FME doet Metalektro loonaanbeveling: verhoog de lonen met 2,5%

0

Na meer dan zes maanden intensief onderhandelen is er nog geen zicht op een spoedig cao-akkoord. FME vindt dat de medewerkers niet de dupe mogen worden van het uitblijven van een nieuwe cao en beveelt bedrijven in de Metalektro daarom aan de lonen per 1 december 2018 te verhogen met 2,5%.

Per 1 juni 2018 is de cao Metalektro geëindigd en vanaf maart zijn vanwege die reden vijf formele onderhandelingen over deze cao geweest. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd, maar de voorstellen van werkgevers en vakbonden zaten ver uit elkaar. Ook de daaropvolgende bemiddelingspoging is mislukt. FME vindt dat de medewerkers niet de dupe mogen worden en dat het uitblijven van een nieuwe cao de loonontwikkeling van medewerkers in de sector niet mag tegenhouden. Vandaar dat FME nu bedrijven in de Metalektro een aanbeveling doet om de feitelijke salarissen per 1 december 2018 te verhogen met 2,5%.

Niet verplicht
Het percentage van 2,5% komt overeen met het gemiddelde stijgingspercentage over 12 maanden dat FME als openingsbod heeft gedaan. De loonafspraken in de sector industrie bedragen gemiddeld 2,4%. De bonden houden echter vast aan hun eis van 3,5%. Door de loonsverhoging te laten ingaan op 1 december 2018 kunnen bedrijven hun medewerkers in 2018 nog een salarisstijging geven. “Op dit moment bestaat er na meer dan zes maanden intensief onderhandelen helaas geen zicht op een spoedig cao-akkoord”, aldus Ab van der Touw, hoofdonderhandelaar namens de werkgevers. “We zijn nog niet klaar, maar we zien dit als een begin om de medewerkers niet nog langer te laten wachten.”
De loonaanbeveling is niet verplicht. Het staat bedrijven vrij geen, een lagere of hogere verhoging toe te passen, of een andere ingangsdatum te kiezen. Ondanks de eenzijdige loonaanbeveling van werkgeverszijde blijft FME streven naar nieuwe cao-afspraken.