Computermodel in ontwikkeling voor betere oppervlaktebehandelingsprocessen

De DEGREE projectgroep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. (Foto: Galvano Hengelo)

Steeds meer worden in productieprocessen computermodellen ingezet om de voorspelbaarheid te vergroten. In de oppervlaktebehandelende branche zijn dergelijke modellen nog niet beschikbaar, maar dat gaat veranderen door het project DEGREE. Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer op 11 november zal dit project ter sprake komen.

Voor het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit met een zo kort mogelijke doorlooptijd  tegen minimale kosten en maximale veiligheid, is procesoptimalisatie een voorwaarde. Procesoptimalisatie start met voorspelbaarheid zodat verantwoorde keuzes (geautomatiseerd) kunnen worden gemaakt. Hiervoor worden tegenwoordig computermodellen gebruikt.

Meerjarig project

Stichting Innovat.ION  is gestart met een werkgroep ter voorbereiding van een nieuw initiatief voor de oppervlaktebehandelende industrie, genaamd DEGREE (Digital Platform for Modeling Energy, Resource and Emission Flows in Electroplating Industry). Sebastian Thiede, verbonden aan de TU Twente als hoogleraar aan de leerstoel Manufacturing Systems, werkt dit initiatief samen met leden van Vereniging ION verder uit tot een meerjarig project.

Thiede is gespecialiseerd in de planning en werking van productiesystemen. Hij richt zich daarbij vooral op de verwevenheid van verschillende processen in de procesketen. Naast technologische ontwikkelingen spelen hierbij digitale methoden en tools een belangrijke rol. Hij beperkt zich hierbij niet tot de technische en economische prestaties, maar neemt ook de ecologische en sociale aspecten in beschouwing.

De DEGREE projectgroep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. (Foto: Galvano Hengelo)

De DEGREE projectgroep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. (Foto: Galvano Hengelo)

Galvanobedrijven en poedercoaters

De DEGREE projectgroep bestaat uit de TU Twente, galvanobedrijven en poedercoaters. Deze groep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. Het platform wordt flexibel zodat het ook door een configuratiewijziging kan worden ingezet voor andere behandelingsprocessen. Gekozen is  om als tweede het poedercoatproces te gaan modelleren.

Door middel van het gemodelleerde proces op het platform kunnen verschillende aanvullende detailmodellen aan elkaar worden gekoppeld en wordt ondersteuning en inzicht verworven voor: besluitvorming ten aanzien van keuzes in het oppervlaktebehandelingsproces (denk hierbij aan het gebruik van zo min mogelijk SVHC-stoffen bij een vooraf bepaalde kwaliteit), logistieke optimalisatie (kortere doorlooptijd en minder wissels door het samenvoegen van orders en het beïnvloeden van de ordervolgorde), technische, economische en milieu-impact van de procesketen, energiesoort en oorsprong-analyse van alle relevante energiedragers, materialen en grondstoffen (aansluitend op life cycle analyses), emissiemonitoring en het doorrekenen van beheersmaatregelen en de gevolgen bij medewerkers en andere betrokkenen bij het productieproces (bijvoorbeeld blootstelling) en de invloed die zij ervaren op de gezondheid.

Met een dergelijk model zal het mogelijk zijn de beste oppervlaktebehandelingskwaliteit tegen de laagst mogelijk economische en maatschappelijke kosten te realiseren. Het project zal naar verwachting 5 jaar duren.

Tags

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Oppervlaktetechniek

Energie hot item in oppervlaktetechniek

12-01 Voor de oppervlaktetechnologie-branche is energie een belangrijke voorwaarde om een goede coating aan te…

Oppervlaktetechniek

Oppervlaktebehandelaars: hogere prijzen en langere leveringstijden

10-11 De afgelopen maanden krijgt de brancheorganisatie steeds vaker van haar leden te horen dat…

Oppervlaktetechniek

Praktijkaanbeveling filiforme corrosie geactualiseerd

11-05 De eerste editie van deze praktijkaanbevelingen werd al in 1996 uitgegeven. Er is inmiddels…

Oppervlaktetechniek

Materials+Eurofinish+Surface vindt plaats op 15 en 16 september

14-04 Na het gezamenlijke kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish van Mikrocentrum en VOM in 2019, sloot…

Oppervlaktetechniek

Onderzoek naar nieuwe opleidingen metaalconservering

03-02 De leden van Vereniging ION die actief zijn in de metaalconservering, ontvangen binnenkort een…

Oppervlaktetechniek

Inschrijving geopend voor Borghardt Award

23-11 De inschrijving voor de ION Borghardt Award 2021 is geopend. Bedrijven, personen en studenten…

Oppervlaktetechniek

Vakbeurs Surface sluit aan bij Materials+Eurofinish

18-10 De vakbeurzen Materials, Eurofinish en Surface gaan vanaf 2020 samen op in één kennis-…

Oppervlaktetechniek

ION Dag voor de ondernemer

01-03 De economie draait nu nog op volle toeren, maar wat moet je als oppervlaktebehandelend…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X