Een optimale keuze met roestvast staal

De keuze van het juiste materiaal voor een bepaalde toepassing is één van de eerste stappen in het ontwerpproces. Roestvast staal heeft inmiddels een stevige plaats veroverd in de analyses van engineers. Vaak is de corrosiebestendigheid een doorslaggevend argument om voor dit unieke materiaal te kiezen.

Een roestvast staal installatie is door zijn lage levenscycluskosten vaak de meest rendabele keuze

Sinds de uitvinding van roestvast staal, ruim 100 jaar geleden, hebben ook andere eigenschappen als duurzaamheid, hygiëne, veelzijdigheid en een mooi uiterlijk hun nut bewezen. In dit 2e artikel in de kennisserie over roestvast staal staan we eens wat uitgebreider stil bij de bedrijfseconomische voordelen, die het gebruik van roestvast staal met zich meebrengt.

Alle kosten op een rijtje.

Naast de vaak technische redenen om voor roestvast staal te kiezen moet dit natuurlijk wel economisch verantwoord zijn. Roestvast staal is niet altijd het goedkoopste alternatief als je alleen rekening houdt met de initiële kosten. In sommige toepassingen kan de startinvestering wel 3 keer zo hoog zijn als met andere materiaalopties. Dit is echter slechts een gedeelte van het verhaal. Voor een weloverwogen investering is het van groot belang om een integrale analyse te maken, waarin de totale kosten over de gehele gebruiksduur van een installatie in ogenschouw worden genomen.

Een veel gebruikte methode om deze integrale kosten in kaart te brengen is ‘Life Cycle Costing (LCC)’. Voor een technisch project geldt dan bijvoorbeeld het volgende: De integrale kosten (LCC) = materiaalkosten + productie- en installatiekosten + onderhoudskosten + vervangingskosten + kosten van verloren productie – de restwaarde.

Een juiste manier om deze analyse te gebruiken vraagt een goed inzicht in de financiële geldstromen over de totale levensduur van het project. Bedrijfseconomen gebruiken daar een ‘Discounted cashflow’-methode voor. Hierbij worden de toekomstige kosten en opbrengsten verdisconteerd naar hun huidige waarde. Inmiddels is tegen heel beperkte kosten goede software beschikbaar die een analyse van deze integrale Life Cycle Costing ondersteunt.

Figuur 1: Life Cycle Costing; een vergelijking van roestvast staal met een alternatief

Figuur 1: Life Cycle Costing; een vergelijking van roestvast staal met een alternatief

Roestvast staal als beste optie

Hoewel elk project of technische installatie z’n karakteristieke kosten kent, komt een aantal aspecten van roestvast staal vaak naar voren. Figuur 1 presenteert een typische LCC-vergelijking van de integrale kosten van een roestvast staal-installatie vergeleken met het gebruik van een alternatief materiaal.

Roestvast staal heeft in vergelijking met sommige andere materialen een flinke aanschafprijs. Met vaak vergelijkbare kosten van de productie en installatie van het project zijn de initiële kosten van roestvast staal dan ook vaak (aanzienlijk) hoger. Maar daarna gaan snel de voordelen van dit duurzame materiaal gelden. Roestvast staal kan vaak met een eenvoudig onderhoudsschema uit de voeten. Door de geringe kans op schade of corrosie van een roestvast staal-installatie zijn de vervangings-, reparatie en kosten door het stil liggen van de productie aanzienlijk lager. Roestvast staal staat daarnaast bekend om zijn hoge recyclingswaarde.

Vaak kan tot wel 95% van het materiaal weer hergebruikt worden, zonder verlies van kwaliteit.
Als je alle kosten en opbrengsten op een rijtje zet kun je constateren dat de hogere begin-investeringen met roestvast staal vaak ruimschoots gecompenseerd worden door de lagere operationele kosten tijdens de gehele levenscyclus.

Naast de technische voordelen wordt roestvast staal dan ook alom geroemd om zijn duurzaamheid en is daarmee meestal economisch de optimale keuze.

Meer informatie

Wilt u meer algemene kennis over roestvast staal om de juiste keuzes te kunnen maken in uw functie. Wilt u een nog deskundiger gesprekspartner worden voor uw klanten en collega’s? Doe dan mee aan onze cursus RVS Basis, die op 4 november start.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

X