Nettoloon werknemers metaal & techniek stijgt het sterkst

0
1787

Het netto bedrag dat onderaan de streep op de loonstrook staat, stijgt in 2019 flink voor werknemers in de sector Metaal & Techniek. Een werknemer met een modaal loon in deze sector gaat er 51 euro op vooruit. Twee keer modaal houdt maandelijks 61 euro meer over.

Dit blijkt uit cijfers van HR- en salarisdienstverlener ADP op basis van de belastingtarieven en pensioenpremies vanaf januari 2019. Vrijwel alle werknemers houden dit jaar netto meer over. Met name personen met een laag of midden inkomen profiteren van de lagere belasting. Daar tegenover staat een hoger belastingtarief op vakantiegeld en bijzondere beloning zoals een 13e maand.

De grootste nettoloonstijging is te zien bij werknemers in de sector Metaal & Techniek met een inkomen van 3.250 euro: zij zien hun maandloon met 63 euro stijgen ten opzichte van 2018. De werknemers in deze sector zien hun nettoloon niet alleen stijgen door de lagere belastingtarieven. Ook de pensioenpremies dalen licht.

“Hoewel de lonen stijgen, lopen ook de kosten voor energie, boodschappen en zorg op door onder meer het lage btw-tarief dat van 6 naar 9% stijgt. Het is dus maar de vraag of werknemers er daadwerkelijk op vooruit gaan”, stelt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland.

Rekentool
ADP ontwikkelde een rekentool waarop per medewerker de werkgeverskosten per 2019 zijn te zien. Deze is te vinden via www.adp.nl/eerste-loonstrook/werknemers.

Voor werknemers met een modaal inkomen (2.778 euro) stijgt het nettoloon met 56 euro per maand. Dit komt door hogere heffingskortingen en de daling van het belastingtarief in de tweede en derde schijf van 40,85% naar 38,10%. Mensen met een minimumloon zien per januari 36 euro meer op hun loonstrook staan. Hierin is de halfjaarlijkse aanpassing per januari van het minimumloon meegenomen.

De netto vooruitgang vlakt af vanaf een loon van 5.000 euro per maand. Hoewel deze werknemers profiteren van de lagere belasting, wordt de arbeidskorting sneller afgebouwd. Iemand met een salaris van twee keer modaal gaat er 56 euro op vooruit; wanneer echter 2,5 keer modaal binnenkomt (6.944 euro) is de stijging met 29 euro een stuk minder. Bij drie keer modaal stijgt het nettoloon met 43 euro. Dat komt met name doordat het toptarief daalt van 51,95% naar 51,75%.

Negatief effect op vakantiegeld en 13e maand
De belastingmaatregelen hebben in veel gevallen een negatief effect op het vakantiegeld en bijzondere beloningen zoals een 13e maand. Door de snellere afbouw van de arbeidskorting is vaak meer belasting verschuldigd in vergelijking met 2018 – met name bij hogere inkomens. Een modaal inkomen levert 3 euro vakantiegeld in, bij twee keer modaal is dat meer dan 117 euro.

“De eerste loonstrook van 2019 laat duidelijk de effecten zien van de verlaging van de belastingtarieven en de verhogingen van de heffingskortingen”, merkt Dik van Leeuwerden van ADP op. Met de belastingmaatregelen zet het kabinet de eerste stappen naar een ‘twee schijven tarief’ in 2021. “Daarmee lijkt de loonberekening op het oog eenvoudiger te worden voor werkgevers, maar het tegendeel is waar. Onder de motorkap moet er veel gebeuren.”

Een toelichting op de loonstrook is te vinden op www.adp.nl/uitleg-loonstrook.