CBS: Industrie positiever over 2015

Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15 procent. Daarmee is de verwachting voor 2015 veel positiever dan voor 2014. De ondernemers verwachten volgend jaar voor bijna de helft te investeren in vervanging van de materiële vaste activa. Dat blijkt uit de najaarsmeting die het CBS in september heeft uitgevoerd.

Van de industriële branches die doorgaans het meest investeren is de grootste verandering te zien bij de voedings- en genotmiddelenindustrie. Deze ondernemers verwachtten in 2014 nog een investeringsdaling, maar voor 2015 een stijging van 13 procent. De ondernemers in de raffinaderijen en chemie zijn zeer positief over de investeringen in 2015. Zij verwachten dat hun investeringen met 23 procent zullen toenemen. De investeringen van de raffinaderijen en chemie behoren tot de hoogste binnen de industrie. In 2013 investeerde deze branche ruim 2 miljard euro. Ondernemers in de textiel-, kleding en lederindustrie en de overige industrie verwachten juist minder te investeren. Zij verwachten voor 2015 een afname van respectievelijk 8 en 11 procent.

Vertrouwen op hoog niveau
Het CBS maakte ook bekend dat het vertrouwen van de ondernemers in de industrie in november verder is verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011. De verbetering van het producentenvertrouwen is vooral toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte productie en de voorraden gereed product.
Sinds oktober 2012 is de trend van het producentenvertrouwen positief. In november 2014 ligt het vertrouwen van de industriële producenten boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,5). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).
In november zijn de producenten in de industrie een stuk positiever over de productie in de komende drie maanden en over de voorraden gereed product. Daarentegen sloeg de positieve stemming over de orderportefeuille om in een licht negatieve oordeel.
De ondernemers in de industrie zijn in november wat minder positief over de economie in de komende drie maanden. Van februari 2013 tot juli 2014 nam de verwachting over de economie nagenoeg onafgebroken toe. Sindsdien is de stemming wat getemperd. In oktober volgde nog een opleving, maar die is november weer teniet gedaan.

Meer vooraad gereed product
De ondernemers in de industrie hadden in september 6,0 procent meer voorraad gereed product dan in september 2013. Hun voorraden eindproduct zijn een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De toename is september is wel kleiner dan een maand eerder. Dit meldt het CBS. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen, maar niet voor seizoeneffecten.
Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurenquête Nederland. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te klein (positief), normaal of te groot (negatief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de cijfers over de gerealiseerde voorraad. Ondernemers in de industrie waren in november positiever over de omvang van hun voorraden dan in de voorgaande maand. Het oordeel over de voorraden is een van de drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen in de industrie.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Productie industrie in mei met 10% gegroeid

11-07 Ruim twee derde van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in mei meer dan…

Bedrijf en Economie

Producenten industrie minder positief in juni

29-06 Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In…

Bedrijf en Economie

Producentenvertrouwen neemt toe

28-04 Het vertrouwen ging van 8,7 in maart naar 10,8 in april. Het gemiddelde van…

Bedrijf en Economie

Ondernemers industrie minder optimistisch

30-08 Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Producentenvertrouwen op recordhoogte

30-06 Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Producentenvertrouwen op hoogste niveau in 3 jaar

31-05 Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,3. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Producentenvertrouwen neemt toe

31-03 Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,2. Het vertrouwen van de ondernemers…

Bedrijf en Economie

Herstel producentenvertrouwen stokt

11-11 De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 6,8 procent lager dan…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X