Gebruik Chroom VI blijft toegestaan

0

De REACH-commissie van de Europese Commissie staat het gebruik van Chroom VI voor minimaal 4 jaar toe. Brancheorganisatie FME is blij dat hiermee een einde komt aan de jarenlange onzekerheid voor de industrie, maar had graag langere periodes van 7 tot 12 jaar gezien.

 

Chroom VI is belangrijk als anti-corrosiemiddel en voor slijtvaste lagen in machines. Het is kankerverwekkend en daarom moeten bedrijven autorisatie krijgen van de Europese Commissie om ermee te mogen blijven werken. Sinds 2014 benadrukt FME dat de voortdurende onzekerheid voor bedrijven tot minder investeringen, omzetverlies en uiteindelijk verplaatsing van bedrijfsactiviteiten naar landen buiten Europa leidt waar de omstandigheden voor bescherming van de gezondheid van werknemers en het milieu niet op het niveau van Nederland zijn.

De REACH-commissie heeft onlangs de aanvraag van het zogeheten CTAC sub consortium voor zes essentiële toepassingen van chroomtrioxide goedgekeurd. De toegekende herbeoordelingstermijnen zijn 7 jaar vanaf de sunsetdate (21 september 2017) voor gebruik 1 (formulering), gebruik 2 (hardverchromen) en gebruik 4 (oppervlaktebehandeling lucht- en ruimtevaart), en 4 jaar vanaf de datum van de autorisatiebeslissing (15 februari 2019) voor gebruik 3 (functioneel chroom met decoratief karakter), gebruik 5 (diverse oppervlaktebehandelingen) en gebruik 6 (passivering van vertind staal (ETP)).

Nu de aanvraag van het CTAC sub consortium (een aantal chemiebedrijven) is goedgekeurd, geldt de autorisatie ook voor al hun klanten waaronder oppervlaktebehandelingsbedrijven en de eindklanten waaronder bedrijven in machinebouw, industrie, automotive en lucht- en ruimtevaartindustrie. Na de chemische reactie waarbij chroom VI verandert in chroom III of metallisch chroom is de stof niet langer kankerverwekkend. De risico’s van het gebruik van de stof bevinden zich dus vooral bij de chemiebedrijven en oppervlaktebehandelaars. Daarom heeft de REACH-commissie strenge voorwaarden gekoppeld aan haar toestemming. “Het zal een uitdaging worden hieraan te voldoen”, zegt Vereniging ION, de branchevereniging voor oppervlaktebehandelaars, in een verklaring op haar website. “Gelukkig is nu wel duidelijk dat er een autorisatie met benoemde periode is verleend. Dat betekent dat u de komende tijd in ieder geval kunt beschikken over de grondstof chroomtrioxide als u een proces voert dat valt binnen de autorisatieaanvraag van CTAC Sub. Dat is het geval voor de meeste oppervlaktebehandelingsbedrijven.”

Toch kunnen de oppervlaktebehandelaars lang niet in alle gevallen doorgaan met het gebruik van chroomtrioxide. In de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet en in de Wet Milieubeheer (Activiteitenbesluit) staan minimalisatie verplichtingen. Dat betekent dat als er een alternatief beschikbaar is, dit moet worden gebruikt. Daarbij geldt in beide gevallen dat 1µg/m³ de bovengrens is. De uitslag betekent dat bedrijven voor bijvoorbeeld het voorbehandelen van aluminium delen voor een gebouw wel degelijk gehouden zijn aan alternatieven. Immers er zijn bewezen alternatieven beschikbaar. Voor hardchroom is geen bewezen alternatief beschikbaar, en daarvoor kan men binnen de geldende regelgeving dus wel gebruik maken van chroomtrioxide.