CBS: Industrie positiever over 2015

Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15 procent. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan voor 2014. De ondernemers verwachten volgend jaar voor bijna de helft te investeren in vervanging van de materiële vaste activa. Dat blijkt uit de najaarsmeting die het CBS in september heeft uitgevoerd.

Van de industriële branches die doorgaans het meest investeren is de grootste verandering te zien bij de voedings- en genotmiddelenindustrie. Deze ondernemers verwachtten in 2014 nog een investeringsdaling, maar voor 2015 een stijging van 13 procent. De ondernemers in de raffinaderijen en chemie zijn zeer positief over de investeringen in 2015. Zij verwachten dat hun investeringen met 23 procent zullen toenemen. De investeringen van de raffinaderijen en chemie behoren tot de hoogste binnen de industrie. In 2013 investeerde deze branche ruim 2 miljard euro. Ondernemers in de textiel-, kleding en lederindustrie en de overige industrie verwachten juist minder te investeren. Zij verwachten voor 2015 een afname van respectievelijk 8 en 11 procent.

Vertrouwen op hoog niveau
Het CBS maakte ook bekend dat het vertrouwen van de ondernemers in de industrie in november verder is verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011. De verbetering van het producentenvertrouwen is vooral toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product.
Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. In november 2014 ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).
In november zijn de producenten in de industrie een stuk positiever over de productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product. Daarentegen sloeg de positieve stemming over de orderportefeuille om in een licht negatieve oordeel.
De ondernemers in de industrie zijn in november wat minder positief over de economie in de komende drie maanden. Van februari 2013 tot juli 2014 nam de verwachting over de economie nagenoeg onafgebroken toe. Sindsdien is de stemming wat getemperd. In oktober volgde nog een opleving, maar die is november weer teniet gedaan.

Meer vooraad gereed product
De ondernemers in de industrie hadden in september 6,0 procent meer voorraad gereed product dan in september 2013. Hun voorraden eindproduct zijn een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De toename is september is wel kleiner dan een maand eerder. Dit meldt het CBS. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen, maar niet voor seizoeneffecten.
Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurenquête Nederland. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de cijfers over de gerealiseerde voorraad. Ondernemers in de industrie waren in november positiever over de omvang van hun voorraden dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de voorraden is een van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen in de industrie.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Vertrouwen producenten industrie verbetert

29-04 Fabrikanten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en minder negatief over hun orderportefeuille.…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie wat negatiever in maart

27-03 Het producentenvertrouwen lag in maart onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie opnieuw minder negatief

29-11 Het vertrouwen ging van -1,8 in oktober naar -0,5 in november. Fabrikanten waren minder…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie iets minder negatief

30-10 Fabrikanten waren minder negatief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden en…

Bedrijf en Economie

Nederlandse producenten minder negatief dan EU-gemiddelde

09-10 De Deense industrie nam met 11,2 procent het sterkst toe in vergelijking met het…

Bedrijf en Economie

Ondernemers industrie opnieuw minder positief

30-05 Het producentenvertrouwen ligt boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,3. Het…

Bedrijf en Economie

Ondernemers industrie minder positief in april

02-05 Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,3. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Nederlandse producenten positiever dan collega’s elders in EU

20-03 Van de belangrijkste Europese handelspartners lag alleen het vertrouwen in Duitsland hoger dan in…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV