FME en Metaalunie ondertekenen grondstoffenakkoord

Koninklijke Metaalunie en FME hebben het grondstoffenakkoord ondertekend, waarmee het kabinet een transitie van een lineaire- naar een circulaire economie wil bereiken in 2050.

Beide brancheorganisaties gaan het akkoord uitvoeren door middel van de Circulaire Metaalketen (CMk). Jos Kleiboer, directeur beleid van Metaalunie zegt hierover: “Circulaire economie is voor leden niet helemaal nieuw, er gebeurt al het nodige maar we staan pas aan het begin van de echte transitie. Met name in de bouw is nog winst te halen. Metaal is zowel in de bouw als ook daarbuiten een geweldig circulair materiaal.” Peter Bongaerts, directeur beleid bij de FME vult aan: “Digitalisering beïnvloedt onze samenleving. Gebouwen en producten worden ‘smart’, door op maat te produceren wordt materiaalverlies beperkt. Een integrale aanpak is nodig zodat innovatie, de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven, groene groei, duurzaamheid en werkgelegenheid toenemen.”

Metaalunie en FME zien de CMk als een gezamenlijk instrument om met ketenpartners deel te nemen aan het grondstoffenakkoord en transitieagenda circulaire economie en deze waar mogelijk uit te breiden of te versnellen. Om efficiency redenen ligt de focus op de thema’s maakindustrie en bouw.

FME en Metaalunie vragen het Kabinet te komen tot een door de industrie gedragen langetermijnvisie en de uitvoering daarvan consequent vol te houden en te blijven faciliteren. De overheid kan de vraag naar duurzame producten vergroten door maatschappelijk verantwoord circulair in te kopen.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Mkb op weg naar geautomatiseerde ketencommunicatie

30-11 De marktverkenning had tot doel inzicht te krijgen in hoe bereikbaar het Smart Connected…

Personeel en Opleiding

Skillspaspoort voor maakindustrie?

15-11 Volgens FME en Metaalunie is de arbeidsmarkt dynamischer dan ooit: banen veranderen steeds sneller.…

Personeel en Opleiding

Vrouwen dichten loonkloof

15-11 Tussen 2016 en 2019 lag op landelijk niveau het gemiddelde loon van vrouwen in…

Oppervlaktetechniek

Oppervlaktebehandelaars: hogere prijzen en langere leveringstijden

10-11 De afgelopen maanden krijgt de brancheorganisatie steeds vaker van haar leden te horen dat…

Bedrijf en Economie

Verkrijgbaarheid grondstoffen blijft voor veel bedrijven probleem

01-11 Net als in het tweede kwartaal verhoogde in het derde kwartaal zes op de…

MetavakNieuws

Slim leren, slim produceren en slim verdienen

01-10 Het is voor het eerst dat de vakbeurs METAVAK de handen ineen slaat met…

Bedrijf en Economie

Metaalunie begroet verduurzamingsinvesteringen kabinet

22-09 Veel nieuw beleid en daaraan gekoppelde uitgaven worden helaas overgelaten aan een nieuw kabinet.…

Bedrijf en Economie

Nieuwe cao Metalektro definitief

13-09 De organisaties kwamen 14 juli tot een principeakkoord over de nieuwe cao. Behalve nieuwe…

Metaalnieuws inBeeld

15/06/2021

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen

21/10/2020

Enorme productiviteits verbeteringen met Magistor duikfrees

X