april voor een ultieme poging.

Ingeleverd op koopkracht

“We vinden de houding van de werkgevers teleurstellend”, zegt FNV Metaal. “We hebben de afgelopen cao-periode fors ingeleverd op koopkracht en hier lijken werkgevers geen boodschap aan te hebben. We willen ze een ultieme poging bieden om tot een fatsoenlijk resultaat te komen, zodat we er alles aan gedaan hebben om zonder acties tot een akkoord te komen. Ook wij zullen met onze cao-commissie in gesprek gaan of we verder kunnen.”

Jeugdschalen

Werkgevers en vakbonden verschillen ook van mening over de jeugdschalen. Vakbonden willen de jeugdlonen afschaffen en jeugdigen meteen indelen in de vakvolwassen schalen. Werkgevers willen dit niet. Zij benadrukken dat jeugdigen nog bezig zijn met hun opleiding en dus nog niet vakvolwassen zijn. Werkgevers houden vast aan hun voorstel om de paritaire commissie Jeugdlonen voort te zetten. Follon: “De reikwijdte van het onderzoek door deze commissie wordt uitgebreid naar de bbl-lonen. Ook zal de commissie de effecten op de arbeidsmarkt en de kosten- en inkomenseffecten in beeld brengen.”

Leeftijdsafhankelijke regelingen

Werkgevers en vakbonden kijken ook anders aan tegen het leeftijdsonafhankelijk maken van de cao-regelingen. Werkgevers stellen voor om de staffel van de seniorendagen te laten beginnen op 58 jaar. In ruil daarvoor worden seniorendagen toegekend tot aan de AOW. “Hiermee groeit de ingangsdatum van de ontzie-maatregelen mee met de toegenomen vitaliteit van oudere werknemers”, zegt Follon.

Regeling Vervroegd Uittreden

Er lijkt tussen werkgevers en vakbonden wel een basis te zijn om tot overeenstemming te komen over de regeling vervroegd uittreden (RVU). Deze regeling maakt het mogelijk om werknemers drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd uit te laten treden. De werknemer krijgt dan een uitkering van de stichting RVU. Follon: “Als we tot een akkoord komen, zijn werkgevers bereid om de premiebetaling in 2025 voort te zetten.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Onderhandelingen nieuwe cao Metalektro worden spannend

23-04 Volgens CNV-onderhandelaar Arthur Bot is wat de werkgevers tot nu toe bieden ‘uiterst teleurstellend’.…

Personeel en Opleiding

Metaal gaat staken voor nieuwe cao; acties starten maandag in Friesland

17-04 De vakbonden roepen hun leden op tot actie, omdat de werkgevers na weken van…

Personeel en Opleiding

Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers

15-04 Het ultimatum verloopt aanstaande woensdag om 18.00 uur. Indien de werkgevers niet met de…

Personeel en Opleiding

Werkgevers doen ‘stevig’ eindbod voor nieuwe cao’s Metaal & Techniek

15-04 UPDATE:      Metaalstakingen dreigen na afwijzing cao-eindbod werkgevers Na vier onderhandelingsronden doen de werkgevers…

Personeel en Opleiding

Cao-onderhandelingen Metaal & Techniek afgebroken, acties dreigen

08-04 Vakbond FNV Metaal zal de werkgevers nu samen met de andere bonden op korte…

Personeel en Opleiding

Afschaffing jeugdlonen heet hangijzer aan cao-tafel

18-03 FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie spreken van een impasse. Volgens hen weigeren…

Personeel en Opleiding

CNV: ‘Werknemers metalektro hebben inhaalslag te maken’

11-03 De bond gaat de cao-onderhandelingen, die op 21 maart starten, in met een inzet…

Personeel en Opleiding

Uitdagingen arbeidsmarkt belangrijk thema bij cao-gesprekken

19-02 “Allerlei factoren, zoals netcongestie, stikstofproblematiek, conflictsituaties in de wereld en de terugvallende wereldhandel, zorgen…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV