Gratis advies werkplekleren

0

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers het beste leren op de werkvloer. Werkgevers aangesloten bij OOM kunnen zich nu aanmelden voor een kosteloos adviestraject om werkplekleren structureel in te voeren.

“Bedrijven willen graag de op de werkvloer aanwezige kennis beter en breder inzetten, maar weten vaak niet hoe”, vertelt Jolanda Janssen, beleidsadviseur bij OOM. “Bovendien is de beste manier om werkplekleren in te voeren niet voor elk bedrijf hetzelfde. We kunnen nu een beperkt aantal bedrijven 32 uur gratis advies aanbieden. Een adviseur met specialistische kennis over jouw vraagstuk komt jouw bedrijf op weg helpen met het structureel en kwalitatief overdragen van bestaande kennis tussen collega’s. Dat kost niks, maar we vragen wel een investering in tijd. Dat levert een structurele oplossing voor de lange termijn op.” Wie van dit adviestraject gebruik wil maken kan zich melden bij zijn OOM-regiomanager. Er is slechts voor enkele bedrijven een adviestraject beschikbaar.

Polder Staal
Ook Auke Sjoerd Tolsma, directeur-eigenaar van Polder Staal Producties, had de wens om zijn medewerkers breder inzetbaar te maken. “Traditioneel had iedere medewerkers zijn eigen plek en expertise. We wilden naar een bedrijf waarin medewerkers kunnen werken waar werk is en voor elkaar kunnen invallen. Ook wilden we gaan uitbreiden met nieuwe machines en mensen daar snel voor kunnen opleiden. De adviseur raadde ons aan om job rotation in te voeren. De medewerkers zijn inmiddels opgeleid om hun kennis en expertise over te brengen op collega’s. We kunnen nu sneller inspringen op de vraag uit de markt. En doordat mensen breder inzetbaar zijn, wordt hun baan bij ons zekerder. Want stel dat hun discipline vervalt, kunnen ze toch aan het werk blijven.”

Meer informatie en praktijkverhalen over werkplekleren zijn hier te lezen.