Corrosiebestendigheid van aluminium

0

Of een materiaal als aluminium corrosiebestendig is voor een specifieke stof, is moeilijk te bepalen. Op de website van MCB legt de metaalgroothandel uit Valkenswaard uit welke factoren een rol spelen bij de corrosiebestendigheid van aluminium.

MCB krijgt van klanten regelmatig vragen of aluminium bestand is tegen stoffen als azijnzuur, chloroform, methanol, aceton en dergelijke. Of aluminium corrosiebestendig is voor een specifieke stof hangt niet alleen af van het materiaal. Naast het materiaal spelen ook de lokale omstandigheden als concentratie, temperatuur, bevochtingsduur, beluchting, reiniging, ontwerp en oppervlaktegesteldheid mee.

Wonnie van Beek is Metaalkundig Adviseur bij MCB en in een weblog van de metaalgroothandel legt hij uit dat ook als materiaal volgens de theorie goed bestand is tegen een bepaalde stof, er dan nog corrosie kan ontstaan. “Zelfs gewoon drinkwater kan leiden tot corrosie bij aluminium, koper, messing en rvs, wanneer de situatie het toelaat”, stelt hij in het blog. “Corrosierisico’s moeten dus per geval worden bekeken en getest. Daarnaast moet je al tijdens het ontwerpproces rekening houden met deze corrosierisico’s. Je kunt stellen dat aluminium (Al99,5+) in theorie een goede bestendigheid heeft tegen aceton, methylalcohol en droge chloroform. Aluminium is in het algemeen niet goed bestand tegen azijnzuur (sterk afhankelijk van pH). De bestendigheid tegen hexaan en di-ethylether is bij ons niet bekend. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: theoretische corrosiebestendigheid is niet hetzelfde als praktische corrosiebestendigheid.

Geanodiseerd aluminium in zwembadwater
Ook geeft de metaaldeskundige antwoord op de vraag wat chloorwater in een zwembad doet met geanodiseerde aluminium plaat. “In zwembadwater zit normaliter rond 0,5 – 3,0 ppm actief chloor, afhankelijk of het een binnen- of buitenbad is. Wanneer een chloorshock wordt uitgevoerd, is het soms tijdelijk hoger, zo rond 4,5. Zoutwaterbaden hebben hogere percentages chloor, gebonden aan natrium. Geanodiseerd aluminium is gevoelig voor chloriden. Doordat de anodiseerlaag factoren dikker is dan de natuurlijke aluminium-oxidehuid, is de levensduur echter vele malen langer dan van “brut” ingezet aluminium. Hoeveel langer is niet echt te voorspellen en is per geval weer anders. Wel kunnen we met grote zekerheid stellen dat het factoren langer is, waardoor het dus in veel gevallen kan worden toegepast. Correct en periodiek reinigen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Zoals altijd is het effect van zwembadwater ook afhankelijk van de lokale condities als ontwerp, oppervlaktegesteldheid en wellicht de belangrijkste: het intact zijn van de anodiseerlaag. Bedenk dat een anodiseerlaag geen tot nauwelijks deformatie kan opvangen: het gedraagt zich als een brosse laag met keramische mechanische eigenschappen. Houd dus rekening met het ‘ei-schaaleffect’ bij montage, vervormingen, puntbelastingen en dat soort momenten. Door scheuren of barsten in de anodiseerlaag kunnen chloriden lokaal (spleet)corrosiereacties in de anodiseerlaag veroorzaken, wat leidt tot zichtbare corrosie. Kortom: geanodiseerd aluminium kan in een zwembad vele malen langer meegaan dan niet geanodiseerd aluminium, mits de anodiseerlaag volledig intact is en blijft. En het aluminium correct wordt gereinigd natuurlijk.”