Europese staalmarkt volop in beweging

Het ene na het andere nieuwsbericht overviel de staalmarkt de afgelopen weken. Zo was er het nieuws dat de voorgenomen fusie tussen de staalkamers ThyssenKrupp en de Europese tak van Tata Steel wellicht niet goedgekeurd gaat worden door de Europese Commissie. In het Staaljournaal gaat Noviostaal dieper in op de kwestie.

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat ThyssenKrupp de op handen zijnde fusie met Tata Steel heeft afgeblazen. Beide staalbedrijven kwamen tot die beslissing na gesprekken met de Europese Commissie. Reden hiervoor zou zijn dat de EU-Commissie vindt dat deze fusie tot een dominante positie op de Europese staalmarkt zal leiden. Iets dat Noviostaal bevreemdt, omdat zij in het Staaljournaal aangeeft dat de Europese tak van concurrent ArcelorMittal qua productievermogen veel groter is dan die van de beoogde joint-venture TKS-Tata.

In het Staaljournaal schrijft Noviostaal dat volgens de staalleverancier uit Wijchen de afwijzing door EU-Commissie op basis van een beoordeling op productniveau in plaats van op schaalgrootte gedaan is. Noviostaal zegt dat er al discussie was tijdens de besprekingen tussen de fusiepartners zelf, want ThyssenKrupp wilde geen productieonderdelen binnen de Bondsrepubliek afstoten, terwijl dat wel onderdeel van de deal zou zijn. Wat de gevolgen voor ThyssenKrupp nu zullen zijn is nog niet geheel duidelijk, maar wel is het streven om het aantal werknemers met 6000 te gaan verminderen. Waar dat zal gaan gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Ook binnen de Europese Tata groep zal het afketsen van de fusie gevolgen hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan het zoeken naar een andere fusiepartner. Welke consequenties dat weer zal hebben voor de Nederlandse vestiging van Tata Steel blijft nu dus af te wachten. De moedervestiging van het Tata-concern heeft eerder dit jaar al aangekondigd haar activiteiten voornamelijk in het thuisland India te willen concentreren. Logisch is dus dat er bij Tata Europa veranderingen zullen gaan komen, zo luidt van diverse kanten de verwachting. In een markt waarbij met name door de stagnerende automobielproductie de vraag naar staal onder druk is komen te staan bestudeert de EU-Commissie toch de mogelijkheid voor bepaalde producten de vigerende importheffingen wat te gaan verlichten.

Ook dat is een vreemde gang van zaken, zo valt in het Staaljournaal te lezen. Immers de vraag naar staal staat onder druk, er worden echter grotere importhoeveelheden in de Europese havens aangevoerd en tegelijkertijd heeft Europa’s grootste staalproducent ArcelorMittal begin mei besloten tot een productiebeperking van circa 3 miljoen ton. Onder meer in Polen (vanaf september) en Spanje worden diverse lijnen tijdelijk stilgelegd. Eerder al had US Steel in Kosice (Slowakije) besloten de productie met circa 30 % te gaan beperken. De eerdergenoemde heroverweging van de EU-Commissie is daarnaast opmerkelijk, omdat diverse importprijzen van bijvoorbeeld warmgewalste rollen inmiddels hoger liggen dan de continentale Europese (dag)prijzen. Dat laatste en de aangekondigde productiebeperkingen duiden erop, dat de vraag naar staal meer gedaald is dan voorzien werd en de fabrieken dus opdrachten zoeken. Noviostaal verneemt berichten dat diverse Europese (zowel EU-fabrieken als uit niet-EU-landen) exporthoeveelheden aanbieden in Noord-Afrika en in Azië, zoals Vietnam. De dalende prijzen op de spotmarkt en de stijgende kosten van grondstoffen voor de productie van staal, zoals erts, energie en kolen, hebben de marges voor de staalfabrikanten enorm onder druk gezet. Waarschijnlijk om die reden, maar wellicht ook om het proces van afbrokkelende prijzen proberen te stoppen, heeft ArcelorMittal medio deze maand besloten met onmiddellijke ingang de basisprijzen met ca. € 30 tot 40 te verhogen (afhankelijk van de productsoort). Tegelijkertijd zou door de tijdelijke productiebeperking het prijsfundament verstevigd kunnen worden. Een ander effect zou ook kunnen zijn om daarmee de EU-Commissie tot een ander inzicht te brengen door in plaats van een ruimhartiger importbeleid juist die scherper te gaan stellen, waardoor import beperkt meer wordt, besluit Noviostaal in het Staaljournaal.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Danieli en Tenova gaan basic engineering doen voor Groen Staal-plan Tata Steel

27-05 Danieli is een wereldwijde leverancier van technologie voor de ijzerproductie. Tenova is een pionier…

Materialen

Meningen over herstel staalmarkt zijn verdeeld

15-05 Zo concludeert Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, dat de voortdurende economische onzekerheid de…

Materialen

Onzekerheid heerst op staalmarkt

17-04 “Het zijn vooral deze twee tegengestelde feiten die de marktsituatie bepalen en de staalprijzen onder…

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Transport en Logistiek

Volautomatisch opslagsysteem voor platen versnelt leveringen thyssenkrupp

13-03 Door minder handling bij het picken, versnelt de dagelijkse levering van producten in uiteenlopende…

Materialen

Principeakkoord Tata Steel en Gedia voor levering Zeremis groen staal

28-02 Het Duitse bedrijf ontwikkelt en produceert lichtgewicht structurele carrosseriedelen en chassiscomponenten voor veel toonaangevende…

Materialen

Meer mogelijkheden door nieuwe bewerkingslijn thyssenkrupp

19-02 De nieuwe bewerkingslijn bestaat uit vijf machines die naadloos op elkaar aansluiten: twee identieke…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV