FNV Metaal presenteert metaalwerkgevers een fopsigaar

0
1333

Voorafgaand aan de allerlaatste onderhandelingsronde voor de cao Metaal & Techniek (kleinmetaal) overhandigt een groep metaalwerkers dinsdagmorgen een fopsigaar aan de werkgeversdelegatie. Want zij voelen zich tot nu toe genept. Ook vertellen de metaalwerkers vanuit de praktijk waarom betere afspraken over een generatiepact, loon of een betere balans tussen werk en privé noodzakelijk zijn.

Nu is het nog een ludieke actie, maar de bonden hebben al aangekondigd dat er echte acties zullen volgen als er geen akkoord wordt bereikt met de werkgevers. Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal en onderhandelaar: ‘De werkgevers bieden tot nu toe vooral verslechteringen. Maar voor een goede cao en een aantrekkelijke metaalsector is een constructieve houding nodig van de werkgevers. De metaalwerkers voelen zich tot nu toe genept met wat er voorligt. Dat moet veranderen. De metaalwerkers en hun zorgen moeten serieus genomen worden, en worden vertaald in goede cao-afspraken.’

Loonsverhoging van 5 procent
Onder de cao Metaal & techniek vallen ruim 300.000 werknemers uit de installatiebranche en metaalbewerking. FNV Metaal eist 5% loonsverhoging en gaat voor de lage inkomens voor een verhoging ‘in centen in plaats van procenten’, zodat zij er extra op vooruit gaan. Andere onderwerpen voor de cao zijn een betere balans tussen werk en privé, voortzetting en verbetering van het generatiepact, afschaffing van jeugdschalen en concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid. De huidige cao Metaal & Techniek loopt tot 1 juni 2019.

Installeer een goede cao
FNV Metaal zet vooral in op een aantrekkelijke sector en begrijpt daarom niet waarom de metaalwerkgevers tot nu in de onderhandelingen dat nog niet hebben omgezet in aantrekkelijke afspraken. Zo wil FNV Metaal dat jonge instromers perspectief hebben op zeker werk, met ontwikkelmogelijkheden, goede begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Ondanks het schreeuwende tekort aan goed gekwalificeerd technisch personeel, krijgen jonge werknemers veel meer flexcontracten en verlaten daardoor voortijdig de sector. Oudere werknemers moeten door concrete afspraken gezond, gemotiveerd en productief hun pensioenleeftijd kunnen halen. Ook moet er blijvend worden geïnvesteerd in leven lang leren en duurzame inzetbaarheid. Metaalwerkers die gelijk werk doen, moeten daarvoor een gelijk loon ontvangen. Jeugdschalen moeten worden afgeschaft; inschaling en salaris moet plaatsvinden op basis van ervaring, niet op leeftijd. Een ander voorstel is dat flexwerkers ook gelijk worden beloond als hun collega’s met een vast contract.