Oppervlaktebehandelaars: hogere prijzen en langere leveringstijden

De klanten van oppervlaktebehandelaars moeten reeds op korte termijn rekening houden met hogere prijzen en oplopende leveringstijden. Deze waarschuwing komt van Vereniging ION (Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland).

Gelijktijdig heeft een tekort aan beschikbare aardgasvoorraden in grote delen van Europa geleid tot exponentieel gestegen energieprijzen. (Foto: ION)

De afgelopen maanden krijgt de brancheorganisatie steeds vaker van haar leden te horen dat zij in toenemende mate onder druk komen te staan door de gestegen energietarieven en het oplopende tekort aan grondstoffen, die bovendien steeds duurder worden.

Veel leden geven aan dat als gevolg van deze situatie de gebruikelijke leveringstijden en het huidige prijsniveau niet langer gewaarborgd kunnen worden. Vereniging ION verwacht op grond van deze ontwikkelingen dat afnemers reeds op korte termijn rekening moeten houden met hogere prijzen en oplopende leveringstijden.

Ongunstige ontwikkelingen

Energietarieven, een tijdige beschikbaarheid (en de prijs) van grondstoffen worden momenteel sterk beïnvloed door ontwikkelingen op de Europese energiemarkt en mondiale spanningen op het gebied van internationale handel. Met name door problemen in het logistieke systeem en een dreigend handelsconflict tussen de EU en China, is sprake van een haperende grondstoffenaanvoer. Gelijktijdig heeft een tekort aan beschikbare aardgasvoorraden in grote delen van Europa geleid tot exponentieel gestegen energieprijzen.

Vooral de elektrochemische sector wordt door deze laatste ontwikkeling fors getroffen. Binnen deze sector moeten immers veel vloeistofbaden op temperatuur gehouden worden, terwijl bij andere technologieën zoals poedercoaten en natlakken met name het voorbehandelingstraject en het droog/moffelproces (met temperaturen tot 200°C) energie-intensief zijn.

En dan moeten er vanwege de aanwezigheid van SVHC-stoffen in de oppervlakte technologische industrie ook nog eens krachtige afzuig- en luchtbehandelingssystemen en forse afvalwaterzuiveringen worden toegepast, wat de (energie)kosten verder opdrijft.

Focus op efficiency

Vereniging ION is achter de schermen bezig om via het promoten van technologische innovatie en het uitoefenen van politieke druk om te bewerkstelligen dat haar leden minder afhankelijk worden van internationale handelsbeperkingen en stijgende energietarieven. “Veel oppervlaktebehandelende bedrijven zijn MKB-ondernemingen die naast relatief hoge kosten ook te maken hebben met strenge wet- en regelgeving”, aldus Egbert Stremmelaar, directeur van Vereniging ION.

“Zoals op het gebied van veilig werken met SVHC-stoffen, wat de nodige investeringen vergt in voorzieningen. Tevens is sprake van extra financiële druk omdat bedrijven verplicht zijn om (milieu)investeringen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, ook daadwerkelijk te realiseren. Voorts wordt er van de bedrijven verwacht dat ze binnen afzienbare tijd CO2  neutraal zijn, wat ook weer extra investeringen vergt en de kosten verder opdrijft.”

“Als branchevereniging ondersteunen we onze leden in de eerste plaats actief en doelgericht in hun streven om de bedrijfsvoering en de toegepaste processen te verbeteren”, vervolgt  Stremmelaar. “Ook stimuleren we onze leden om te onderzoeken in hoeverre het zelf opwekken van energie hen minder afhankelijk kan maken van ontwikkelingen op de energiemarkt.

Dat streven naar minder marktafhankelijkheid ondersteunen wij als brancheorganisatie bijvoorbeeld ook met onderzoek op het gebied van de toepassing van waterstof als energiebron, wat op termijn een interessant alternatief kan zijn.”

Besparen op grondstoffen

“Aan de gevolgen van handelsoorlogen proberen we als brancheorganisatie concreet iets te doen door in politiek Den Haag, maar ook in Brussel onze zorgen kenbaar te maken,” vertelt  Stremmelaar tot slot. “We oefenen daarbij druk uit om als NL en EU concreet in overleg te gaan met onze internationale handelspartners teneinde handelsconflicten en –beperkingen zo snel mogelijk op te lossen, dan wel op te heffen.

Om in de toekomst de nadelige gevolgen van situaties zoals we die nu ervaren te beperken of te voorkomen, zijn we als Vereniging ION al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van programma’s die zijn gericht op enerzijds de toepassing van alternatieve grondstoffen en anderzijds verhoging van de rendementen van de toegepaste processen.

De eerste resultaten van reeds gestarte programma’s zijn positief, wat ons het vertrouwen geeft dat er op de genoemde terreinen al op redelijk korte termijn significante winsten zijn te behalen.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Oppervlaktetechniek

Poedercoaten in razend tempo

11-05 Deze meting onderstreepte namelijk dat er dankzij het stilstaande-luchtprincipe vrijwel geen warmteverlies optreedt als…

Oppervlaktetechniek

Jansen Poedercoating houdt gasrekening binnen de perken met infrarood oven

14-03 Dat gasverbruik is wel een ding, met de torenhoge prijzen van tegenwoordig. Ook Jansen…

Oppervlaktetechniek

Groeiende populariteit infrarood poedercoatovens

14-02 Het ontwikkelen, bouwen en installeren van complete poedercoatsystemen is uitgegroeid tot een belangrijke activiteit…

Oppervlaktetechniek

Energie hot item in oppervlaktetechniek

12-01 Voor de oppervlaktetechnologie-branche is energie een belangrijke voorwaarde om een goede coating aan te…

Materialen

Schaarste grondstoffen remt groei MKB-maakindustrie

12-08 Verhoogde in het eerste kwartaal 36% van de MKB-maakbedrijven de verkoopprijs, in het tweede…

Oppervlaktetechniek

Praktijkaanbeveling filiforme corrosie geactualiseerd

11-05 De eerste editie van deze praktijkaanbevelingen werd al in 1996 uitgegeven. Er is inmiddels…

Oppervlaktetechniek

Materials+Eurofinish+Surface vindt plaats op 15 en 16 september

14-04 Na het gezamenlijke kennis- en netwerkevent Materials+Eurofinish van Mikrocentrum en VOM in 2019, sloot…

Oppervlaktetechniek

ICH poedercoat tot 7 meter lang

23-02 Familiebedrijf Industrie Coating Harderwijk is ontstaan uit autoschade-herstelbedrijf Van den Broek. Naast schade-herstelwerkzaamheden behoorde industrieel…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X