Eerste loonstrook 2020: tientallen euro’s meer voor alle werknemers in de metaal & techniek

Een minimumloner in de sector metaal & techniek gaat er 26 euro op vooruit in 2020. Een medewerker met een modaal inkomen houdt 40 euro meer over en iemand met het dubbele inkomen ziet onderaan de streep van het eerste loonstrookje in het nieuwe jaar 53 euro meer staan.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, die voor de dertiende keer inzichtelijk maakt wat werknemers onder de streep meer of minder overhouden. Deze nettoloonontwikkelingen staan los van eventuele cao-salarisverhogingen.

Voor de werknemers in de metaal & techniek betekent deze ontwikkeling evenwel dat zij er twee maanden achter elkaar flink op vooruit gaan. Volgens de nieuwe cao die begin september van dit jaar is gesloten, zijn de lonen per 1 december 2019 namelijk met 3,5% gestegen. Per 1 juli 2020 komt daar nog eens 3,5% bovenop. ADP ontwikkelde een rekentool waarmee iedereen zijn nettoloon per 2020 kan berekenen.

Lagere belasting zorgt voor hoger nettoloon
Het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 valt voor alle werknemers in Nederland tientallen euro’s positiever uit. De aanpassingen van de belastingtarieven en heffingskortingen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Het kabinet hanteert in 2020 nog maar twee tarieven: 37,35% tot 68.507 euro en 49,50% vanaf 68.507 euro. In vergelijking met 2019 betekent het dat het tarief in bijna alle gevallen daalt. Alleen het tarief in de eerste schijf (tot 20.000 euro) stijgt licht met 0,7 procentpunt. Dat effect wordt ruimschoots gecompenseerd door een hogere heffingskorting voor werknemers met een lager loon, waardoor ook zij meer nettoloon overhouden.

Werknemers met een inkomen van meer dan twee keer modaal (vanaf 5.632 euro bruto) profiteren niet alleen van lagere belastingen, maar ook van de arbeidskorting die minder snel wordt afgebouwd. Zo gaan werknemers met een inkomen van twee keer modaal er 57 euro op vooruit, waarvan 39 euro te danken is aan de arbeidskorting.

Gepensioneerden
Mensen met een aanvullend pensioen of lijfrente hebben in 2020 minder geluk. Tot een brutobedrag van 2.500 euro per maand leveren zij allemaal iets in; tussen de 1 en 8 euro per maand. De reden hiervoor is de verhoging van het belastingtarief in de eerste schijf van 18,75% naar 19,45%. De lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet compenseert deze hogere belasting niet. Toch zullen gepensioneerden in de portemonnee weinig merken van deze financiële tegenvaller. De Sociale Verzekeringsbank heeft namelijk aangekondigd dat de AOW-uitkering in 2020 omhoog gaat. Deze extra inkomsten, 29 euro voor alleenstaanden en 17 euro voor gehuwden, zullen de pijn van een lagere pensioenuitkering ruimschoots verzachten.

De complete cijfers zijn te vinden op https://www.adp.nl/eerste-loonstrook/
Een toelichting op de loonstrook is te vinden op www.adp.nl/uitleg-loonstrook

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Nettoloon werknemers metaal & techniek stijgt het sterkst

03-01 Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, stijgt in 2019…

Bedrijf en Economie

Nettoloon stijgt voor meeste metaalwerknemers

06-01 De meeste werknemers in de metaalsector kunnen met een goed gevoel uitkijken naar hun…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X