EPK-tool om aan informatieplicht energiebesparing te voldoen

Sinds 19 maart is het RVO – eLoket informatieplicht energiebesparing geopend. Via dit loket moeten 125.000 ondernemers, die boven een bepaald energieverbruik zitten, uiterlijk 1 juli aan hun bevoegd gezag melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen om aan hun energiebesparingsplicht te voldoen.

Om de plicht zo uitvoerbaar mogelijk te laten maken bij haar leden, voert Metaalunie een continue lobby. Zo wordt op onder meer voor uitstel van de handhaving gepleit en wordt gewerkt aan hulpmiddelen om leden te ondersteunen bij hun informatie- en bespaarplicht.

De Metaalunie heeft van enkele ondernemers en leden vernomen dat zij worden benaderd door marktpartijen, zoals energiemaatschappijen en adviesbureaus. Deze bedrijven bieden in het kader van de informatieplicht energiebesparing in ruil voor een vergoeding diensten aan. Metaalunie pleit er voor dat een ondernemer volledig zelfstandig aan de informatie- en bespaarplicht moet kunnen voldoen. Om die reden heeft Metaalunie enkele jaren geleden voor de leden een digitale energie bespaar tool ontwikkeld. Deze wordt op dit moment geactualiseerd, zodat hij geschikt is om te kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Ook in gedrukte vorm komt ondersteunend materiaal beschikbaar. De oplevering hiervan zal in april plaatsvinden en op 27 mei vindt een (eerste) voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunie eist gedegen industriebeleid van nieuw kabinet

16-02 Metaalunie vraagt die aandacht door middel van IndustrieVisie 2021. Kaanen: “Hierin roept Metaalunie de…

Bedrijf en Economie

Gestaag herstel MKB-metaal ondanks tweede lockdown

13-01 Ruim drie kwartalen na het uitbreken van het coronavirus is bij veel ondernemers in…

Bedrijf en Economie

‘Toeleverancier moet proactief inspelen op circulariteit’

12-01 Duurzaamheid is een thema dat de komende tientallen jaren hoog op de agenda zal…

Bedrijf en Economie

MetaalNieuws TOP 10 van 2020

28-12 Nog een paar dagen en dan kunnen we afscheid nemen van een roerig jaar.…

Personeel en Opleiding

Brede digitale skills nodig om technologieën goed te begrijpen

18-11 Door technologische innovaties verandert werk en deze verandering gaat steeds sneller. Hierdoor sluit de…

Bedrijf en Economie

Metaalunie mist nog wat in visie kabinet op maakindustrie

09-11 Koninklijke Metaalunie is het in grote lijnen eens met de ‘Visie op de toekomst…

Bedrijf en Economie

Thuisquarantaines hakken er hard in bij MKB-metaal

21-09 Koninklijke Metaalunie is teleurgesteld dat het kabinet nog niet met een regeling komt die…

Bedrijf en Economie

Metaalunie: Prinsjesdag biedt kansen voor MKB

16-09 In de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zitten afspraken waar het…

Metaalnieuws inBeeld

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

19/10/2020

Veel investeringen in de plaatbewerking

X