Computermodel in ontwikkeling voor betere oppervlaktebehandelingsprocessen

0

Steeds meer worden in productieprocessen computermodellen ingezet om de voorspelbaarheid te vergroten. In de oppervlaktebehandelende branche zijn dergelijke modellen nog niet beschikbaar, maar dat gaat veranderen door het project DEGREE. Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer op 11 november zal dit project ter sprake komen.

Voor het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit met een zo kort mogelijke doorlooptijd  tegen minimale kosten en maximale veiligheid, is procesoptimalisatie een voorwaarde. Procesoptimalisatie start met voorspelbaarheid zodat verantwoorde keuzes (geautomatiseerd) kunnen worden gemaakt. Hiervoor worden tegenwoordig computermodellen gebruikt.

Meerjarig project

Stichting Innovat.ION  is gestart met een werkgroep ter voorbereiding van een nieuw initiatief voor de oppervlaktebehandelende industrie, genaamd DEGREE (Digital Platform for Modeling Energy, Resource and Emission Flows in Electroplating Industry). Sebastian Thiede, verbonden aan de TU Twente als hoogleraar aan de leerstoel Manufacturing Systems, werkt dit initiatief samen met leden van Vereniging ION verder uit tot een meerjarig project.

Thiede is gespecialiseerd in de planning en werking van productiesystemen. Hij richt zich daarbij vooral op de verwevenheid van verschillende processen in de procesketen. Naast technologische ontwikkelingen spelen hierbij digitale methoden en tools een belangrijke rol. Hij beperkt zich hierbij niet tot de technische en economische prestaties, maar neemt ook de ecologische en sociale aspecten in beschouwing.

De DEGREE projectgroep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. (Foto: Galvano Hengelo)
De DEGREE projectgroep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. (Foto: Galvano Hengelo)

Galvanobedrijven en poedercoaters

De DEGREE projectgroep bestaat uit de TU Twente, galvanobedrijven en poedercoaters. Deze groep gaat in eerste instantie werken aan de ontwikkeling van een platform waarop het galvaniseerproject wordt gemodelleerd. Het platform wordt flexibel zodat het ook door een configuratiewijziging kan worden ingezet voor andere behandelingsprocessen. Gekozen is  om als tweede het poedercoatproces te gaan modelleren.

Door middel van het gemodelleerde proces op het platform kunnen verschillende aanvullende detailmodellen aan elkaar worden gekoppeld en wordt ondersteuning en inzicht verworven voor: besluitvorming ten aanzien van keuzes in het oppervlaktebehandelingsproces (denk hierbij aan het gebruik van zo min mogelijk SVHC-stoffen bij een vooraf bepaalde kwaliteit), logistieke optimalisatie (kortere doorlooptijd en minder wissels door het samenvoegen van orders en het beïnvloeden van de ordervolgorde), technische, economische en milieu-impact van de procesketen, energiesoort en oorsprong-analyse van alle relevante energiedragers, materialen en grondstoffen (aansluitend op life cycle analyses), emissiemonitoring en het doorrekenen van beheersmaatregelen en de gevolgen bij medewerkers en andere betrokkenen bij het productieproces (bijvoorbeeld blootstelling) en de invloed die zij ervaren op de gezondheid.

Met een dergelijk model zal het mogelijk zijn de beste oppervlaktebehandelingskwaliteit tegen de laagst mogelijk economische en maatschappelijke kosten te realiseren. Het project zal naar verwachting 5 jaar duren.