Groei productie industrie naar laagste tempo sinds 2020

De Nevi PMI van mei kwam uit op 57.8, een teruggang ten aanzien van april. Het cijfer duidt nog steeds op een forse verbetering, zij het dat de hoogte ervan met name voortvloeide uit de aanzienlijk langere levertijden. De productie liet de kleinste toename zien in achttien maanden en de stijging van de nieuwe orders was de kleinste in negentien maanden. De exportorders namen in de geringste mate toe in 22 maanden. Desondanks nam de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk fors toe.

Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in mei in minder grote mate.

“De groei van de industriële productie wordt belemmerd door tekorten aan geschoold personeel en de ontregeling van toeleveringsketens, waardoor veel ondernemingen nog altijd niet tegemoet kunnen komen aan de vraag naar hun producten”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in zijn redactionele commentaar deze maand op de Nevi PMI. “De oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China drukken nog steeds het optimisme voor de komende twaalf maanden. De effecten van de lockdowns, die vooral vanaf april ongeveer een kwart van de Chinese industrie troffen, kunnen met enige vertraging merkbaar worden in Nederland. Het is dan ook geen verrassing dat veel ondernemers hoge prijzen betaalden om nog meer voorraad op te bouwen van onderdelen en materialen, waarschijnlijk rekening houdend met nog meer ontregeling van toelevering in de komende maanden.”

Nieuwe orders

Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, steeg in mei in minder grote mate. Met deze laatste stijging komt de huidige periode van groei op tweeëntwintig maanden, maar wel was dit de kleinste groei sinds oktober 2020. De bedrijven maakten melding van het winnen van nieuwe klanten als reden voor de grotere verkoop. De bedrijven die een daling van de verkoop noteerden, schreven dit toe aan corona, de oorlog in Oekraïne, verstoorde toeleveringsketens en hoge prijzen.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie steeg in mei voor de negentiende maand op rij en dit werd onder meer toegeschreven aan de grotere vraag en aan inspanningen om de capaciteit te vergroten. De banengroei was fors en de grootste sinds augustus 2021. Sommige panelleden maakten echter opnieuw melding van een tekort aan vakkundig personeel.

Productie niet gereed

De gegevens voor mei lieten een verdere stijging zien van de hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk in de Nederlandse productiesector. De bedrijven schreven deze grotere achterstanden toe aan materiaal- en personeelstekorten en vertraagde leveringen. Dit was bovendien de grootste toename van de achterstanden in zes maanden.

Bedrijvengids

Ook interessant voor jou

Bedrijf en Economie

Eerste krimp productiesector in 2 jaar; nieuwe orders dalen hard

03-10 De daling van 3,6 punten was bovendien fors: de op vier na grootste daling…

Bedrijf en Economie

Laagste Nevi PMI-cijfer in 19 maanden, maar industrie kan nog steeds wat groeien

01-07 “Deze afname wordt vermoedelijk veroorzaakt door de hoge inflatie en economische onzekerheid”, zegt Albert…

Bedrijf en Economie

Groei productiesector herstelt zich

02-05 De productie nam in grotere mate toe, maar dit bleef onder het gemiddelde van…

Bedrijf en Economie

Maakindustrie blijft optimistisch ondanks scherpe stijging inkoopprijzen

01-04 De stijging van de nieuwe orders viel terug naar het laagste niveau in zeventien…

Bedrijf en Economie

Nog steeds grote groei, ook flinke daling

01-10 De indexen voor de productie, de nieuwe orders, de werkgelegenheid en de materiaalvoorraad bereikten…

Bedrijf en Economie

Aanhoudend forse groei

01-09 De werkgelegenheid nam opnieuw toe en deze stijging was de op twee na grootste…

Bedrijf en Economie

Orders blijven binnenstromen

02-08 De toename van de productie nam iets af in vergelijking tot juni, maar bleef…

Bedrijf en Economie

Productie blijft groeien ondanks historische tekorten aan materialen

01-07 De toename van het aantal nieuwe orders bereikte deze maand een recordniveau, voortgestuwd door…

Metaalnieuws inBeeld

20/04/2022

Komt u ook naar de MIX Noordoost 2022

09/05/2022

Morris Solutions, Retrofit beste optie voor kantbank WIFO Anema

19/02/2021

Voorbeschouwing Thema Plaatbewerking 23-02-2021

05/11/2020

Vakopleiding Techniek kweekt enthousiasme voor modern CNC verspanen