Staalprijzen tonen geen herstel

Ondanks dat onder andere ArcelorMittal in het eerste kwartaal van 2019 tot tweemaal toe geprobeerd heeft de prijzen voor kwartaal contracten te verhogen, is de conclusie nu dat die prijsstijging zeker niet gelukt is. Een van de oorzaken daarvan moet worden gezocht bij de afzet- en prijsontwikkelingen op de spotmarkt in relatie met de importhoeveelheden.

Zoals Noviostaal in haar nieuwsbrief van maart al berichtte, blijft de materiaalafname van de Europese, en daarbij vooral de Duitse, automobielindustrie achter. Dit werd zichtbaar bij de onlangs gepresenteerde Duitse exportcijfers, die zeer teleurstellend waren. Intussen ging echter wel de toevoer van importmateriaal, met meestal laagwaardige handelskwaliteiten, wel gewoon door, waardoor in de havens van Rotterdam en Antwerpen grote voorraden zijn ontstaan.

Noviostaal geeft daarvan in de april-editie van de nieuwsbrief een recent voorbeeld: de importquote van warmgewalste coils voor het 2e kwartaal 2019 bedraagt 2 miljoen ton. Alleen al in de eerste week van april werd er van dit product circa 200.000 ton de EU binnengevaren, oftewel 10% van de quote voor het hele kwartaal. “Naar wij vernomen hebben is er vanuit Rusland, India en Turkije nog veel meer warmgewalst materiaal naar Europa onderweg. Omdat de vraag naar materiaal beduidend teruggevallen is, de voorraden bij de staalservicecenters en handelaren nog redelijk hoog zijn en de levertijden van de Europese staalmakers naar normale periodes van circa 6-8 weken zijn teruggelopen, blijven de meeste inkopers een afwachtende houding aannemen. Voor de inkopers is nu de vraag: gaan de prijzen langzaamaan nog verder omlaag of blijven ze stabiel? Enerzijds beweren de Europese staalfabrieken voldoende orders ontvangen te hebben, maar anderzijds is het dan juist weer onverklaarbaar dat diverse EU-producenten weer meer actief op de Noord-Afrikaanse markt zijn geworden, waar traditioneel de staalprijzen juist lager liggen. Het is overigens niet ondenkbaar dat Europese fabrieken vanwege de terugvallende binnenlandse EU-vraag zich meer op deze laatstgenoemde afzetmarkt richten teneinde daarmee een dreigende productieovercapaciteit te vermijden.”

Grondstofprijzen in beweging
De onrust in de wereldeconomie over de Brexit en de onzekere uitkomst van de onderhandelingen over de handelsverhoudingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie plus die van de VS met China blijft de gemoederen bezig houden en zouden op dit moment dus zeker niet bijdragen aan een stabilisatie van de staalprijzen. Anderzijds echter moet volgens Noviostaal opgemerkt worden, dat grondstofprijzen fors in beweging zijn. IJzererts lijkt over het hoogste punt heen te zijn en hetzelfde lijkt voor schroot te gelden. Maar de prijzen voor kolen daarentegen zijn nog steeds hoog, terwijl olie vanwege de politieke onrust en productiebeperkingen behoorlijk in prijs is gestegen. Het is dan ook niet voor niks, dat China miljarden stopt in de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. “Over de voorgenomen fusie van ThyssenKrupp met Tata kunnen we nog berichten, dat er op dit moment een discussie aan de gang schijnt te zijn tussen de beide fusiepartners en de EU-Commissie over de vraag welke faciliteiten de fusiepartners zouden moeten afstoten om bij die desbetreffende producten niet te dominerend op de staalmarkt te worden. Zo ligt er een voorstel om enkele fabrieken in België en Luxemburg te verkopen. ThyssenKrupp wil echter -mogelijk onder politieke druk- zeker geen Duitse productie-eenheden vervreemden, terwijl de EU-Commissie deze wel genoemd schijnt te hebben. Er circuleren nu zelfs geruchten als zou de fusie hierdoor uiteindelijk wel eens geheel afgeblazen kunnen worden, dan wel in gedeeltes plaats gaan vinden. De EU-Commissie zou eind april besluiten, maar het definitieve besluit wordt nu in de loop van mei of juni verwacht.”

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Materialen

Danieli en Tenova gaan basic engineering doen voor Groen Staal-plan Tata Steel

27-05 Danieli is een wereldwijde leverancier van technologie voor de ijzerproductie. Tenova is een pionier…

Materialen

Meningen over herstel staalmarkt zijn verdeeld

15-05 Zo concludeert Eurofer, de vereniging van Europese staalproducenten, dat de voortdurende economische onzekerheid de…

Materialen

Onzekerheid heerst op staalmarkt

17-04 “Het zijn vooral deze twee tegengestelde feiten die de marktsituatie bepalen en de staalprijzen onder…

Materialen

Lente nog niet in zicht op staalmarkt

18-03 Hoewel staalprijzen traditioneel vaak stijgen bij de start van de lente, is dit nu…

Transport en Logistiek

Volautomatisch opslagsysteem voor platen versnelt leveringen thyssenkrupp

13-03 Door minder handling bij het picken, versnelt de dagelijkse levering van producten in uiteenlopende…

Materialen

Principeakkoord Tata Steel en Gedia voor levering Zeremis groen staal

28-02 Het Duitse bedrijf ontwikkelt en produceert lichtgewicht structurele carrosseriedelen en chassiscomponenten voor veel toonaangevende…

Materialen

Meer mogelijkheden door nieuwe bewerkingslijn thyssenkrupp

19-02 De nieuwe bewerkingslijn bestaat uit vijf machines die naadloos op elkaar aansluiten: twee identieke…

Materialen

Stijging staalprijzen onwaarschijnlijk

19-02 Als redenen hiervoor noemt het StaalJournaal de dreiging van mogelijk meer en naar alle…

Metaalnieuws inBeeld

21/03/2024

TechniShow 2024 - The Final Review

16/03/2024

Sfeerimpressie dag 3 en 4 op de TechniShow 2024

16/03/2024

54U Media op de ESEF Maakindustrie 2024

16/03/2024

54U Media, de uitgever in de Metaal sprak op de TechniShow met Anco Euser van Widenhorn BV