Extra geld voor technisch vmbo

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft.

De plannen die minister Slob van OCW in een brief aan de Tweede Kamer heef gepresenteerd, zijn de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort. “De ontwikkelingen in de techniek gaan snel,” benadrukt minister Slob. “Scholen moeten in staat zijn hun onderwijs voortdurend te vernieuwen. Met deze investering krijgen scholen meer lucht om verder te bouwen aan hun techniekaanbod.”

Vanuit het bedrijfsleven wordt al veel langer aangedrongen op meer investeringen in het technisch onderwijs. Koninklijke Metaalunie, brancheorganisatie voor het MKB-metaal, vroeg vorig jaar in een brief aan de vaste kamercommissie voor onderwijs nog om een betere aansluiting van het techniekonderwijs op de praktijk in de bedrijven. In de achterban klinkt nog steeds de roep om de oude Ambachtsschool of lts, vanwege het gebrek aan praktijkvaardigheden dat metaalbedrijven zien bij jonge werknemers die instromen. Metaalunie pleit daarom voor een revival van het technisch praktijkonderwijs. “Een vak leren moet weer mogen”, zegt Bert Jaarsma, directeur organisatie bij Metaalunie, in het onlangs verschenen jaarverslag van zijn organisatie. De metaalsector ziet steeds minder jongeren kiezen voor technische opleiding en moet alle zeilen bijzetten om huidige personeelsbestand te behouden. Om de urgentie van deze problematiek te benadrukken heeft het jaarverslag van Koninklijke Metaalunie zelfs de titel ‘Lang Leve leren’. Het staat vol met foto’s van jonge scholieren die opleidingen constructiewerker, monteur mechatronica of verspaner volgen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Metaalunieleden mogen NL sticker gebruiken in buitenland

09-05 Om het goede imago van Nederlandse (MKB-maak)bedrijven in het buitenland kracht bij te zetten,…

Bedrijf en Economie

Afnemende orderposities, verwachtingen positiever

17-04 Het sterke herstel van de binnenlandse orderpositie in het vierde kwartaal van 2022 is…

Bedrijf en Economie

Nieuwe website Metaalunie is visitekaartje voor MKB-maakindustrie

13-04 Metaalunie.nl is daarmee niet alleen het belangrijkste visitekaartje van de vereniging, maar van en…

Personeel en Opleiding

€ 10.000 voor Walhallab

13-03 Op 20 januari van dit jaar nam Fried Kaanen afscheid als voorzitter van de…

Toeleveren

Kennisprogramma Maakindustrie Expo breidt uit

08-03 Ook komt er op de eerste beursdag een avondprogramma met TNO en is er…

Bedrijf en Economie

Metaalunie vraagt aandacht voor productie-innovatie in Tweede Kamer

15-02 “De overheid moet concreet de kansen van productie-innovatie voor MKB-maakbedrijven, zeker in relatie tot…

Bedrijf en Economie

Lobbysucces Metaalunie: Omgevingswet verder uitgesteld

30-01 De minister wil dan wel een snel invoeringsbesluit nemen, zodat er duidelijkheid is over…

Verbinden

Productief en spatvrij lassen met lage warmte-inbreng

24-01 Bij het robotiseren van een lasproces kunnen niet alleen de werkzaamheden door een robot…

Metaalnieuws inBeeld

25/04/2023

Galvano Metaal Podcast - Meer betalen voor laser kwaliteit?

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021