EPK-tool om aan informatieplicht energiebesparing te voldoen

Sinds 19 maart is het RVO – eLoket informatieplicht energiebesparing geopend. Via dit loket moeten 125.000 ondernemers, die boven een bepaald energieverbruik zitten, uiterlijk 1 juli aan hun bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen om aan hun energiebesparingsplicht te voldoen.

Om de plicht zo uitvoerbaar mogelijk te laten maken bij haar leden, voert Metaalunie een continue lobby. Zo wordt op onder meer voor uitstel van de handhaving gepleit en wordt gewerkt aan hulpmiddelen om leden te ondersteunen bij hun informatie- en bespaarplicht.

De Metaalunie heeft van enkele ondernemers en leden vernomen dat zij worden benaderd door marktpartijen, zoals energiemaatschappijen en adviesbureaus. Deze bedrijven bieden in het kader van de informatieplicht energiebesparing in ruil voor een vergoeding diensten aan. Metaalunie pleit er voor dat een ondernemer volledig zelfstandig aan de informatie- en bespaarplicht moet kunnen voldoen. Om die reden heeft Metaalunie enkele jaren geleden voor de leden een digitale energie bespaar tool ontwikkeld. Deze wordt op dit moment geactualiseerd, zodat hij geschikt is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Ook in gedrukte vorm komt ondersteunend materiaal beschikbaar. De oplevering hiervan zal in april plaatsvinden en op 27 mei vindt een (eerste) voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Personeel en Opleiding

Skillspaspoort voor maakindustrie?

15-11 Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller.…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

22-09 Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet.…

Personeel en Opleiding

Metaalunie-voorzitter vreest moeizaam cao-traject met looneis van 5%

26-08 Vooral dat loon zal volgens Kaanen een heikel punt vormen. “Het wordt moeilijker dan…

Materialen

Overspannen staalmarkt gevaar voor herstel en groei maakindustrie

23-06 “Metaalunie is niet principieel tegenstander van Europees ‘anti-dumping’ beleid. Het is van belang de…

MetavakNieuws

METAVAK slaat handen ineen met Metaalunie en SMITZH

15-06 SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepassing Zuid-Holland) organiseert een 3-daags programma op de beursvloer verdeeld…

Bedrijf en Economie

Nieuw kabinet moet zorgen voor MKB-vriendelijke energietransitie

03-06 Door de onevenredig grote stijging van de energierekening en de beperkte toegang tot subsidies,…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X