Demcon en VDL stappen met FSO Instruments samen in satellietcommunicatie

De technologie-ontwikkelaars en -producenten Demcon en VDL Groep bundelen hun activiteiten voor lasersatellietcommunicatie in FSO Instruments.

FSO Instruments gaat de concepten van TNO voor lasersatellietcommunicatie doorontwikkelen en de technologie commercialiseren.

Met de oprichting van dit eerste technologiebedrijf in Nederland voor lasersatellietcommunicatie wordt voortgebouwd op baanbrekende technologie die TNO heeft ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, waaronder Demcon en VDL.

Ambitie: wereldmarkleider

Dat past in het Nederlandse streven om een positie te bekleden als wereldmarktleider voor de serieproductie van hoogwaardige FSO (free-space optics) instrumenten voor lasersatellietcommunicatie, waarvoor concrete belangstelling bestaat bij Amerikaanse en Europese bedrijven. Gus van der Feltz is aangesteld als directeur van de joint venture FSO Instruments.

Voor communicatie in de vrije ruimte is, naast de bekende radiotechniek, lasertechnologie in opkomst. Deze technologie verzorgt snelle, veilige verbindingen tussen grondstations, satellieten, vliegtuigen en onbemande luchtvaartuigen. Lasersatellietcommunicatie werkt met het vormen en sturen van laserbundels over grote afstanden. Daarvoor is complexe technologie nodig, optomechatronica, die adaptieve optiek gebruikt om atmosferische verstoringen te compenseren.

Samenwerking voor de lange termijn

Demcon en VDL ETG, het hightechcluster van VDL Groep, gaan samen de technologie voor lasersatellietcommunicatie verder ontwikkelen. Vanuit de twee bedrijven zijn Gerard van den Eijkel, directeur van Demcon optomechatronics, en Hans Priem, business manager bij VDL ETG, de drijvende krachten. De twee ondernemingen formaliseren hun samenwerking in de joint venture FSO Instruments, om daarmee samen de stap naar de markt te zetten.

“Er is al veel gebeurd via TNO, nu zijn bedrijven aan zet voor de industrialisatie”, vertelt Van den Eijkel. “Onze CEO’s, Dennis Schipper en Willem van der Leegte, hebben elkaar gevonden in een samenwerking voor de lange termijn. Besloten is om alle relevante expertise voor lasersatellietcommunicatie van de bedrijven bijeen te brengen.” De wereld wordt steeds complexer en time-to-market is daarin essentieel, verklaart Priem. “Wij geloven dat we door deze samenwerking meer impact kunnen maken.”

Unieke competenties

TNO ontwikkelt en bouwt al 50 jaar optische instrumentatie voor de ruimte(vaart), met name astronomie en aardobservatie, verklaart Kees Buijsrogge, directeur Space & Scientific Instrumentation bij TNO. “Wij hebben veel ervaring opgedaan met systeemontwerp, nauwkeurige metrologie en compensatie voor de verstoringen die optreden als je door de atmosfeer kijkt. Die competenties, alles bij elkaar opgeteld misschien wel uniek in de wereld, passen precies bij lasersatellietcommunicatie.”

In een vroeg stadium heeft TNO Nederlandse bedrijven betrokken, waaronder Demcon en VDL ETG. “Wij bouwen enkelstuks of hooguit een paar systemen, terwijl er voor lasersatellietcommunicatie vraag komt naar honderden of zelfs duizenden stuks. Dat is de business voor bedrijven.”
Priem: “TNO is goed in het ontwikkelen van concepten. Wij gaan die uitwerken naar wat de markt wil, voor wat betreft functionaliteit, kosten en betrouwbaarheid, met onder meer herontwerp-voor-maakbaarheid en natuurlijk productie.” Dat gebeurt bijvoorbeeld in het project Laser Satcom, onderdeel van het Nationale Groeifonds-programma NXTGEN HIGHTECH; Van den Eijkel en Priem hebben daar een voorstel voor geschreven.

Markten ontwikkelen

FSO Instruments gaat de concepten van TNO doorontwikkelen en de technologie commercialiseren. Van den Eijkel: “Uiteindelijk gaat FSO producten die space-qualified zijn introduceren. Daarvoor bouwt het in ons land een netwerk van eerstelijnspartners. Demcon en VDL ETG Almelo gaan daarin een prominente rol vervullen.”
Dit is nieuw voor Nederland en ook voor de buitenlandse space-industrie. Er bestaat al Europese en Amerikaanse belangstelling. In aanloop naar de oprichting van FSO Instruments is vliegtuigbouwer Airbus vorig najaar een samenwerking aangegaan met VDL ETG voor de ontwikkeling en productie van lasercommunicatieterminals voor vliegtuigen. Priem ziet naast initiële militaire toepassingen ook kansen in de commerciële markt, onder meer voor het leveren van internet- en databandbreedte in vliegtuigen. De uitdaging is om die markten verder te ontwikkelen.

Dat gaat FSO Instruments doen onder leiding van directeur Gus van der Feltz. Het team wordt verder ingevuld met systeemarchitecten, senior engineers en business developers, deels afkomstig van Demcon, VDL ETG en ook TNO. Met Demcon en VDL Groep als aandeelhouders opereert FSO Instruments, ‘powered by TNO’, vanuit Delft.

Mijlpaal, geen eindpunt

TNO juicht de samenwerking tussen Demcon en VDL Groep toe, zegt Tjark Tjin-A-Tsoi, bestuursvoorzitter en CEO van TNO. “Onze ambitie is een Europees ecosysteem bouwen voor snelle en veilige lasersatellietcommunicatie met een sterke Nederlandse inbreng waar de wereld niet omheen kan. FSO Instruments als gezamenlijke onderneming van Demcon en VDL Groep is daarvan een prachtig voorbeeld.”

TNO blijft samenwerken in projecten, vult TNO’er Buijsrogge aan. “Bovendien treedt een aantal van onze system engineers bij FSO in dienst, om te helpen de doorontwikkeling te bespoedigen.” De commerciële start van FSO Instruments, het eerste technologiebedrijf voor lasersatellietcommunicatie in Nederland, is een mijlpaal maar geen eindpunt voor TNO, benadrukt Tjin-A-Tsoi. Vanuit de missie van de kennisinstelling – werken aan maatschappelijke uitdagingen en de economie van Nederland versterken – blijft TNO actief op dit gebied. “Samen met bedrijven ontwikkelen we in Groeifonds-projecten de volgende generatie systemen voor lasersatellietcommunicatie.”

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV