Energiehub Kempisch bedrijvenpark

Achttien bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Enexis voor een energiehub. Deze hub is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven.

Door samen te werken in een energiehub kunnen de ondernemingen op het KBP allemaal blijven groeien en verduurzamen terwijl niemand zonder stroom zit.

Het doel is dat de ondernemers, waaronder VDL Groep en VGI Groep, op het KBP hun energievoorziening collectief gaan organiseren, op basis van duurzame energiebronnen. Ze gaan onderling energie delen als directe oplossing voor de huidige netcongestie.

Een lokaal energiesysteem moet de betrokken bedrijven onafhankelijker maken van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. In dat systeem geven de bedrijven aan wat hun vraag en aanbod van stroom is. Het systeem regelt de verdeling en de betaling van de gevraagde elektriciteit. Bijkomend voordeel is dat lokale koppeling van opwek en gebruik, zoals het op KBP gaat werken, de beste oplossing is voor de energietransitie, omdat het bestaande net dan niet extra wordt belast.

Marco van Geel, voorzitter KBP en directeur VGI Groep, is enthousiast over deze stap: “Voor ons Park en dus ook voor mij is deze energiehub een werkbare oplossing. We kunnen met z’n allen blijven groeien en verduurzamen terwijl niemand zonder stroom zit.”

Voor Enexis is het belangrijk dat op KBP ruimte op het net komt, waar die er nu niet is. Bram Gerrist, directeur Innovatie: “Het was geen makkelijke technische en juridische puzzel. De belangen van de energiehub als groep, bedrijven individueel en Enexis als netbeheerder moesten samenkomen. Dat we met z’n allen tekenen betekent dat het gelukt is.” Het was voor de netbeheerder een leerzame onderneming die een blauwdruk vormt voor de volgende energiehubs die op de planning staan.

Pilotfase

Eind 2022 is op het Kempisch Bedrijvenpark een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het concept en toepassing van een energiehub. Firan, infraspecialist nieuwe energie, heeft in deze eerste fase de energieprofielen van de gevestigde bedrijven in kaart gebracht. André Simonse, Business Developer bij Firan: “Dit is een bedrijventerrein in ontwikkeling met een mix van gevestigde bedrijven, die verder willen groeien, en nog nieuw te vestigen bedrijven. Sommige bedrijven hebben energie over en sommige juist een tekort. Oftewel, alle bedrijven hebben verschillende soorten energiebehoeften.

De ideale mix voor de energiehub bestaat uit enerzijds energieverbruik overdag en ‘s nachts – bijvoorbeeld door dan elektrische vrachtwagens te laden – én energieproductie uit zon, wind en warmtekrachtkoppeling. Door die ideale mix kunnen we het bedrijventerrein door de seizoenen en alle weertypes heen voorzien van (extra) energie. Om een energiehub als deze voor elkaar te krijgen, is het van belang dat bedrijven zich flexibel opstellen, dat een gemeente zich ondernemend opstelt én dat de netbeheerder van het elektriciteitsnet de nek durft uit te steken. In het geval van het Kempisch bedrijventerrein is dat allemaal gelukt.”

Hoe werkt een energiehub

De samenwerkende bedrijven verenigen zich in een coöperatie en deze krijgt een groepstransportovereenkomst van netbeheerder Enexis. De bedrijven gaan onderling energie delen en momenten van piekverbruik beter op elkaar afstemmen. De coöperatie zorgt voor het verdelen van de energie, het afstemmen van de behoefte en kostenverdeling. Daarnaast voegen de bedrijven duurzame energie van een nog te bouwen windturbine toe aan de hub om de totale capaciteit te vergroten. De inzet van grootschalige batterijen voor energieopslag biedt extra capaciteit in tijden van piekbelasting. Voor situaties waarop de zon, wind, het elektriciteitsnet van Enexis en batterijen niet voldoende energie kunnen leveren kan een warmtekrachtcentrale worden ingezet.

Bedrijvengids

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV